• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2016
  • Volume : 11
  • Issue Issue : 4
  • Number of Articles Published : 6
  • Published Date : 1.10.2016

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Fine Arts

Serial No. : D
ISSN No : 1308-7290
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 3 1.07.2007 1 List
2 2009 4 1 1.01.2009 1 List
3 2009 4 2 1.04.2009 1 List
4 2009 4 3 1.07.2009 2 List
5 2009 4 4 1.10.2009 1 List
6 2010 5 1 1.01.2010 5 List
7 2010 5 2 1.04.2010 6 List
8 2010 5 3 1.07.2010 8 List
9 2010 5 4 1.10.2010 15 List
10 2011 6 1 1.01.2011 10 List
11 2011 6 2 1.04.2011 12 List
12 2011 6 3 1.07.2011 6 List
13 2011 6 4 1.10.2011 12 List
14 2012 7 1 1.01.2012 5 List
15 2012 7 2 1.04.2012 12 List
16 2012 7 3 1.07.2012 7 List
17 2012 7 4 1.10.2012 8 List
18 2013 8 1 1.01.2013 15 List
19 2013 8 2 1.04.2013 11 List
20 2013 8 3 1.07.2013 2 List
21 2013 8 4 1.10.2013 5 List
22 2014 9 1 1.01.2014 3 List
23 2014 9 2 1.04.2014 5 List
24 2014 9 3 1.07.2014 5 List
25 2014 9 4 1.10.2014 3 List
26 2015 10 1 1.01.2015 5 List
27 2015 10 2 1.04.2015 3 List
28 2015 10 4 1.10.2015 1 List
29 2016 11 1 1.01.2016 4 List
30 2016 11 2 1.03.2016 4 List
31 2016 11 3 1.07.2016 2 List
32 2016 11 4 1.10.2016 6 List
33 2017 12 1 1.01.2017 4 List
34 2017 12 2 1.04.2017 8 List
35 2017 12 3 1.07.2017 5 List
36 2017 12 4 1.10.2017 8 List
37 2018 13 1 1.01.2018 2 List
38 2018 13 3 1.07.2018 2 List
39 2018 13 4 1.10.2018 8 List
40 2019 14 1 1.01.2019 5 List
41 2019 14 2 1.04.2019 9 List
42 2019 14 3 1.07.2019 6 List
43 2019 14 4 1.10.2019 5 List
44 2020 15 1 1.01.2020 7 List
45 2020 15 2 1.04.2020 3 List
46 2020 15 3 1.07.2020 4 List
47 2020 15 4 1.10.2020 6 List
48 2021 16 1 1.01.2021 5 List
49 2021 16 2 1.04.2021 9 List
50 2021 16 3 1.07.2021 2 List
51 2021 16 4 1.10.2021 1 List
SUZUKİ’NİN "ANADİL METODU" VE TÜRKİYE’NİN TRAKYA BÖLÜMÜNDE YAŞAYAN MÜZİSYEN ÇİNGENELER
SUZUKİ'S "MOTHER TONGUE METHOD" AND THE GYPSIES LIVING IN THE THRACE REGION OF TURKEY
ULAŞ ÖZER1 , Gönenç Hongur2

Müzik Eğitimi, Suzuki , Çingeneler, Anadil Metodu, Yetenek Eğitimi ,
Music Education, Suzuki, Gypsies, Mother Tongue Method, Talent Education,

MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ TUTUMLARININ İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF TEACHING PROFESSION ATTITUDES OF THE MUSIC EDUCATION DEPARTMENT STUDENTS
Esra DALKIRAN1 , GÖKAY YILDIZ2

Müzik Eğitimi, Mesleki Tutum, Müzik Öğretmenliği, Öğrenci, Tutum Ölçeği,
Music Education, Professional Attitude, Music Teacher, Student, Attitude Scale,

ORTAOKUL MÜZİK DERSLERİNDE, ÖĞRETMENLERİN BAĞLAMA KULLANMASINA YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN COĞRAFİ BÖLGELERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARING THE STUDENTS' OPINIONS ABOUT THE SECONDARY SCHOOL THEACHER' USING BAĞLAMA IN MUSIC CLASSES ACCORDING TO THE GEOGRAHPICAL REGIONS
Mustafa Demir1 , Zeki NACAKÇI 2

Bağlama, Müzik, Müzik Dersi, Ortaokul Öğrencileri,, Coğrafi Bölgeler,
Bağlama, Music, Music Class, Secondary School Students, Geographical Regions,

BEDENSEL-ZİHİNSEL GELİŞİM, HAREKET KABİLİYETİ VE ÖĞRENME SÜRECİNE DANS EĞİTİMİNİN KATKILARI
THE CONTRIBUTION OF DANCE EDUCATION TO PHYSICAL-MENTAL DEVELOPMENT, MOVEMENT ABILITY AND LEARNING PROCESSES
Sernaz DEMİREL TEMEL 1 , Tan TEMEL 2

Dans,, Hareket, Öğrenme, Eğitim, Gelişim,
Dance, Movement, Learning, Education, Development,

TÜRKİYE’DE YAPILMIŞ MÜZİK KONFERANSLARININ İNCELENMESİ: MÜZED İPEK YOLU KONFERANSLARI ÖRNEĞİ
ANALYSIS OF MUSIC CONFERENCES HELD IN TURKEY: MUZED SILK ROAD CONFERENCES SAMPLE
Hazel Tunçin Ercan 1 , Şebnem YILDIRIM ORHAN 2

Müzik Konferansı, MÜZED, Müzik, Bilimsel Toplantı, Konferans,
Music Conference, MUZED, Music, Scientific Meeting, Conference,

MÜZİK DERSİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 4. VE 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ
THE EFFECT OF TECHNOLOGY USAGE ON 4TH AND 5TH GRADE PRIMARY SCHOOL STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS MUSIC LESSONS
Yusuf Andaç1 , Ebru TEMİZ2

Müzik Eğitimi, Teknoloji, Teknoloji Destekli Müzik Eğitimi, Öğrenci, Tutum Ölçeği,
Music Education, Technology, Technology-Assisted Music Education, Student, Attitude Scale,