• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2014
  • Volume : 9
  • Issue Issue : 3
  • Number of Articles Published : 5
  • Published Date : 1.07.2014

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Fine Arts

Serial No. : D
ISSN No : 1308-7290
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 3 1.07.2007 1 List
2 2009 4 1 1.01.2009 1 List
3 2009 4 2 1.04.2009 1 List
4 2009 4 3 1.07.2009 2 List
5 2009 4 4 1.10.2009 1 List
6 2010 5 1 1.01.2010 5 List
7 2010 5 2 1.04.2010 6 List
8 2010 5 3 1.07.2010 8 List
9 2010 5 4 1.10.2010 15 List
10 2011 6 1 1.01.2011 10 List
11 2011 6 2 1.04.2011 12 List
12 2011 6 3 1.07.2011 6 List
13 2011 6 4 1.10.2011 12 List
14 2012 7 1 1.01.2012 5 List
15 2012 7 2 1.04.2012 12 List
16 2012 7 3 1.07.2012 7 List
17 2012 7 4 1.10.2012 8 List
18 2013 8 1 1.01.2013 15 List
19 2013 8 2 1.04.2013 11 List
20 2013 8 3 1.07.2013 2 List
21 2013 8 4 1.10.2013 5 List
22 2014 9 1 1.01.2014 3 List
23 2014 9 2 1.04.2014 5 List
24 2014 9 3 1.07.2014 5 List
25 2014 9 4 1.10.2014 3 List
26 2015 10 1 1.01.2015 5 List
27 2015 10 2 1.04.2015 3 List
28 2015 10 4 1.10.2015 1 List
29 2016 11 1 1.01.2016 4 List
30 2016 11 2 1.03.2016 4 List
31 2016 11 3 1.07.2016 2 List
32 2016 11 4 1.10.2016 6 List
33 2017 12 1 1.01.2017 4 List
34 2017 12 2 1.04.2017 8 List
35 2017 12 3 1.07.2017 5 List
36 2017 12 4 1.10.2017 8 List
37 2018 13 1 1.01.2018 2 List
38 2018 13 3 1.07.2018 2 List
39 2018 13 4 1.10.2018 8 List
40 2019 14 1 1.01.2019 5 List
41 2019 14 2 1.04.2019 9 List
42 2019 14 3 1.07.2019 6 List
43 2019 14 4 1.10.2019 5 List
44 2020 15 1 1.01.2020 7 List
45 2020 15 2 1.04.2020 3 List
46 2020 15 3 1.07.2020 4 List
47 2020 15 4 1.10.2020 6 List
48 2021 16 1 1.01.2021 5 List
49 2021 16 2 1.04.2021 9 List
50 2021 16 3 1.07.2021 2 List
51 2021 16 4 1.10.2021 1 List
MÜZİK ÖĞRETMENİ EĞİTİM PROGRAMININ MÜZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEŞTİREL DÜŞÜNCE BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
THE EFFECTS OF THE MUSIC TEACHER TRAINING PROGRAM ON THECRITICAL THINKING SKILLS OF MUSIC TEACHER CANDIDATES
Fatıma AKYÜZLÜER 1

Eleştirel Düşünme, Müzik Öğretmen Adayları, Öğretmenlik Eğitimi Programı, Eleştirel Düşünme Becerileri, Kendine Güven,
Critical Thinking, Music Teacher Candidates, Teacher Training Program, Critical Thinking Skills, Self Confidence,

SENTEZLENMİŞ DÜŞÜNSEL İMGELERİN BİR DANS KOREOGRAFİSİNE DÖNÜŞÜMÜ
INTELLECTUAL IMAGES INTO A DANCE CHOREOGRAPHY: ”THREE” DANCE PROJECT
Sernaz DEMİREL TEMEL 1 , Tan TEMEL 2

Beşeri İlişkiler, Açgözlülük, İhtiras, Çatışma, Ego,
Human Relations, Greed, Ambition, Conflict, Ego,

TİPOGRAFİ DERSİNDE DENEYSEL BİR YÖNTEM OLARAK MATRİS PROJELERİ
MATRIX PROJECTS AS AN EXPERIMENTAL METHOD IN TYPOGRAPHY COURSE
Çiğdem DEMİR 1

Tipografi, Görsel İletişim, Tasarım Eğitimi, Matris Projesi, Deneysel Tipografi,
Typography, Visual Communication Design, Matrix, Project, Experimental Typography,

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ AKADEMİK ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ İLE ÇALGI ÇALIŞMAYA İLİŞKİN TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
THE EXAMINATION OF THE RELATİONSHİP BETWEEN THE LEVEL OF PRESERVİCE MUSİC TEACHER`S ACADEMİC SELF-EFFİCACY AND ATTİTUDES TOWARDS İNSTRUMENTAL PRACTİSE
Sadullah Serkan ŞEKER 1

Akademik Öz-Yeterlik, Çalgı, Tutum, Öğretmen Adayı, Müzik,
Academic Self-Efficacy, Instrument, Attitude, Preservice Teacher, Müzik,

KUYÛD-I KADÎME ARŞİVİ’NDE BULUNAN DERİ CİLT ÖRNEKLERİNİN İNCELENMESİ
KUYÛD-I KADÎME IN ARCHIVES’ EXAMINING OF SAMPLES LEATHER BOOKBINDING
Ebru ALPARSLAN 1

Kuyud-ı Kadime Arşivi, Vakf-ı Cedid Defterleri, Deri Cilt, Cilt Sanatı, Şemse,
Kuyud-ı Kadime Archives, Vakf-i Cedid Books, Leather Bookbinding, Bookbinding Art, Şemse,