• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2018
  • Volume : 13
  • Issue Issue : 4
  • Number of Articles Published : 8
  • Published Date : 1.10.2018

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Fine Arts

Serial No. : D
ISSN No : 1308-7290
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 3 1.07.2007 1 List
2 2009 4 1 1.01.2009 1 List
3 2009 4 2 1.04.2009 1 List
4 2009 4 3 1.07.2009 2 List
5 2009 4 4 1.10.2009 1 List
6 2010 5 1 1.01.2010 5 List
7 2010 5 2 1.04.2010 6 List
8 2010 5 3 1.07.2010 8 List
9 2010 5 4 1.10.2010 15 List
10 2011 6 1 1.01.2011 10 List
11 2011 6 2 1.04.2011 12 List
12 2011 6 3 1.07.2011 6 List
13 2011 6 4 1.10.2011 12 List
14 2012 7 1 1.01.2012 5 List
15 2012 7 2 1.04.2012 12 List
16 2012 7 3 1.07.2012 7 List
17 2012 7 4 1.10.2012 8 List
18 2013 8 1 1.01.2013 15 List
19 2013 8 2 1.04.2013 11 List
20 2013 8 3 1.07.2013 2 List
21 2013 8 4 1.10.2013 5 List
22 2014 9 1 1.01.2014 3 List
23 2014 9 2 1.04.2014 5 List
24 2014 9 3 1.07.2014 5 List
25 2014 9 4 1.10.2014 3 List
26 2015 10 1 1.01.2015 5 List
27 2015 10 2 1.04.2015 3 List
28 2015 10 4 1.10.2015 1 List
29 2016 11 1 1.01.2016 4 List
30 2016 11 2 1.03.2016 4 List
31 2016 11 3 1.07.2016 2 List
32 2016 11 4 1.10.2016 6 List
33 2017 12 1 1.01.2017 4 List
34 2017 12 2 1.04.2017 8 List
35 2017 12 3 1.07.2017 5 List
36 2017 12 4 1.10.2017 8 List
37 2018 13 1 1.01.2018 2 List
38 2018 13 3 1.07.2018 2 List
39 2018 13 4 1.10.2018 8 List
40 2019 14 1 1.01.2019 5 List
41 2019 14 2 1.04.2019 9 List
42 2019 14 3 1.07.2019 6 List
43 2019 14 4 1.10.2019 5 List
44 2020 15 1 1.01.2020 7 List
45 2020 15 2 1.04.2020 3 List
46 2020 15 3 1.07.2020 4 List
47 2020 15 4 1.10.2020 6 List
48 2021 16 1 1.01.2021 5 List
49 2021 16 2 1.04.2021 9 List
50 2021 16 3 1.07.2021 2 List
51 2021 16 4 1.10.2021 1 List
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İLE EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN GELECEK BEKLENTİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISON OF THE FUTURE EXPECTATIONS OF THE STUDENTS OF FINE ARTS FACULTY MUSIC DEPARTMENT AND EDUCATION FACULTY MUSIC EDUCATION MAJOR BRANCH
Uğur ÖZALP1 , GÖKHAN ÖZDEMIR2

GSF Müzik Bölümü Öğrencileri, Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi ABD Öğrencileri, Gelecek Beklentileri, T Testi, Karşılaştırma,
Faculty of Fine Arts Music Department Students, Education Faculty Music Education Major Branch Students, Future Expectations, t Test, Comparison,

TÜRKİYE’DE YAYLI ÇALGILARDA YAY TEKNİKLERİ ÜZERİNE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZ ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ
IN TURKEY INVESTIGATING POST-GRADUATE DISSERTATION STUDIES ON BOW TECHNICS IN STRING INSTRUMENTS
Zafer Kurtaslan1

Yaylı Çalgılar , Yay Teknikleri , Nitel Araştırma, Lisansüstü Tezler, Müzik Eğitimi,
String Instruments, Bow Techniques, Post-Graduate Dissertations, Music Education, Qualitative Research ,

VİYOLA DERSLERİNE GİREN KEMAN ÖĞRETMENLERİNİN DERSE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: ANKARA ÇANKAYA GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÖRNEĞİ
OPINIONS OF VIOLIN TEACHERS TEACHING VIOLA AT SCHOOLS ON THE COURSE: ANKARA ÇANKAYA HIGH SCHOOL OF FINE ARTS SAMPLE
Görkem KUMTEPE1 , MEHMET EFE2

Keman, Viyola, Viyola Eğitimi, Keman Eğitimi, Güzel Sanatlar Lisesi,
Violin, Viola, Viola Education, Violin Education, High School of Fine Arts,

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN KELİME İLİŞKİLENDİRME TESTİ İLE “NOTA” KAVRAMI KONUSUNDAKİ BİLİŞSEL YAPILARININ BELİRLENMESİ
IDENTIFYING PRIMARY SCHOOL STUDENTS’ COGNITIVE STRUCTURE ORIENTED TO NOTE CONCEPT WITH WORD ASSOCIATION TEST
Zafer Kurtaslan1

Müzik Eğitimi, Nota, İlkokul, Kelime İlişkilendirme Testi, İzmir,
Music Education, Musical Note, Word Association Test, Cognitive Structure, İzmir,

12 TON SİSTEMİNİN YARATICISI VE ÖĞRETMEN OLARAK ARNOLD SCHOENBERG
ARNOLD SCHOENBERG AS CREATOR OF THE 12 TONE SYSTEM AND AS A TEACHER
MERT KARABEY1

Schoenberg, 12 Ton Sistemi, Dizi, Öğretmen Olarak Schoenberg , Besteci Olarak Schoenberg ,
Schoenberg, 12 Tone System, Serie, Schoenberg as a Teacher, Schoenberg as a Composer,

İZMİT HALKEVİ GÜZEL SANATLAR ŞUBESİ MÜZİK KOLU’NUN ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ MÜZİK YAŞAMINA ULUSAL BİLİNÇ BAĞLAMINDA KATKILARI
CONTRIBUTION OF MUSIC BRANCH OF IZMIT PEOPLE'S HOUSE FINE ARTS BRANCH IN THE CONTEXT OF NATIONAL CONSCIOUSNESS TO MUSIC LIFE OF EARLY REPUBLIC PERIOD
Gülşen ERDAL1

İzmit Halkevi, Müzik, Ulusal Bilinç, Halkevleri, Tarihsel Müzikoloji ,
İzmit People House, Music, National Consciousness, People Houses, Historical Musicology ,

İLK VE ORTAOKULLARDA BLOK FLÜT EĞİTİMİ İÇİN EĞİTSEL VİDEO DERS MATERYALİ HAZIRLAMA
PREPARING EDUCATIONAL VIDEO MATERIAL FOR RECORDER TRAINING IN THE PRIMARY AND SECONDRY SCHOOLS
Özge TECİMER1 , Dolunay AKGÜL BARIŞ 2

Blok Flüt, Teknoloji Destekli Eğitim, Video Destekli Eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim, Animasyon Destekli Eğitim ,
Block Flute, Technology Assisted Education, Video Assisted Education, Computer Assisted Education, Animation Assisted Education,

TÜRK MAKAM MÜZİĞİNDE TANBUR ÇALGISININ YERİ VE ÖNEMİ
THE PLACE AND IMPORTANCE OF TANBUR INSTRUMENT IN TURKISH MAKAM MUSIC
Göknil Bişak Özdemir1

Türk Makam Müziği, Tanbur, Geleneksel Türk Müziği, Tanburi İzak, Çalgı,
Turkish Makam Music, Tanbur, Traditional Turkish Music, Tanburi Izak, Instrument,