• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Issue Details

  • Year Year : 2009
  • Volume : 4
  • Issue Issue : 4
  • Number of Articles Published : 5
  • Published Date : 1.10.2009

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Technological Applied Sciences

Serial No. : 2A
ISSN No : 1308-7223
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2006 1 1 1.01.2006 1 List
2 2006 1 4 1.10.2006 1 List
3 2007 2 1 1.01.2007 4 List
4 2007 2 2 1.04.2007 2 List
5 2007 2 3 1.07.2007 2 List
6 2007 2 4 1.10.2007 2 List
7 2008 3 1 1.01.2008 3 List
8 2008 3 2 1.04.2008 2 List
9 2008 3 3 1.07.2008 1 List
10 2008 3 4 1.10.2008 6 List
11 2009 4 1 1.01.2009 6 List
12 2009 4 2 1.04.2009 16 List
13 2009 4 3 1.07.2009 6 List
14 2009 4 4 1.10.2009 5 List
15 2010 5 1 1.01.2010 3 List
16 2010 5 2 1.04.2010 11 List
17 2010 5 3 1.07.2010 7 List
18 2010 5 4 1.10.2010 4 List
19 2011 6 1 1.01.2011 2 List
20 2011 6 2 1.04.2011 2 List
21 2011 6 3 1.07.2011 1 List
22 2011 6 4 1.10.2011 3 List
23 2012 7 2 1.04.2012 4 List
24 2012 7 3 1.07.2012 1 List
25 2013 8 1 1.01.2013 2 List
26 2013 8 2 1.04.2013 2 List
27 2013 8 3 1.07.2013 1 List
28 2013 8 4 1.10.2013 1 List
29 2014 9 1 1.01.2014 1 List
30 2014 9 2 1.04.2014 1 List
31 2014 9 3 1.07.2014 2 List
32 2014 9 4 1.10.2014 1 List
33 2015 10 1 1.01.2015 1 List
34 2015 10 4 1.10.2015 1 List
35 2016 11 1 1.01.2016 2 List
36 2016 11 2 1.03.2016 1 List
37 2016 11 3 1.07.2016 3 List
38 2016 11 4 1.10.2016 6 List
39 2017 12 1 1.01.2017 4 List
40 2017 12 2 1.04.2017 4 List
41 2017 12 3 1.07.2017 8 List
42 2017 12 4 1.10.2017 8 List
43 2018 13 1 1.01.2018 7 List
44 2018 13 2 1.04.2018 14 List
45 2018 13 3 1.07.2018 7 List
46 2018 13 4 1.10.2018 5 List
47 2019 14 1 1.01.2019 4 List
48 2019 14 2 1.04.2019 3 List
49 2019 14 3 1.07.2019 4 List
50 2019 14 4 1.10.2019 4 List
51 2020 15 1 1.01.2020 3 List
52 2020 15 2 1.04.2020 1 List
53 2020 15 3 1.07.2020 2 List
54 2020 15 4 1.10.2020 1 List
55 2021 16 1 1.01.2021 1 List
56 2021 16 2 1.04.2021 1 List
57 2022 17 1 1.01.2022 2 List
58 2022 17 2 1.04.2022 1 List
59 2022 17 3 1.07.2022 1 List
60 2022 17 4 1.10.2022 1 List
ALTERNATÖRLERİN PARALEL BAĞLANMA ŞARTLARINDAN GERİLİM EŞİTLİĞİNİN MİKRODENETLEYİCİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
PROVIDING EQUALITY OF VOLTAGES BASED ON MICROCONTROLLER FOR PARALLEL CONNECTION OF ALTERNATORS
Sertaç Bayhan 1

Paralel Bağlama, Gerilim Eşitliği, Senkronizasyon, Güç Sistemleri, Mikrodenetleyici,
Parallel Connection, Equality of Voltage, Synchronization, Power Systems, Microcontroller,

KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLAR İÇİN MATLAB BUİLDER NE VE MATLAB WEBFİGURE İLE ASP.NET TABANLI WEB ARAYÜZÜ TASARIMI
DESIGN OF ASP.NET BASED WEB INTERFACE WITH MATLAB BUILDER NE AND MATLAB WEBFIGURE FOR WIRELESS SENSOR NETWORKS
Ilyas CANKAYA 1

Kablosuz Algılayıcı Ağlar, İnternet Tabanlı Uzaktan İzleme, Asp .Net Tabanlı Web Arayüzü, Matlab Builder NE, Matlab Web Figure,
Wireless Sensor Networks, Internet Based Remote Monitoring, Asp .Net Based Web Interface, Matlab Builder NE, Matlab Web Figure,

BİR PROGRAMLANABİLİR MANTIK DENETLEYİCİNİN WEB TABANLI OLARAK UZAKTAN EĞİTİMİ VE UYGULAMASI
A PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER AS THE WEB BASED REMOTE TRAINING AND APPLICATIONS
Çetin GENCER 1

PLC Eğitimi, Web Tabanlı Eğitim, İnternet, Macromedia Flash, Veritabanı,
PLC Education, Web Based Education, Internet, Macromedia Flash, Database,

İNŞAAT TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİNDE MESLEKİ, SOSYAL VE KÜLTÜREL GELİŞİM SAĞLANMASINDA SEMİNER VE KONFERANSLARIN KATKISI
THE CONTRIBUTION OF SEMINARS AND CONFERENCES TO MAINTAINING OCCUPATIONAL, SOCIAL AND CULTURAL DEVELOPMENT IN THE EDUCATION OF CONSTRUCTION TECHNICIANS
Latif Onur UĞUR 1

İnşaat Teknikerliği Eğitimi, Konferans, Seminer, Mesleki Gelişim, Sosyal ve Kültürel Gelişim,
Construction Technicians Education, Conference, Seminar, Occupational Development, Social and Cultural Development,

HIRSIZLIK BÜRO AMİRLİKLERİ İÇİN SUÇ KAYIT PROGRAMI (HIRKA)
CRIMINAL RECORD PROGRAM FOR BURGLARY OFFICE (HIRKA)
Musa ÇIBUK 1

Yazılım, Otomasyon, Suç Analizi, Suç Kaydı, Asayiş,
Software, Automation, Crime Analysis, Criminal Record, Public Order,