• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2020
  • Volume : 15
  • Issue Issue : 4
  • Number of Articles Published : 6
  • Published Date : 1.10.2020

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Fine Arts

Serial No. : D
ISSN No : 1308-7290
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 3 1.07.2007 1 List
2 2009 4 1 1.01.2009 1 List
3 2009 4 2 1.04.2009 1 List
4 2009 4 3 1.07.2009 2 List
5 2009 4 4 1.10.2009 1 List
6 2010 5 1 1.01.2010 5 List
7 2010 5 2 1.04.2010 6 List
8 2010 5 3 1.07.2010 8 List
9 2010 5 4 1.10.2010 15 List
10 2011 6 1 1.01.2011 10 List
11 2011 6 2 1.04.2011 12 List
12 2011 6 3 1.07.2011 6 List
13 2011 6 4 1.10.2011 12 List
14 2012 7 1 1.01.2012 5 List
15 2012 7 2 1.04.2012 12 List
16 2012 7 3 1.07.2012 7 List
17 2012 7 4 1.10.2012 8 List
18 2013 8 1 1.01.2013 15 List
19 2013 8 2 1.04.2013 11 List
20 2013 8 3 1.07.2013 2 List
21 2013 8 4 1.10.2013 5 List
22 2014 9 1 1.01.2014 3 List
23 2014 9 2 1.04.2014 5 List
24 2014 9 3 1.07.2014 5 List
25 2014 9 4 1.10.2014 3 List
26 2015 10 1 1.01.2015 5 List
27 2015 10 2 1.04.2015 3 List
28 2015 10 4 1.10.2015 1 List
29 2016 11 1 1.01.2016 4 List
30 2016 11 2 1.03.2016 4 List
31 2016 11 3 1.07.2016 2 List
32 2016 11 4 1.10.2016 6 List
33 2017 12 1 1.01.2017 4 List
34 2017 12 2 1.04.2017 8 List
35 2017 12 3 1.07.2017 5 List
36 2017 12 4 1.10.2017 8 List
37 2018 13 1 1.01.2018 2 List
38 2018 13 3 1.07.2018 2 List
39 2018 13 4 1.10.2018 8 List
40 2019 14 1 1.01.2019 5 List
41 2019 14 2 1.04.2019 9 List
42 2019 14 3 1.07.2019 6 List
43 2019 14 4 1.10.2019 5 List
44 2020 15 1 1.01.2020 7 List
45 2020 15 2 1.04.2020 3 List
46 2020 15 3 1.07.2020 4 List
47 2020 15 4 1.10.2020 6 List
48 2021 16 1 1.01.2021 5 List
49 2021 16 2 1.04.2021 9 List
50 2021 16 3 1.07.2021 2 List
51 2021 16 4 1.10.2021 1 List
MÜZİK EĞİTİMCİLERİNİN MESLEKİ DOYUM DÜZEYLERİNİN, CLAYTON ALDERFER'İN VİG (ERG) TEORİSİNE GÖRE DEĞERLENDİRMESİ “II. ULUSLARARASI İSTANBUL KODALY EĞİTİM GÜNLERİ” ÖRNEĞİ
THE EVALUATION OF THE PROFESSIONAL SATISFACTION LEVELS OF MUSIC EDUCATORS, ACCORDING TO CLAYTON ALDERFER'S VIG (ERG) THEORY "II. INTERNATIONAL İSTANBUL KODALY TRAINING DAYS” CASE STUDY
Sibel ÇOBAN1 , Vildan Özdemir2

Vig Teorisi, Mesleki Doyum, Kodaly Müzik Eğitimi, Varoluş, Gelişme,
Vig (Erg) Theory, Professional Satisfaction, Kodaly Music Education, Existence, Development,

YENİ MEDYADA ÇAĞINDA AKILLI TELEFONLARDA FOTOĞRAF
PHOTOGRAPHY ON SMART PHONE IN THE AGE OF NEW MEDIA
Ayşe KAHRAMAN1

Yenimedya, Teknoloji, İnternet, Akıllı Telefonlar, Fotoğraf,
New media, Technology, Internet, Smart Phones, Photograph,

M. DE FALLA, M. PONCE VE J. RODRIGO’NUN ESERLERİNDE BULUNMUŞ ORTAK TEMATİK MOTİFİN İNCELENMESİ
AN INVESTIGATION OF THE COMMON THEMATIC MOTIF FOUND IN THE WORKS OF M. DE FALLA, M. PONCE AND J. RODRIGO
Adil Koray BARUT1

Endülüs, Halk Müziği, Falla, Ponce, Rodrigo,
Andalucia, Folk Music, Falla, Ponce, Rodrigo,

BAŞLANGIÇ KEMAN EĞİTİMİNDE KULAKTAN ÖĞRETİMİN GÖRSEL VE İŞİTSEL REAKSİYON ZAMANINA ETKİSİ
IN BEGINNING VIOLIN EDUCATION THE EFFECT OF TEACHING BY EAR ON VISUAL AND AUDITORY REACTION TIMES
Canan FİDAN1 , Şeyda Çilden 2

Kulaktan Öğretim, Kulaktan Öğrenme, Kulaktan Çalma, Reaksiyon Süresi, Reaksiyon Zamanı ,
Teaching By Ear, Learning By Ear, Playing By Ear, Reaction Time, Visual Reaction Times,

VALERY HEGARTY ENSTALASYONLARINDA KÜLTÜREL BELLEĞİN YAPISÖKÜMÜ
DECONSTRUCTION OF CULTURAL MEMORY IN VALERY HEGARTY'S INSTALATIONS
Azize Reva BOYNUKALIN1

Kültürel Bellek, Enstalasyon, Yapısöküm, Amerikan Kültürü, Çağdaş Sanat,
Cultural Memory, Installation, Deconstruction, American Culture, Contemporary Art,

FOTOĞRAFLAR ÜZERİNDEN BİR YABANCILAŞMA ANALİZİ
AN ANALYSIS OF FOREIGNIZATION THROUGH PHOTOS
Egemen Umut ŞEN1

Modernleşme, Tüketim Toplumu, Yabancılaşma, Maske, Fotoğraf,
Modernization, Consumption Society, Alienation, Mask, Photograph,