• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2012
  • Volume : 7
  • Issue Issue : 4
  • Number of Articles Published : 8
  • Published Date : 1.10.2012

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Fine Arts

Serial No. : D
ISSN No : 1308-7290
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 3 1.07.2007 1 List
2 2009 4 1 1.01.2009 1 List
3 2009 4 2 1.04.2009 1 List
4 2009 4 3 1.07.2009 2 List
5 2009 4 4 1.10.2009 1 List
6 2010 5 1 1.01.2010 5 List
7 2010 5 2 1.04.2010 6 List
8 2010 5 3 1.07.2010 8 List
9 2010 5 4 1.10.2010 15 List
10 2011 6 1 1.01.2011 10 List
11 2011 6 2 1.04.2011 12 List
12 2011 6 3 1.07.2011 6 List
13 2011 6 4 1.10.2011 12 List
14 2012 7 1 1.01.2012 5 List
15 2012 7 2 1.04.2012 12 List
16 2012 7 3 1.07.2012 7 List
17 2012 7 4 1.10.2012 8 List
18 2013 8 1 1.01.2013 15 List
19 2013 8 2 1.04.2013 11 List
20 2013 8 3 1.07.2013 2 List
21 2013 8 4 1.10.2013 5 List
22 2014 9 1 1.01.2014 3 List
23 2014 9 2 1.04.2014 5 List
24 2014 9 3 1.07.2014 5 List
25 2014 9 4 1.10.2014 3 List
26 2015 10 1 1.01.2015 5 List
27 2015 10 2 1.04.2015 3 List
28 2015 10 4 1.10.2015 1 List
29 2016 11 1 1.01.2016 4 List
30 2016 11 2 1.03.2016 4 List
31 2016 11 3 1.07.2016 2 List
32 2016 11 4 1.10.2016 6 List
33 2017 12 1 1.01.2017 4 List
34 2017 12 2 1.04.2017 8 List
35 2017 12 3 1.07.2017 5 List
36 2017 12 4 1.10.2017 8 List
37 2018 13 1 1.01.2018 2 List
38 2018 13 3 1.07.2018 2 List
39 2018 13 4 1.10.2018 8 List
40 2019 14 1 1.01.2019 5 List
41 2019 14 2 1.04.2019 9 List
42 2019 14 3 1.07.2019 6 List
43 2019 14 4 1.10.2019 5 List
44 2020 15 1 1.01.2020 7 List
45 2020 15 2 1.04.2020 3 List
46 2020 15 3 1.07.2020 4 List
47 2020 15 4 1.10.2020 6 List
48 2021 16 1 1.01.2021 5 List
49 2021 16 2 1.04.2021 9 List
50 2021 16 3 1.07.2021 2 List
51 2021 16 4 1.10.2021 1 List
ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
CORRELATIONS BETWEEN SECONDARY EDUCATION STUDENTS` ATTITUDES TOWARDS MUSIC LESSON AND THEIR ACADEMIC ACHIEVEMENT
Yakup Alper VARIŞ 1 , Derya Cesur 2

Ortaöğretim Öğrencileri, Müzik Eğitimi, Müzik Dersi, Tutum, Akademik Başarı,
Secondary Education Students, Music Education, Music Lesson, Attitude, Academic Achievement,

MÜZİK ÖĞRETMENLERİ MESLEKİ YETERLİKLERİ ÖLÇEĞİ ÇALIŞMASI
SCALE STUDY OF MUSIC EDUCATION PROFESSİONAL QUALIFICATION
Efe Akbulut 1

Müzik, Müzik Eğitimi, Müzik Öğretmeni, Yeterlik, Mesleki Yeterlik Ölçeği,
Music, Music Education, Music Teacher, Qualification, Professional Qualification Scale,

MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİ VEREN KURUMLARIN ŞEHİR VE SANAT İLİŞKİSİNDE ROLÜ “İHVAN-I MUSİKİ TOPLANTILARI ÖRNEĞİ”
THE ROLE IN THE CITY AND ART OF THEINSTITUTIONS THAT GIVE PROFESSIONAL MUSIC EDUCATION "THE CASE OF THE IHVAN-I MUSİKİ MEETINGS"
Uğur TÜRKMEN 1

Müzik , Felsefe, Kültürel, Miras , Değişim,
Music, Philosophy, Cultur, Heritage, Exchange,

ORTAÖĞRETİM MÜZİK DERSİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
THE DEVELOPMENT OF AN ATTITUDE SCALE TOWARD SECONDARY EDUCATION MUSIC LESSON
Yakup Alper VARIŞ 1 , Derya Cesur 2

Tutum ölçeği, Müzik dersi, Ortaöğretim, Tutum, Geçerlik, güvenirlik,
Attitude scale, Music lesson, Secondary school, Attitude, Validity, reliability,

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ PİYANO DERSİNDEKİ ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
AN ANALYSIS OF MUSIC TEACHER CANDIDATES` LEARNING APPROACHES LEVELS IN PIANO LESSON ACCORDING TO SOME VARIABLES
Mehtap AYDINER UYGUN 1

Müzik Öğretmeni Adayları, Piyano Dersi, Öğrenme Yaklaşımları Düzeyi, Derin Öğrenme Yaklaşımı, Yüzeysel Öğrenme Yaklaşımı,
Music Teacher Candidates, Piano Lesson, Learning Approaches Level, Deep Learning Approach, Surface Learning Approach,

GÜZEL SANATLAR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİNE YÖNELİK FARKINDALIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Evaluating Fine Arts Students’ Awareness Towards Service Learning Course
Zafer Kurtaslan1 , Nurtuğ BARIŞERİ 2 , Sema SEVİNÇ3

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi, Sosyal Sorumluluk, Güzel Sanatlar Bölümü, Müzik Eğitimi, Resim-İş Eğitimi,
Service Learning, Social Responsibility, Department of Fine Arts Education, Music Education, Art Education,

MULLER-RUSCH METODUNA GÖRE HAZIRLANMIŞ TÜRK EZGİLERİNİN KEMAN ÇALMA BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE OLAN ETKİLERİ
MULLER-RUSCH METODUNA GÖRE HAZIRLANMIŞ TÜRK EZGİLERİNİN KEMAN ÇALMA BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE OLAN ETKİLERİ
Sonat Coşkuner 1 , Sema SEVİNÇ2 , Zafer Kurtaslan3

Müller – Rusch keman metodu, Türk müziği, Keman eğitimi, Başlangıç keman eğitimi, Müzik eğitimi,
Müller – Rusch violin method, Turkish music, Violin education, Beginnig violin education, Music education,

AMATÖR ÇALGI EĞİTİMİ ALAN YETİŞKİNLERDE KARŞILAŞILAN SORUN VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
THE PROBLEMS ENCOUNTERED IN ADULT AMATOR INSTRUMENT STUDENTS AND SOLUTION SUGGESTIONS
Şebnem YILDIRIM ORHAN 1

Müzik, Çalgı eğitimi, Amatör çalgı eğitimi, Yetişkin, Yetişkin eğitimi,
Music, Instrument training, Amator instrument training, Adult, Adult training,