• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2021
  • Volume : 16
  • Issue Issue : 1
  • Number of Articles Published : 5
  • Published Date : 1.01.2021

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Fine Arts

Serial No. : D
ISSN No : 1308-7290
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 3 1.07.2007 1 List
2 2009 4 1 1.01.2009 1 List
3 2009 4 2 1.04.2009 1 List
4 2009 4 3 1.07.2009 2 List
5 2009 4 4 1.10.2009 1 List
6 2010 5 1 1.01.2010 5 List
7 2010 5 2 1.04.2010 6 List
8 2010 5 3 1.07.2010 8 List
9 2010 5 4 1.10.2010 15 List
10 2011 6 1 1.01.2011 10 List
11 2011 6 2 1.04.2011 12 List
12 2011 6 3 1.07.2011 6 List
13 2011 6 4 1.10.2011 12 List
14 2012 7 1 1.01.2012 5 List
15 2012 7 2 1.04.2012 12 List
16 2012 7 3 1.07.2012 7 List
17 2012 7 4 1.10.2012 8 List
18 2013 8 1 1.01.2013 15 List
19 2013 8 2 1.04.2013 11 List
20 2013 8 3 1.07.2013 2 List
21 2013 8 4 1.10.2013 5 List
22 2014 9 1 1.01.2014 3 List
23 2014 9 2 1.04.2014 5 List
24 2014 9 3 1.07.2014 5 List
25 2014 9 4 1.10.2014 3 List
26 2015 10 1 1.01.2015 5 List
27 2015 10 2 1.04.2015 3 List
28 2015 10 4 1.10.2015 1 List
29 2016 11 1 1.01.2016 4 List
30 2016 11 2 1.03.2016 4 List
31 2016 11 3 1.07.2016 2 List
32 2016 11 4 1.10.2016 6 List
33 2017 12 1 1.01.2017 4 List
34 2017 12 2 1.04.2017 8 List
35 2017 12 3 1.07.2017 5 List
36 2017 12 4 1.10.2017 8 List
37 2018 13 1 1.01.2018 2 List
38 2018 13 3 1.07.2018 2 List
39 2018 13 4 1.10.2018 8 List
40 2019 14 1 1.01.2019 5 List
41 2019 14 2 1.04.2019 9 List
42 2019 14 3 1.07.2019 6 List
43 2019 14 4 1.10.2019 5 List
44 2020 15 1 1.01.2020 7 List
45 2020 15 2 1.04.2020 3 List
46 2020 15 3 1.07.2020 4 List
47 2020 15 4 1.10.2020 6 List
48 2021 16 1 1.01.2021 5 List
49 2021 16 2 1.04.2021 9 List
50 2021 16 3 1.07.2021 2 List
51 2021 16 4 1.10.2021 1 List
NECİL KÂZIM AKSES’İN PİYANO İÇİN BESTELEDİĞİ MİNYATÜRLERİ ÜZERİNE YORUM ANALİZİ VE YAPISAL ÇÖZÜMLEME
AN INTERPRETATIONAL AND STRUCTURAL ANALYSIS ON MINIATURES FOR PIANO BY NECIL KAZIM AKSES
Sibel SARICAN1

Necil Kâzım Akses, Minyatürler, Türk Beşleri, Piyano, Makam,
Necil Kâzım Akses, The Turkish Five, The Turkish Five, Piano, Maqam ,

SANATA KAÇIŞ
ESCAPE TO ART
Rahman Işık SARIALİOĞLU1

Sanat, Sanatçı, Yaratmak, Kaçış, Özne-Nesne,
Art, Artist, Create, Escape, Subject-Object,

ÇAĞDAŞ SANATIN OBJESİ OLARAK KÜLTÜR
CULTURE AS THE OBJECT OF CONTEMPORARY ART
Şuayyip YÜCEL1

Çağdaş Sanat, Kültürel Motif, Post-Oryantalist, Gündelik Nesne, Kültür,
Contemporary Art, Cultural Motif, Post-Orientalist, Everyday Object, Culture,

1960 SONRASI TÜRK RESMİNDE TOPLUMSAL GERÇEKÇİ RESİMLERİN SOSYAL VE SİYASİ DEĞİŞİMLE İLİNTİSİ
THE RELATIONSHIP OF SOCIAL REALISTIC PAINTINGS WITH SOCIAL AND POLITICAL CHANGE IN TURKISH PAINTING AFTER 1960
Esra ALGIN1

Toplumsal Gerçekçilik, Figüratif, Soyut, Resim, Siyasi,
Figurative, Figurative, Abstract, Painting, Political,

SAYDAM AMBALAJ TASARIMLARINDA KARŞILAŞILAN GRAFİK TASARIM SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
GRAPHIC DESIGN PROBLEMS FACED IN TRANSPARENT PACKAGING DESIGNS AND SOLUTION RECOMMENDATIONS
Dide AKDAĞ SATIR1

Grafik Tasarım, Ambalaj Tasarımı, Saydamlık, Baskı Türleri, Ambalaj Türleri,
Graphic Design, Packaging Design, Printing Types, Transparency, Packaging Types,