• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2016
  • Volume : 11
  • Issue Issue : 4
  • Number of Articles Published : 5
  • Published Date : 1.10.2016

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Qualitative Studies

Serial No. : E
ISSN No : 1308-724X
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2009 4 1 1.01.2009 3 List
2 2009 4 4 1.10.2009 1 List
3 2010 5 3 1.07.2010 1 List
4 2010 5 4 1.10.2010 3 List
5 2011 6 1 1.01.2011 1 List
6 2012 7 2 1.04.2012 1 List
7 2012 7 4 1.10.2012 3 List
8 2013 8 2 1.04.2013 1 List
9 2014 9 2 1.04.2014 2 List
10 2014 9 4 1.10.2014 1 List
11 2015 10 3 1.07.2015 1 List
12 2016 11 3 1.10.2016 3 List
13 2016 11 4 1.10.2016 5 List
14 2017 12 2 1.04.2017 1 List
15 2017 12 3 1.07.2017 1 List
16 2017 12 4 1.10.2017 1 List
17 2018 13 1 1.01.2018 1 List
18 2018 13 2 1.04.2018 4 List
19 2018 13 3 1.07.2018 2 List
20 2018 13 4 1.10.2018 2 List
21 2019 14 2 1.04.2019 2 List
22 2019 14 3 1.07.2019 2 List
23 2019 14 4 1.10.2019 2 List
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME ÖĞRETME SÜRECİNDE KULLANDIKLARI ÖĞRETİM YÖNTEM-TEKNİKLERİ VE KULLANIM AMACININ BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF THE TECHNIQUES AND METHODS USED BY PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS IN LEARNING-TEACHING PROCESS AND THEIR AIMS
Ulaş Kubat 1

Fen Bilgisi Öğretmen Adayı, Öğrenme ve Öğretme Süreci, Öğretim Yöntem ve Teknikleri, Fen Bilgisi, Öğretmen Adayı,
Science Teacher Candidates, Learning and Teaching Process, Teaching Methods and Techniques, Physical Science, Teacher Candidates,

4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SAYI HİSSİ İLE MATEMATİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN NUMBER SENSE AND MATHEMATICS ACHIEVEMENT OF THE 4TH GRADE STUDENTS
Sıtkı ÇEKİRDEKÇİ1 , SARE ŞENGÜL2 , Cihangir DOĞAN 3

Sayı Hissi, Standart Hesaplama, Sayı Hissi Bileşenleri, 4. Sınıf Öğrencileri, Öğrenci,
Number Sense, Standard Calculation, Number Sense Components, 4th Grade Students, Student,

OKULÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA BAKIŞLARI
THE VIEWS OF PROSPECTIVE PRESCHOOL TEACHERS ON SCIENTIFIC RESEARCH
Esen ERSOY 1 , Belgin BAL İNCEBACAK2

Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Okul Öncesi Öğretmen Adayları, Proje, Nitel Araştırma, Öğrenci,
Scientific Research Methods, Prospective Preschool Teachers, Project, Qualitative Study, Student,

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ PROGRAMINDA YER ALAN DEĞERLERİN ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMENLERİN KULLANDIKLARI ÖĞRETİM ARAÇ GEREÇ VE MATERYALLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
A STUDY ON TOOLS AND MATERIALS USED BY TEACHERS ON TEACHING VALUES IN THE CURRICULUM OF 4TH GRADE SOCIALS SCIENCES
MEHMET AKIF SÖZER1 , EYÜP BOZKURT2 , HILAL BOZKURT3

Değerler Eğitimi, Araç-Gereç, Materyal, Değerler ve Öğretim Materyalleri, Sosyal Bilgiler ,
Value Education, Tools, Materials, Values and Education Materials, Social Sciences,

ANKARA’DAKİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN FORMALARININ OKUL TÜRÜNE GÖRE İNCELENMESİ
THE STUDY OF HIGH SCHOOL STUDENTS’ UNIFORMS IN ANKARA ACCORDING TO SCHOOL TYPES
Seher AKDENİZ ŞAHİN 1 , Gülçin ÜSTÜN 2

Ankara, Tercih, Memnuniyet , Forma, Öğrenci,
Ankara, Student, Uniform, Satisfaction, Choice,