• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2011
  • Volume : 6
  • Issue Issue : 1
  • Number of Articles Published : 10
  • Published Date : 1.01.2011

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Fine Arts

Serial No. : D
ISSN No : 1308-7290
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 3 1.07.2007 1 List
2 2009 4 1 1.01.2009 1 List
3 2009 4 2 1.04.2009 1 List
4 2009 4 3 1.07.2009 2 List
5 2009 4 4 1.10.2009 1 List
6 2010 5 1 1.01.2010 5 List
7 2010 5 2 1.04.2010 6 List
8 2010 5 3 1.07.2010 8 List
9 2010 5 4 1.10.2010 15 List
10 2011 6 1 1.01.2011 10 List
11 2011 6 2 1.04.2011 12 List
12 2011 6 3 1.07.2011 6 List
13 2011 6 4 1.10.2011 12 List
14 2012 7 1 1.01.2012 5 List
15 2012 7 2 1.04.2012 12 List
16 2012 7 3 1.07.2012 7 List
17 2012 7 4 1.10.2012 8 List
18 2013 8 1 1.01.2013 15 List
19 2013 8 2 1.04.2013 11 List
20 2013 8 3 1.07.2013 2 List
21 2013 8 4 1.10.2013 5 List
22 2014 9 1 1.01.2014 3 List
23 2014 9 2 1.04.2014 5 List
24 2014 9 3 1.07.2014 5 List
25 2014 9 4 1.10.2014 3 List
26 2015 10 1 1.01.2015 5 List
27 2015 10 2 1.04.2015 3 List
28 2015 10 4 1.10.2015 1 List
29 2016 11 1 1.01.2016 4 List
30 2016 11 2 1.03.2016 4 List
31 2016 11 3 1.07.2016 2 List
32 2016 11 4 1.10.2016 6 List
33 2017 12 1 1.01.2017 4 List
34 2017 12 2 1.04.2017 8 List
35 2017 12 3 1.07.2017 5 List
36 2017 12 4 1.10.2017 8 List
37 2018 13 1 1.01.2018 2 List
38 2018 13 3 1.07.2018 2 List
39 2018 13 4 1.10.2018 8 List
40 2019 14 1 1.01.2019 5 List
41 2019 14 2 1.04.2019 9 List
42 2019 14 3 1.07.2019 6 List
43 2019 14 4 1.10.2019 5 List
44 2020 15 1 1.01.2020 7 List
45 2020 15 2 1.04.2020 3 List
46 2020 15 3 1.07.2020 4 List
47 2020 15 4 1.10.2020 6 List
48 2021 16 1 1.01.2021 5 List
49 2021 16 2 1.04.2021 9 List
50 2021 16 3 1.07.2021 2 List
51 2021 16 4 1.10.2021 1 List
GÖRSEL SANATLAR DERSİNİN İŞBİRLİKLİ ÖĞRETME YÖNTEMİ ETKİNLİKLERİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLEMDİRİLMESİ
VISUAL ARTS COURSE TEACHING METHOD IN COOPERATIVE ACTIVITIES WITH STUDENT VIEWS ON REALIZATION
Elif TARLAKAZAN1

Afiş, Grafik Tasarımı, İşbirlikli Öğretme Yöntemi, Görsel Sanatlar Eğitimi, Tasarım,
Poster, Graphic Design, Cooperative Teaching Method, Visual Art Education, Design,

THE CONTRIBUTION OF THE TURKISH PRINTMAKING ARTIST TO THE INTERNATIONAL ART
TÜRK BASKIRESİM SANATÇILARININ ULUSLARARASI SANATA KATKISI
SELMA ŞAHİN 1 , Levent MERCİN 2

Baskıresim , Grafik Sanatlar, Grafik Tasarım,, Görsel İletişim, Güzel Sanatlar,
Printmaking , Graphic Arts, Graphic Design, Visual Cominication, Fine Arts,

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN OKUL DENEYİMİ DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
VIEWS OF CANDIDATE MUSIC TEACHERS ABOUT SCHOOL EXPERIENCE COURSE IN BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM
Damla BULUT 1

Müzik Eğitimi, Müzik Öğretmeni, Lisans Programı, Okul Deneyimi Dersi, Pedagojik Formasyon,
Music Education, Music Teacher, Bachelor of Science Program, School Experience Course, Pedagogic Formation,

PİYANO EĞİTİMİNDE KARŞILAŞILAN TEKNİK GÜÇLÜKLERİN GİDERİLMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA MODELİ
A STUDY MODEL TO OVERCOME THE TECHNICAL DIFFICULTIES ENCOUNTERED IN PIANO EDUCATION
Yüksel PİRGON 1

Piyano, Piyano itimi, Teknik Çalışma, Etüt, Egzersiz,
Piano, Piano Education, Technique Study, Etude, Exercise,

ALGISAL ÖĞRENME STİLLERİNE DAYALI ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN BAŞLANGIÇ PİYANO EĞİTİMİNDE ÖĞRENCİLERİN TUTUM VE PERFORMANSLARINA ETKİSİ
THE EFFECT OF TEACHING ACTIVITIES BASED ON PERCEPTUAL LEARNING STYLES ON ATTITUTES AND PERFORMANCES
Ezgi Babacan 1 , Z. Seçkin Gökbudak 2

Piyano Eğitimi, Algysal Öğrenme Stilleri, Görsel, İşitsel, Devinimsel/ Dokunsal,
Piano Education, Perceptual Learning Styles, Visual, Aural, Kinesthetic/Tactile,

MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALLARINDA PİYANODA EŞLİK DERSİ SÜRECİNDE CAZ ARMONİSİNİN KULLANILABİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF APPLYING JAZZ HARMONY IN THE PIANO ACCOMPANIMENT COURSES IN MUSIC DEPARTMENTS
Devrim BABACAN 1 , Z. Seçkin Gökbudak 2

Müzik Eğitimi, Piyano, Armoni, Caz Armonisi, Eşlikleme,
Music Education, Piano, Harmony, Jazz Harmony, Accompaniment,

GÜZEL SANATLAR ve SPOR LİSELERİNİN MÜZİK BÖLÜMLERİ ÖZEL YETENEK SINAVLARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
PPROBLEMS ENCOUNTERED DURING APTITUDE TESTS IN MUSIC DEPARTMENTS OF HIGH SCHOOLS OF FINE ARTS AND SPORTS AND SUGGESTIONS FOR SOLUTION
Şenol Afacan 1 , Ülkü ÖZGÜR 2

Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Yetenek sınavları, Müzik bölümü öğrenci seçimi, Karşılaşılan sorunlar, Çözüm önerileri,
Highschool of Fine Arts and Sports, Aptitude exams, Music department student election, Problems, Recommendatyons,

TÜRK MÜZİĞİ EĞİTİMİ VEREN DEVLET KONSERVATUVARLARI İLE MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALLARINDA UYGULANAN BAŞLANGIÇ KEMAN ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
A COMPARATIVE ANALYSIS OF INITIAL VIOLIN TEACHING METHOD OF USED IN MUSİC EDUCATİON DEPARTMENTS AND STATE CONSERVATORIES EDUCATING TURKISH MUSIC
Aytekin ALBUZ 1

Müzik, Müzik Eğitimi, Türk Müziği, Keman Öğretimi, Konservatuvar,
Music, Music Education, Turkish music, Violin training, Conservatory,

KEMAN EĞİTİMİNDE “STACCATO VE MARTELɔ YAY TEKNİKLERİNİN KEMAN ÖĞRENCİLERİNE AKTARIMI
THE TRANSMISSION OF STRING TECHNIQES “STACCATO AND MARTELɔ IN VIOLIN TRAINING TO THE VIOLIN STUDENTS
Esra DALKIRAN1

Yay Teknikleri , Staccato, Martele, Keman, Müzik Eğitimi ,
The String Techniques , Staccato, Martele, Violin, Music Education,

FARKLI SOSYO-EKONOMİK VE KÜLTÜREL ÇEVREDEN GELEN MÜZİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN PEDAGOJİK FORMASYON DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
PERCEPTIONS OF MUSIC DEPARTMENT STUDENTS FROM DIFFERENT SOCIO - CULTURAL ENVIRONMENTS ABOUT PEDAGOGY COURSES
Senay Sezgin NARTGÜN 1 , Rasit ÖZEN 2

Pedagojik formasyon dersleri, Sosyal çevre, Ekonomik çevre, Kültürel çevre, Müzik bölümü öğrencileri,
Pedagogy courses, Social environment, Economic enviroment, Cultural enviroment, Music department students,