• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2019
  • Volume : 14
  • Issue Issue : 1
  • Number of Articles Published : 5
  • Published Date : 1.01.2019

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Fine Arts

Serial No. : D
ISSN No : 1308-7290
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 3 1.07.2007 1 List
2 2009 4 1 1.01.2009 1 List
3 2009 4 2 1.04.2009 1 List
4 2009 4 3 1.07.2009 2 List
5 2009 4 4 1.10.2009 1 List
6 2010 5 1 1.01.2010 5 List
7 2010 5 2 1.04.2010 6 List
8 2010 5 3 1.07.2010 8 List
9 2010 5 4 1.10.2010 15 List
10 2011 6 1 1.01.2011 10 List
11 2011 6 2 1.04.2011 12 List
12 2011 6 3 1.07.2011 6 List
13 2011 6 4 1.10.2011 12 List
14 2012 7 1 1.01.2012 5 List
15 2012 7 2 1.04.2012 12 List
16 2012 7 3 1.07.2012 7 List
17 2012 7 4 1.10.2012 8 List
18 2013 8 1 1.01.2013 15 List
19 2013 8 2 1.04.2013 11 List
20 2013 8 3 1.07.2013 2 List
21 2013 8 4 1.10.2013 5 List
22 2014 9 1 1.01.2014 3 List
23 2014 9 2 1.04.2014 5 List
24 2014 9 3 1.07.2014 5 List
25 2014 9 4 1.10.2014 3 List
26 2015 10 1 1.01.2015 5 List
27 2015 10 2 1.04.2015 3 List
28 2015 10 4 1.10.2015 1 List
29 2016 11 1 1.01.2016 4 List
30 2016 11 2 1.03.2016 4 List
31 2016 11 3 1.07.2016 2 List
32 2016 11 4 1.10.2016 6 List
33 2017 12 1 1.01.2017 4 List
34 2017 12 2 1.04.2017 8 List
35 2017 12 3 1.07.2017 5 List
36 2017 12 4 1.10.2017 8 List
37 2018 13 1 1.01.2018 2 List
38 2018 13 3 1.07.2018 2 List
39 2018 13 4 1.10.2018 8 List
40 2019 14 1 1.01.2019 5 List
41 2019 14 2 1.04.2019 9 List
42 2019 14 3 1.07.2019 6 List
43 2019 14 4 1.10.2019 5 List
44 2020 15 1 1.01.2020 7 List
45 2020 15 2 1.04.2020 3 List
46 2020 15 3 1.07.2020 4 List
47 2020 15 4 1.10.2020 6 List
48 2021 16 1 1.01.2021 5 List
49 2021 16 2 1.04.2021 9 List
50 2021 16 3 1.07.2021 2 List
51 2021 16 4 1.10.2021 1 List
GÜZEL SANATLAR LİSELERİ 12. SINIF MÜZİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN, TÜRKİYE’DE MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİ VEREN KURUMLAR HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ
THE KNOWLEDGE LEVEL OF 12TH. GRADE HIGH SCHOOL OF FINE ARTS STUDENTS ABOUT THE INSTITUTIONS TRAINING PROFESSIONAL MUSIC EDUCATION IN TURKEY
Barış İPEKÇİLER1 , NILGÜN SAZAK2

Güzel Sanatlar Liseleri, Müzik Bölümleri, Öğrenci Bilgi Düzeyi, Türkiye’de Mesleki Müzik Eğitimi Veren Kurumlar, GSL Müzik Bölümü,
Fine Art High Schools, Music Departments, Knowledge Level of Students, Professional Music Training Institutions in Turkey, Music Departments of Fine Art High School,

FACEBOOK’TAKİ MÜZİK EĞİTİMİ İLE İLGİLİ GRUPLARIN MÜZİK EĞİTİMCİLERİNE KATKILARININ İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF CONTRIBUTIONS TO MUSIC EDUCATORS FROM GROUPS RELATED TO MUSIC EDUCATION ON FACEBOOK
AKIN KUMTEPE1 , Berkcan Kayaarslan2 , Berat LEPECİ3 , AZRA DEMIRHAN4

Sosyal Medya, Müzik, Facebook, Müzik Eğitimi, Paylaşım Siteleri,
Social Media, Music, Facebook, Music Education, Sharing Sites,

TÜRK MAKAM MÜZİĞİ SÖZLÜ ESERLERİNDE SÖZÜN MÜZİĞE OLAN ETKİSİ
THE EFFECT OF LYRICS ON MUSIC IN TURKISH MAQAM MUSIC VERBAL WORKS
Gülnaz Alkaç1

Türk Makam Müziği, Sözlü Türk Müziği, Şiir, Makam, Bestecilik ,
Turkish Maqam Music, Verbal Turkish Music, Poem,, Maqam, Composition ,

METHODS, TECHNIQUES AND APPROACHES APPLIED IN PRE-SCHOOL PERIOD MUSİC ACTIVITIES
OKUL ÖNCESİ DÖNEM MÜZİK ETKİNLİKLERİNDE UYGULANAN YÖNTEM, TEKNİK VE YAKLAŞIMLAR
Merve DALGIN1 , Senem ACAY SÖZBIR2

Müzik Öğretim Yaklaşımları, Okul Öncesi Müzik Eğitimi, Yöntem, Teknik, Yaklaşım,
Music Teaching Approaches, Pre-School Music Education, Method, Technique, Approach,

MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN 2017-2018 ORTAOKUL MÜZİK DERSİ PROGRAMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
VIEWS OF MUSIC TEACHERS FOR 2017-2018 PRIMARY EDUCATIONS CURRICULUM
Yasemin DEMİR1 , Zeki NACAKÇI 2

Ortaokul, Program, Müzik Dersi, Öğretmen Görüşleri, Müfredat,
Middle School, Curriculum, Music Lesson, Views of Teachers, Syllabus,