• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2010
  • Volume : 5
  • Issue Issue : 4
  • Number of Articles Published : 3
  • Published Date : 1.10.2010

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Qualitative Studies

Serial No. : E
ISSN No : 1308-724X
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2009 4 1 1.01.2009 3 List
2 2009 4 4 1.10.2009 1 List
3 2010 5 3 1.07.2010 1 List
4 2010 5 4 1.10.2010 3 List
5 2011 6 1 1.01.2011 1 List
6 2012 7 2 1.04.2012 1 List
7 2012 7 4 1.10.2012 3 List
8 2013 8 2 1.04.2013 1 List
9 2014 9 2 1.04.2014 2 List
10 2014 9 4 1.10.2014 1 List
11 2015 10 3 1.07.2015 1 List
12 2016 11 3 1.10.2016 3 List
13 2016 11 4 1.10.2016 5 List
14 2017 12 2 1.04.2017 1 List
15 2017 12 3 1.07.2017 1 List
16 2017 12 4 1.10.2017 1 List
17 2018 13 1 1.01.2018 1 List
18 2018 13 2 1.04.2018 4 List
19 2018 13 3 1.07.2018 2 List
20 2018 13 4 1.10.2018 2 List
21 2019 14 2 1.04.2019 2 List
22 2019 14 3 1.07.2019 2 List
23 2019 14 4 1.10.2019 2 List
MESLEĞE YENİ BAŞLAYAN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAŞADIKLARI ZORLUKLARLA ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAŞAYABİLECEKLERİ ZORLUKLARA İLİŞKİN ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI
A COMPARISON OF ASSISTANT AND PROSPECTIVE TEACHERS’ VIEWS ABOUT THE DIFFICULTIES THAT ARE FACED AND MAY BE FACED IN CLASSROOM TEACHING PROFESSION
Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ 1 , AYSE ÜLKÜ KAN 2 , Serav Biçer 3 , alper yetkiner 4

Öğretmenlik mesleği, Öğretmen adayı, Eğitim fakültesi, Sınıf öğretmeni, Stajyer öğretmen,
Teaching profession, Prospective teacherher, Education faculty, Classroom teacher, Assistant teacher,

YAZILI ANLATIM BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE DENGELİ OKUMA YAZMA YAKLAŞIMINDAN YARARLANMA: BİR EYLEM ARAŞTIRMASI
USING BALANCED LITERACY APPROACH IN TEACHING COMPOSITION SKILLS: AN ACTION RESEARCH
Serap Cavkaytar 1 , Şefik YAŞAR 2

Dengeli Okuma Yazma Yaklaşımı, Yazılı Anlatım Becerilerinin Öğretimi, Yazma Süreci, Destekleme, Eylem Araştırması,
Balanced Literacy Approach, Teaching Composition Skills, Writing Process, Scaffolding, Action Research,

STRATEJİK PLANLAMADA ÇEVRE ANALİZİ TEKNİĞİ OLARAK PEST ANALİZ (F.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ)
THE PEST ANALYSIS AS THE ENVIRONMENT ANALYSIS TECHNIQE IN STRATEGIC PLANNING (THE SAMPLE OF F.U. FACULTY OF EDUCATION)
I.Bakır ARABACI 1

Stratejik planlama, çevresel analiz teknikleri, PEST analizi, Fyrat Üniversitesi E?itim Fakültesi, Çevre,
Strategic planning, Environmental anlysis techniques, PEST analysis, Firat University Faculty of Education, Environment,