• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2010
  • Volume : 5
  • Issue Issue : 3
  • Number of Articles Published : 8
  • Published Date : 1.07.2010

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Fine Arts

Serial No. : D
ISSN No : 1308-7290
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 3 1.07.2007 1 List
2 2009 4 1 1.01.2009 1 List
3 2009 4 2 1.04.2009 1 List
4 2009 4 3 1.07.2009 2 List
5 2009 4 4 1.10.2009 1 List
6 2010 5 1 1.01.2010 5 List
7 2010 5 2 1.04.2010 6 List
8 2010 5 3 1.07.2010 8 List
9 2010 5 4 1.10.2010 15 List
10 2011 6 1 1.01.2011 10 List
11 2011 6 2 1.04.2011 12 List
12 2011 6 3 1.07.2011 6 List
13 2011 6 4 1.10.2011 12 List
14 2012 7 1 1.01.2012 5 List
15 2012 7 2 1.04.2012 12 List
16 2012 7 3 1.07.2012 7 List
17 2012 7 4 1.10.2012 8 List
18 2013 8 1 1.01.2013 15 List
19 2013 8 2 1.04.2013 11 List
20 2013 8 3 1.07.2013 2 List
21 2013 8 4 1.10.2013 5 List
22 2014 9 1 1.01.2014 3 List
23 2014 9 2 1.04.2014 5 List
24 2014 9 3 1.07.2014 5 List
25 2014 9 4 1.10.2014 3 List
26 2015 10 1 1.01.2015 5 List
27 2015 10 2 1.04.2015 3 List
28 2015 10 4 1.10.2015 1 List
29 2016 11 1 1.01.2016 4 List
30 2016 11 2 1.03.2016 4 List
31 2016 11 3 1.07.2016 2 List
32 2016 11 4 1.10.2016 6 List
33 2017 12 1 1.01.2017 4 List
34 2017 12 2 1.04.2017 8 List
35 2017 12 3 1.07.2017 5 List
36 2017 12 4 1.10.2017 8 List
37 2018 13 1 1.01.2018 2 List
38 2018 13 3 1.07.2018 2 List
39 2018 13 4 1.10.2018 8 List
40 2019 14 1 1.01.2019 5 List
41 2019 14 2 1.04.2019 9 List
42 2019 14 3 1.07.2019 6 List
43 2019 14 4 1.10.2019 5 List
44 2020 15 1 1.01.2020 7 List
45 2020 15 2 1.04.2020 3 List
46 2020 15 3 1.07.2020 4 List
47 2020 15 4 1.10.2020 6 List
48 2021 16 1 1.01.2021 5 List
49 2021 16 2 1.04.2021 9 List
50 2021 16 3 1.07.2021 2 List
51 2021 16 4 1.10.2021 1 List
SÜSLEMELERİN BATI MÜZİĞİNDEKİ GELİŞİM SÜRECİ
DEVELOPMENT PROCESS OF ORNAMENTS IN WESTERN MUSYC
Yüksel PİRGON 1

Süsleme, Baty Müziği, Barok Dönem, Gelişim Süreci, Çalış Biçimi,
Ornament, Western Music, Baroque Period, Development Process, Playing Form,

YANSITICI DÜŞÜNME ETKİNLİKLERİNİN PİYANO ÖĞRENME SÜRECİNDE ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ
EFFECTS OF REFLECTIVE THINKING ACTIVITIES ON ACADEMIC SUCCESS IN PIANO LEARNING PROCESS
Hepşen OKAN 1

Piyano Eğitimi, Piyano Öğrenme, Üst Düzey Düşünme, Yansıtıcı Düşünme, Yansıtıcı Düşünme Etkinlikleri,
Piano Education, Piano Learning, Higher Level Thinking Skills, Reflective Thinking, Reflective Thinking Activities,

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİNDE ANLAMLANDIRMA STRATEJİSİNİN KEMAN ÖĞRENMEYE ETKİSİ
THE EFFICIENCY OF ELABORATION STRATEGY LEARNING VIOLIN IN ANATOLIA FİNE ARTS HIGH SCHOOLS
Özlem AKIN 1

Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Keman Eğitimi, Öğrenme Stratejileri, Anlamlandırma Stratejisi, Keman Öğrenme,
Anatolian Fine Arts High School, Violin Education, Learning Strategies, Elaboration Strategy, LEARNING VIOLIN,

MÜZİKLE TEDAVİ YÖNTEMLERİ
THE METHODS OF THERAPY WITH MUSIC
Gulsah Tanriover 1

Müzik, Türk Müzik Tarihi, Baty Müziği Tarihi, Müzikle Tedavi, Makamlar,
Music, The History of Turkish Music, The History of Western Music, Therapy With Music, Modes,

KURULUŞUNDAN İTİBAREN GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ MÜZİK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA SON SINIF KORO DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ NİTELİĞİ
THE QUALITY OF TUITION PROGRAMMES OF THE LAST CLASS CHORUS LESSON IN MUSIC DEPARTMENT, SINCE THE ESTABLISHMENT OF ANATOLIAN FINE ARTS HIGH SCHOOL
Ebru TEMİZ1 , mükerrem özlem özgül 2

Koro, Koro Eğitimi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Öğretim Programı, Müzik,
Chorus, Chorus education, High Scool of Fine Arts and Sports, Teaching programme, Music,

PİYANO ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI ALGILARININ SINIF, BAŞARI DÜZEYİ VE MEZUNİYET DEĞİŞKENİNE YÖNELİK KARŞILAŞTIRILMASI
A COMPARISON OF SUCCESS PERCEPTION OF PIANO STUDENTS ACCORDING TO THE VARIABLES OF CLASS, SUCCESS LEVEL AND GRADUATION
M. Kayhan KURTULDU 1

Piyano Eğitimi, Başarı Algısı, Sınıf, Başarı Düzeyi, Mezuniyet,
Piano Education, Achievement Perception, Class, Success Level, Graduation,

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNDE KÜÇÜK ŞARKILARIN KULLANIMI – ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN BİR ÖĞRENCİYLE ÖRNEK ÇALIŞMA
USING LITTLE SONGS IN LEARNING DISABILITIES – A CASE STUDY WITH A LEARNING DISABILITY STUDENT
M. Kayhan KURTULDU 1

Öğrenme Güçlüğü, Küçük Şarkılar, Müzik Öğretimi, A ve E Harfleri, Okuma Yazma Öretimi,
Learning Disability, Little Songs, Music Teaching, A and E Letters, Reading and Writing Training,

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALINDAKİ ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNDE KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ
VIEW AND EXPECTATIONS OF THE STUDENTS IN MUSIC EDUCATION PROGRAM ABOUT THE USE OF TRADITIONAL MUSIC IN VOICE EDUCATION
Ayhan HELVACI 1

Müzik Öğretmenliği , Bireysel Ses Eğitimi Dersi, Geleneksel Müziklerimiz, Görüş, Beklentiler,
Music Education, Individual Voice Training, Traditional Music, Students' View, Expectations,