• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Issue Details

  • Year Year : 2009
  • Volume : 4
  • Issue Issue : 2
  • Number of Articles Published : 16
  • Published Date : 1.04.2009

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Technological Applied Sciences

Serial No. : 2A
ISSN No : 1308-7223
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2006 1 1 1.01.2006 1 List
2 2006 1 4 1.10.2006 1 List
3 2007 2 1 1.01.2007 4 List
4 2007 2 2 1.04.2007 2 List
5 2007 2 3 1.07.2007 2 List
6 2007 2 4 1.10.2007 2 List
7 2008 3 1 1.01.2008 3 List
8 2008 3 2 1.04.2008 2 List
9 2008 3 3 1.07.2008 1 List
10 2008 3 4 1.10.2008 6 List
11 2009 4 1 1.01.2009 6 List
12 2009 4 2 1.04.2009 16 List
13 2009 4 3 1.07.2009 6 List
14 2009 4 4 1.10.2009 5 List
15 2010 5 1 1.01.2010 3 List
16 2010 5 2 1.04.2010 11 List
17 2010 5 3 1.07.2010 7 List
18 2010 5 4 1.10.2010 4 List
19 2011 6 1 1.01.2011 2 List
20 2011 6 2 1.04.2011 2 List
21 2011 6 3 1.07.2011 1 List
22 2011 6 4 1.10.2011 3 List
23 2012 7 2 1.04.2012 4 List
24 2012 7 3 1.07.2012 1 List
25 2013 8 1 1.01.2013 2 List
26 2013 8 2 1.04.2013 2 List
27 2013 8 3 1.07.2013 1 List
28 2013 8 4 1.10.2013 1 List
29 2014 9 1 1.01.2014 1 List
30 2014 9 2 1.04.2014 1 List
31 2014 9 3 1.07.2014 2 List
32 2014 9 4 1.10.2014 1 List
33 2015 10 1 1.01.2015 1 List
34 2015 10 4 1.10.2015 1 List
35 2016 11 1 1.01.2016 2 List
36 2016 11 2 1.03.2016 1 List
37 2016 11 3 1.07.2016 3 List
38 2016 11 4 1.10.2016 6 List
39 2017 12 1 1.01.2017 4 List
40 2017 12 2 1.04.2017 4 List
41 2017 12 3 1.07.2017 8 List
42 2017 12 4 1.10.2017 8 List
43 2018 13 1 1.01.2018 7 List
44 2018 13 2 1.04.2018 14 List
45 2018 13 3 1.07.2018 7 List
46 2018 13 4 1.10.2018 5 List
47 2019 14 1 1.01.2019 4 List
48 2019 14 2 1.04.2019 3 List
49 2019 14 3 1.07.2019 4 List
50 2019 14 4 1.10.2019 4 List
51 2020 15 1 1.01.2020 3 List
52 2020 15 2 1.04.2020 1 List
53 2020 15 3 1.07.2020 2 List
54 2020 15 4 1.10.2020 1 List
55 2021 16 1 1.01.2021 1 List
56 2021 16 2 1.04.2021 1 List
57 2022 17 1 1.01.2022 2 List
58 2022 17 2 1.04.2022 1 List
59 2022 17 3 1.07.2022 1 List
60 2022 17 4 1.10.2022 1 List
PORTLAND KOMPOZE ÇİMENTOLU BETONLARDA UÇUCU KÜL İKAMESİNİN DONMA-ÇÖZÜLME DAYANIKLILIĞINA OLAN ETKİSİ
THE EFFECT of SUBSTITUTION of FLY ASH CONTENT in PROTLAND CEMENT CONCRETE on FREEZE-THAW DURABILITY
Serkan SUBASI 1

Portland Kompoze Çimento, Uçucu Kül, Dayanıklılık, Donma-Çözülme, Beton,
Portland Compose Cement, Fly Ash, Freeze-Thaw, Concrete, Durability,

YAPI PROJELERİNİN GENETİK ALGORİTMA İLE PROGRAMLANMASI
PROGRAMMING OF CONSTRUCTION PROJECTS WITH GENETIC ALGORITHM
Recep KANIT 1 , Mürsel ERDAL 2

Genetik algoritma, Planlama, Çizelgeleme, Optimizasyon, Proje,
Genetic algorithm, Planning, Scheduling, Optimization, Project,

MERMER TOZU KATKILI KERPİÇİN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
INVESTIGATION OF ENGINEERING PROPERTIES OF ADOBE-MIXED GROUND MARBLE
Ömer Can 1 , Hasbi YAPRAK 2

KERPİÇ, Mermer tozu, Kil oranı, KERPİÇ, MERMER TOZU,
Adobe, Ground marble, Clay ratio, Adobe, Ground marble,

T/M YÖNTEMİYLE ÜRETİLMİŞ Ni-Ti-Cu KOMPOZİTLERİNİN DİFÜZYON KAYNAĞINDA SICAKLIK, SÜRE VE ARATABAKANIN BİNDİRME KAYMA TEST DEĞERLERİNE ETKİSİNİN İSTATİSTİĞE GÖRE İNCELENMESİ
THE INVESTIGATION OF LAP-SHEAR TEST VALUES IN TERMS OF TEMPERATURE, DURATION AND INTERLAYER ON THE DIFFUSION BONDING OF Ni-Ti-Cu COMPOSITES MANUFACTURED BY P/M METHOD ACCORDING TO STATISTICS
Haluk KEJANLI 1 , Mustafa TAŞKIN 2

Ni-Ti-Cu, T/M, Difüzyon Kaynağı, Bindirme-Kayma, MANOVA,
Ni-Ti-Cu, P/M, Diffusion Bonding, Lap-Shear, MANOVA,

LabVIEW İLE İNTERNET TABANLI SANAL LABORATUAR UYGULAMASI
WEB-BASED VIRTUAL LABORATORY APPLICATION WITH LabVIEW
Sertaç Bayhan 1 , Sevki DEMIRBAS 2

Sanal laboratuar, Uzaktan eğitim, LABVIEW,
Virtual laboratory, Distance education, LabVIEW,

GENEL VE YEREL SEÇİMLER İÇİN WEB TABANLI UYGULAMA:E-SEÇİM
WEB BASED APPLICATION FOR GENERAL AND LOCAL ELECTION:E-ELECTION
Osman Ayhan Erdem1 , Okan ERKAYMAZ 2

Elektronik Seçim, Genel Seçim, Yerel Seçim, Elektronik Seçim Uygulaması, Elektronik Oylama,
E-Election, General Election, Local Election, E-Election Application, Electronic Voting,

GÜÇ SİSTEMLERİNDE MEYDANA GELEN DALGA ŞEKLİ BOZUKLUKLARININ DALGACIK DÖNÜŞÜMÜ YARDIMIYLA TESPİTİ
DETECTION OF THE WAVEFORM DISTURBANCES IN POWER SYSTEMS BY USING WAVELET TRANSFORM
Derya YILMAZ 1 , Sertaç Bayhan 2

GÜÇ SİSTEMLERİ, DALGACIK DÖNÜŞÜMÜ, ENERJİ KALİTESİ,
POWER SYSTEMS, WAVELET TRANSFORM, POWER QUALITY,

YONGALEVHALARA UYGULANAN ISIL İŞLEMİNİN TEKNOLOJİK ÖZELİKLERE ETKİLERİ
THE EFFECTS OF HEAT TREATMENT TO TECNOLOGİCAL PROPERTİES OF PARTİCLE BOARDS
Osman Perçin 1 , Murat ÖZALP 2

Yonga levha, Isıl işlem, Eğilme direnci, Kalınlına şişme, Vida tutma,
Particle board, Heat treatment, Bending strenght, Swelling in thickness, Screw holding,

BİR DİZEL MOTORUNDA KANOLA YAĞI KULLANIMINDA ÖN-ISITMA İŞLEMİNİN EGZOZ EMİSYONLARINA ETKİLERİNİN DENEYSEL ARAŞTIRILMASI
THE EFFECT OF PREHEATED CRUDE RAPESEED OIL-DIESEL BLENDS ON EXHAUST EMISSIONS OF A DIESEL ENGINE
Hanbey HAZAR 1 , Cengiz ONER 2 , Hüseyin AYDIN 3

Dizel motor, ön-ısıtma, kanola yağı, emisyon, bioyakıt,
Diesel engine, preheating, rapeseed oil, emissions, biofuels,

Al–1050 SAC METALİN NEGATİF ARTIŞLI ŞEKİLLENDİRİLMESİNDE MAKSİMUM ŞEKİLLENDİRME AÇISININ VE ET KALINLIĞI DEĞİŞİMİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ
EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF MAXSIMUM FORMING ANGLE AND WALL THICKNESS VARIATION ON Al-1050 SHEET METAL IN NEGATIVE INCREMENTAL FORMING
Hakan MUMCU 1

Sac metal, Negatif artışlı şekillendirme, Maksimum şekillendirme açısı, XXX, XXX,
Sheet metal, Negative incremental forming, Maximum forming angle, XXX, XXX,

BİR TAŞITTA YAKIT OLARAK BENZİN-ETANOL KARIŞIMLARININ KULLANIMININ TEKERLEK TAHRİK GÜCÜNE VE EGZOZ EMİSYONLARINA ETKİSİ
EFFECT OF USING GASOLINE-ETHANOL BLENDS ON WHEEL IMPULSE POWER AND EXHAUST EMISSIONS
Ilker ÖRS 1 , Murat CINIVIZ 2

TEKERLEK TAHRİK GÜCÜ, TAŞIT PERFORMANSI, EGZOZ EMİSYONLARI, BENZİN-ETANOL KARIŞIMLARI, ALTERNATİF YAKITLAR,
VEHICLE PERFORMANCE, EXHAUST EMISSIONS, GASOLINE-ETHANOL BLENDS, WHEEL IMPULSE POVER, ALTERNATIVE FUELS,

NÖROMUSKÜLER HASTALIKARINA KARAR VERMEK İÇİN SFTF VE SDD METOTLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISON OF STFT AND CWT METHODS TO DETERMINATE OF NEUROMUSCULAR DISORDER
Sabri KOÇER 1

Elektromiyografi, Kısa zamanlı fourier dönüşümü, Sürekli dalgacık dönüşümü, Nöromüsküler hastalıklar, Sinyal işleme,
Electromyography, Short time fourier transform, Continuous wavelet transform, Neuromuscular disorders, Signal processing,

Tİ51Nİ49 KOMPOZİTİNİN CU-Nİ ARA TABAKALI DİFÜZYON KAYNAĞINDA SICAKLIK VE SÜRENİN BİRLEŞMEYE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
THE INVESTIGATION OF THE EFFECT ON THE JOINING OF TEMPERATURE AND PERIOD ON THE Cu-Ni INTERLAYER DIFFUSION BONDING OF Ti51Ni49COMPOSITE
Haluk KEJANLI 1

Ti51Ni49, Toz Metalurjisi, Cu-Ni Ara Tabaka, Ti51Ni49, Difüzyon Kaynağı, Mikroyapı,
Ti51Ni49, Powder Metallurgy, Cu-Ni Interlayer, Microstructure, Bonding,

TOZ PÜSKÜRTME YÖNTEMİ İLE ÜRETİLMİŞ PB-SN-CU-ZRO ALAŞIMLI KRANK MİLİ ANA YATAĞININ AŞINMA DAVRANIŞLARI
WEAR BEHAVIOURS OF PB-SN-CU-ZRO ALLOYS CRANK SHAFT MAIN BEARING MANUFACTURED BY POWDER SPRAYING
Ibrahim CAN 1 , Cengiz ONER 2

Krank Mili Ana Yatak Malzemesi, Toz Püskürtme, Aşınma, -, -,
Crank Shaft Main Bearing Metarial, Powder Spray, WEAR, -, -,

BİR DİZEL MOTORUN MoN KAPLANMIŞ KOMPRESYON SEGMANININ YÜZEY DAVRANIŞININ DENEYSEL ARAŞTIRMASI
AN EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF SURFACE BEHAVIOUR OF MoN COATED COMPRESSION RING OF A DIESEL ENGINE
Hanbey HAZAR 1

Dizel Motor, Kompresyon Segmanı, MoN Kaplama, Sert Kaplama, Yüzey Yapısı,
Diesel Engine, Compression Rings, MoN Coating, Hard Coatings, Surface Behaviour,

KOKTEYL İÇECEĞİ HAZIRLAYAN VE SERVİS YAPAN ROBOT OTOMASYONU
ROBOT AUTOMATION PREPARING AND SERVING COCKTAIL DRINK
Mehmet GÜROL 1

Scorbor ER V plus, Lego, Servis, İçecek, Otomasyon,
Scorbor ER V plus, Lego, Service, Drink, Automation,