• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2013
  • Volume : 8
  • Issue Issue : 4
  • Number of Articles Published : 5
  • Published Date : 1.10.2013

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Fine Arts

Serial No. : D
ISSN No : 1308-7290
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 3 1.07.2007 1 List
2 2009 4 1 1.01.2009 1 List
3 2009 4 2 1.04.2009 1 List
4 2009 4 3 1.07.2009 2 List
5 2009 4 4 1.10.2009 1 List
6 2010 5 1 1.01.2010 5 List
7 2010 5 2 1.04.2010 6 List
8 2010 5 3 1.07.2010 8 List
9 2010 5 4 1.10.2010 15 List
10 2011 6 1 1.01.2011 10 List
11 2011 6 2 1.04.2011 12 List
12 2011 6 3 1.07.2011 6 List
13 2011 6 4 1.10.2011 12 List
14 2012 7 1 1.01.2012 5 List
15 2012 7 2 1.04.2012 12 List
16 2012 7 3 1.07.2012 7 List
17 2012 7 4 1.10.2012 8 List
18 2013 8 1 1.01.2013 15 List
19 2013 8 2 1.04.2013 11 List
20 2013 8 3 1.07.2013 2 List
21 2013 8 4 1.10.2013 5 List
22 2014 9 1 1.01.2014 3 List
23 2014 9 2 1.04.2014 5 List
24 2014 9 3 1.07.2014 5 List
25 2014 9 4 1.10.2014 3 List
26 2015 10 1 1.01.2015 5 List
27 2015 10 2 1.04.2015 3 List
28 2015 10 4 1.10.2015 1 List
29 2016 11 1 1.01.2016 4 List
30 2016 11 2 1.03.2016 4 List
31 2016 11 3 1.07.2016 2 List
32 2016 11 4 1.10.2016 6 List
33 2017 12 1 1.01.2017 4 List
34 2017 12 2 1.04.2017 8 List
35 2017 12 3 1.07.2017 5 List
36 2017 12 4 1.10.2017 8 List
37 2018 13 1 1.01.2018 2 List
38 2018 13 3 1.07.2018 2 List
39 2018 13 4 1.10.2018 8 List
40 2019 14 1 1.01.2019 5 List
41 2019 14 2 1.04.2019 9 List
42 2019 14 3 1.07.2019 6 List
43 2019 14 4 1.10.2019 5 List
44 2020 15 1 1.01.2020 7 List
45 2020 15 2 1.04.2020 3 List
46 2020 15 3 1.07.2020 4 List
47 2020 15 4 1.10.2020 6 List
48 2021 16 1 1.01.2021 5 List
49 2021 16 2 1.04.2021 9 List
50 2021 16 3 1.07.2021 2 List
51 2021 16 4 1.10.2021 1 List
DÜNYADA ÜÇ ÖNEMLİ SAVAŞIN ETKİSİYLE OLUŞAN RESİMLER
THE PAINTINGS CREATED WITH THE EFFECT OF THE THREE BIG WORLD WARS
Tolga AKALIN 1

Fransız Devrimi, Birinci Dünya Savaşı, Vietnam Savaşı, Savaş Resimleri, Sanat ve Politika,
French Revolution, I. World War, Vietnam War, War Pictures, Art and Policy,

"EBRU"İLE CİLTLENMİŞ EL YAZMASI ESER CİLTLERİNİN İNCELENMESİ (KÜTAHYA VAHİT PAŞA YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ ÖRNEĞİ)
"EBRU" THE INVESTIGATION BOUND BINDINGS OF MANUSCRIPTS (KÜTAHYA VAHİT PAŞA MANUSCRIPT LİBRARY SAMPLE)
Ebru ALPARSLAN 1

Ebru Sanatı, Cilt Sanatı, Geleneksel Sanatlar, El Yazması, Kütahya Vahit Paşa Yazma Eser Kütüphanesi,
Marbling Art, Binding Art, Traditional Arts, Manuscript, Kütahya Vahit Paşa Manuscript Library,

MÜZİKTE POSTMODERNİZM
POSTMODERNISM IN MUSIC
Evrim DEMİREL 1

Postmodern Müzik, Berio, Leovendie, Part, Schnittke,
Postmodern Music, Berio, Leovendie, Part, Schnittke,

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MESLEKİ ÖZ-YETERLİK DURUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
THE EXAMINATION OF THE CANDIDATE MUSIC TEACHERS` SELF-EFFICACIES, IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES
Aysun Rabia HAMZAOĞLU BİRER 1 , Ömer Bilgehan SONSEL 2

Müzik, Müzik Eğitimi, Mesleki Öz-yeterlik, Öğretmen Adayı, Müzik Öğretmeni.,
Music, Music Education, Self-Efficacies, Candidate Teacher, Music Teacher,

MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALLARINDA OKUTULAN "EĞİTİM MÜZİĞİ DAĞARI" DERSİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
MUSIC EDUCATION REPERTOIRE` INSTRUCTED AT MUSIC EDUCATION DEPARTMENTS STUDENT`S VIEWS ON COURSE
Dolunay AKGÜL BARIŞ 1

Müzik Eğitimi, Eğitim Müziği Dağarı, Okul Müziği, Türk Okul Müziği, Şarkı Dağarı,
Education Music, Music of Education Repertoire, School Music, Turkish School Music, Song Repertoire,