• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2019
  • Volume : 14
  • Issue Issue : 2
  • Number of Articles Published : 9
  • Published Date : 1.04.2019

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Fine Arts

Serial No. : D
ISSN No : 1308-7290
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 3 1.07.2007 1 List
2 2009 4 1 1.01.2009 1 List
3 2009 4 2 1.04.2009 1 List
4 2009 4 3 1.07.2009 2 List
5 2009 4 4 1.10.2009 1 List
6 2010 5 1 1.01.2010 5 List
7 2010 5 2 1.04.2010 6 List
8 2010 5 3 1.07.2010 8 List
9 2010 5 4 1.10.2010 15 List
10 2011 6 1 1.01.2011 10 List
11 2011 6 2 1.04.2011 12 List
12 2011 6 3 1.07.2011 6 List
13 2011 6 4 1.10.2011 12 List
14 2012 7 1 1.01.2012 5 List
15 2012 7 2 1.04.2012 12 List
16 2012 7 3 1.07.2012 7 List
17 2012 7 4 1.10.2012 8 List
18 2013 8 1 1.01.2013 15 List
19 2013 8 2 1.04.2013 11 List
20 2013 8 3 1.07.2013 2 List
21 2013 8 4 1.10.2013 5 List
22 2014 9 1 1.01.2014 3 List
23 2014 9 2 1.04.2014 5 List
24 2014 9 3 1.07.2014 5 List
25 2014 9 4 1.10.2014 3 List
26 2015 10 1 1.01.2015 5 List
27 2015 10 2 1.04.2015 3 List
28 2015 10 4 1.10.2015 1 List
29 2016 11 1 1.01.2016 4 List
30 2016 11 2 1.03.2016 4 List
31 2016 11 3 1.07.2016 2 List
32 2016 11 4 1.10.2016 6 List
33 2017 12 1 1.01.2017 4 List
34 2017 12 2 1.04.2017 8 List
35 2017 12 3 1.07.2017 5 List
36 2017 12 4 1.10.2017 8 List
37 2018 13 1 1.01.2018 2 List
38 2018 13 3 1.07.2018 2 List
39 2018 13 4 1.10.2018 8 List
40 2019 14 1 1.01.2019 5 List
41 2019 14 2 1.04.2019 9 List
42 2019 14 3 1.07.2019 6 List
43 2019 14 4 1.10.2019 5 List
44 2020 15 1 1.01.2020 7 List
45 2020 15 2 1.04.2020 3 List
46 2020 15 3 1.07.2020 4 List
47 2020 15 4 1.10.2020 6 List
48 2021 16 1 1.01.2021 5 List
49 2021 16 2 1.04.2021 9 List
50 2021 16 3 1.07.2021 2 List
51 2021 16 4 1.10.2021 1 List
YENİ MEDYA VE GRAFİK EĞİTİMİNDE ÖNEMİ
NEW MEDIA AND ITS IMPORTANCE IN THE GRAPHIC EDUCATION
Abbas KETİZMEN1

Yeni Medya, Tasarım, Grafik Tasarım Eğitimi, Sosyal Medya, İnternet,
New Media, Design, Graphic Design Education, Social Media, İnternet,

VURMALI ÇALGILARDA EDITING VE ZAMANLI TABANLI İŞLEMCİLERİN KULLANIMI
USING OF EDITING AND TIME BASED PROCESSORS IN PERCUSSION INSTRUMENTS
Bekir TANYERİ1

Sayısal işlemciler, Türk Müziği Vurmalı Çalgıları, Bendir, Darbuka,, Def,
Digital Processors, Turkish Music Percussion Instruments, Bendir, Darbuka, Def,

SANATTA DİYALEKTİK İMGE
DIALECTIC IMAGE IN ART
Engin ASLAN1 , CEBRAIL ÖTGÜN2

Diyalektik İmge, Walter Benjamin, Pasajlar, Angelus Novus, Sanat,
Dialectical Image, Walter Benjamin, Passages, Angelus Novus, Art,

ROMANTİZMDEN GÜNÜMÜZE SOYUT EHLİLEŞMEMİŞ SÜBLİM MANZARA RESİMLERİ
ABSTRACT UNTAMED SUBLIME LANDSCAPE PAINTINGS FROM ROMANTICISM TO TODAY
Hüda SAYIN YÜCEL1

Ehlileşmemiş, Süblim (Yüce), Manzara Resmi, Süblim (Yüce), Manzara Resmi, Doğa , Pitoreks,
Untamed, Sublime (Supreme), Landscape Painting, Nature, Picturesque,

KONSERVATUVAR ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME YETERLİKLERİ VE MÜZİKAL ALGILAMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
EXAMINING OF THE CONSERVATORY STUDENTS’ LIFELONG LEARNING COMPETENCES AND THE RELATION BETWEEN MUSICAL PERCEPTION LEVELS
M. Nevra KÜPANA1 , NILGÜN SAZAK2

Yaşam Boyu Öğrenme, Yaşam Boyu Öğrenme Yeterliği, Müzikal Algılama, Müzik Eğitimi, Müzik,
Lifelong Learning, Lifelong Learning Competence, Musical Perception, Music Education, Music,

ÇAĞDAŞ SANATTA SANAT NESNESİ OLARAK BEDEN
BODY AS AN ART OBJECT IN CONTEMPORARY ART
Özlem MURAZ1 , HÜSNÜ DODAK2

Çağdaş Sanat , Beden, Nesne, Nesne Beden, Sanat Nesnesi,
Contemporary Art, Body, Object, Body-Object, Art Object,

GASTRONOMİ ESTETİĞİNİN RESİM VE FOTOĞRAF KAVRAMLARI ÜZERİNDEN İNCELENMESİ
A GLANCE AT THE AESTHETICS OF GASTRONOMY, WITH REFERENCE TO THE CONCEPTS OF IMAGE AND PHOTOGRAPH
Samuray Hakan BULUT1

Gastronomi, Resim, Fotoğraf, Estetik, Sunum,
Gastronomy, Image, Photograph, Aesthetics, Presentation,

ESKİŞEHİR İLİ HALK EZGİLERİNİN SINIFLANDIRILMASINA YÖNELİK MÜZİKAL ANALİZ
A MUSICAL ANALYSIS AIMED AT THE CATEGORISATION OF FOLK MELODIES OF ESKİŞEHİR
Halis IŞIK1 , Zeki NACAKÇI 2

Eskişehir, Analiz, Halk Müziği, Repertuvar, Halk Bilimi,
Eskisehir, Analysis , Folk Music, Repertoire, Folklore,

TASARIM VE REKLAM ALANINDA ÖZGÜVEN, CESARET, SAMİMİYET, YETENEK VE BAŞARI BAĞLAMINDA MARY WELLS LAWRENCE ÖRNEĞİ “Rebus sic stantibus”
MARY WELLS LAWRENCE AS AN EXAMPLE IN TERMS OF CONFIDENCE, COURAGE, SINCERITY, TALENT AND SUCCESS IN THE FIELD OF DESIGN AND ADVERTISING “Rebus sic stantibus”
Nuray GÜMÜŞTEKİN1

Tasarım, Reklam, Kampanya, Slogan, Yaratıcılık ,
Design, Advertising, Campaign, Slogan, Creativity,