• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2020
  • Volume : 15
  • Issue Issue : 1
  • Number of Articles Published : 7
  • Published Date : 1.01.2020

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Fine Arts

Serial No. : D
ISSN No : 1308-7290
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 3 1.07.2007 1 List
2 2009 4 1 1.01.2009 1 List
3 2009 4 2 1.04.2009 1 List
4 2009 4 3 1.07.2009 2 List
5 2009 4 4 1.10.2009 1 List
6 2010 5 1 1.01.2010 5 List
7 2010 5 2 1.04.2010 6 List
8 2010 5 3 1.07.2010 8 List
9 2010 5 4 1.10.2010 15 List
10 2011 6 1 1.01.2011 10 List
11 2011 6 2 1.04.2011 12 List
12 2011 6 3 1.07.2011 6 List
13 2011 6 4 1.10.2011 12 List
14 2012 7 1 1.01.2012 5 List
15 2012 7 2 1.04.2012 12 List
16 2012 7 3 1.07.2012 7 List
17 2012 7 4 1.10.2012 8 List
18 2013 8 1 1.01.2013 15 List
19 2013 8 2 1.04.2013 11 List
20 2013 8 3 1.07.2013 2 List
21 2013 8 4 1.10.2013 5 List
22 2014 9 1 1.01.2014 3 List
23 2014 9 2 1.04.2014 5 List
24 2014 9 3 1.07.2014 5 List
25 2014 9 4 1.10.2014 3 List
26 2015 10 1 1.01.2015 5 List
27 2015 10 2 1.04.2015 3 List
28 2015 10 4 1.10.2015 1 List
29 2016 11 1 1.01.2016 4 List
30 2016 11 2 1.03.2016 4 List
31 2016 11 3 1.07.2016 2 List
32 2016 11 4 1.10.2016 6 List
33 2017 12 1 1.01.2017 4 List
34 2017 12 2 1.04.2017 8 List
35 2017 12 3 1.07.2017 5 List
36 2017 12 4 1.10.2017 8 List
37 2018 13 1 1.01.2018 2 List
38 2018 13 3 1.07.2018 2 List
39 2018 13 4 1.10.2018 8 List
40 2019 14 1 1.01.2019 5 List
41 2019 14 2 1.04.2019 9 List
42 2019 14 3 1.07.2019 6 List
43 2019 14 4 1.10.2019 5 List
44 2020 15 1 1.01.2020 7 List
45 2020 15 2 1.04.2020 3 List
46 2020 15 3 1.07.2020 4 List
47 2020 15 4 1.10.2020 6 List
48 2021 16 1 1.01.2021 5 List
49 2021 16 2 1.04.2021 9 List
50 2021 16 3 1.07.2021 2 List
51 2021 16 4 1.10.2021 1 List
KATMANLARIN ESTETİK ETKİSİ: CAM HEYKELLER
AESTHETIC EFFECT OF LAYERS: GLASS SCULPTURES
Ayşenur Ceren ASMAZ1

Cam, Cam, Işık, Geçirgenlik, Katmanlar,
Glass, Sculpture, Light, Transparency, Layers,

SÖYLEMLER ÜZERİNDEN POP ART DÖNEMİ MOBİLYALARININ İNCELENMESİ
ANALYSIS OF POP ART PERIOD FURNITURES THROUGH THE DISCOURSE
Sümeyra Akgün1 , ŞEBNEM ERTAŞ BEŞIR2

Pop Art, Tüketim, Mobilya, Verner Panton, Eero Aarnio,
Pop Art, Consumption, Furniture, Verner Panton, Eero Aarnio,

ZEKÂÎ DEDE’NİN LENK FAHTE USÛLÜNDEKİ NAKIŞ BESTESİNİN USÛL-ARÛZ VEZNİ İLİŞKİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ VE MAKAMSAL ANALİZİ
REVIEW OF ZEKAİ DEDE’S NAKIŞ COMPOSITION IN LENK FAHTE RHYTHM IN TERMS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN RHYTHM AND ARUZ PROSODY
Gamze Nevra KÖROĞLU 1 , SIBEL KARAMAN2

Türk Mûsikîsi, Zekâî Dede, Lenk Fahte, Usûl-Arûz Vezni İlişkisi, Sûzinâk Makamı Analizi,
Turkish Music, Zekai Dede, Lenk Fahte, Usul-Prosody Rhyme Relationship, Suzinak Maqam Analysis,

SERGİLEME TASARIMLARINDA TİPOGRAFİ KULLANIMI
THE USE OF TYPOGRAPHY IN EXHIBITION DESIGNS
Sevim KARAALIOĞLU1

Sergileme Tasarımı, Mekan Tasarımı, Sanat Galerisi Sergileme Tasarımları, Görsel İletişim, Tipografi,
Exhibition Design, Space Design, Art Gallery Exhibition Design, Visual Communication, Typography,

TELEVİZYON REKLAMLARINDA KİL ANİMASYONUN KULLANIMI
THE USE OF CLAY ANIMATION IN TELEVISION ADVERTISEMENTS
GAMZE ARSLAN1 , Armağan GÖKÇEARSLAN 2

Animasyon, Kil Animasyon, Reklam, Sinema, Televizyon Reklamı,
Animation, Clay Animation, Advertising, Cinema, Television Advertising,

TEMEL RENK ARMONİLERİNİN; SANAT, TASARIM VE SİNEMA ALANLARIN DA KULLANIMI
THE USAGE OF BASIC HORMONIES OF COLORS IN THE SECTORS SUCH AS ARTS, DESIGN AND CINEMA
Reyhan ERASLAN1

Renk,, Temel Renk Armonileri, Sanat, Tasarım ve Sinema, Moda,
Colour, Some Basic Palette of Colour Harmonies, Arts, Design and Cinema, Fashion,

STOP MOTION CANLANDIRMA SİNEMASINDA ESTETİK YAKLAŞIMLAR
AESTHETIC APPROACHES IN STOP MOTION ANIMATED FILMS
Birnur KARATİMUR ÇUTSAY1

Canlandırma, Stop Motion, Canlandırmada Estetik, Stop Motion Teknikler, Canlandırma Sineması,
Animation, Stop Motion, Aesthetics in Animation, Stop Motion Techniques, Animation Cinema,