• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Issue Details

  • Year Year : 2019
  • Volume : 14
  • Issue Issue : 3
  • Number of Articles Published : 4
  • Published Date : 1.07.2019

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Technological Applied Sciences

Serial No. : 2A
ISSN No : 1308-7223
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2006 1 1 1.01.2006 1 List
2 2006 1 4 1.10.2006 1 List
3 2007 2 1 1.01.2007 4 List
4 2007 2 2 1.04.2007 2 List
5 2007 2 3 1.07.2007 2 List
6 2007 2 4 1.10.2007 2 List
7 2008 3 1 1.01.2008 3 List
8 2008 3 2 1.04.2008 2 List
9 2008 3 3 1.07.2008 1 List
10 2008 3 4 1.10.2008 6 List
11 2009 4 1 1.01.2009 6 List
12 2009 4 2 1.04.2009 16 List
13 2009 4 3 1.07.2009 6 List
14 2009 4 4 1.10.2009 5 List
15 2010 5 1 1.01.2010 3 List
16 2010 5 2 1.04.2010 11 List
17 2010 5 3 1.07.2010 7 List
18 2010 5 4 1.10.2010 4 List
19 2011 6 1 1.01.2011 2 List
20 2011 6 2 1.04.2011 2 List
21 2011 6 3 1.07.2011 1 List
22 2011 6 4 1.10.2011 3 List
23 2012 7 2 1.04.2012 4 List
24 2012 7 3 1.07.2012 1 List
25 2013 8 1 1.01.2013 2 List
26 2013 8 2 1.04.2013 2 List
27 2013 8 3 1.07.2013 1 List
28 2013 8 4 1.10.2013 1 List
29 2014 9 1 1.01.2014 1 List
30 2014 9 2 1.04.2014 1 List
31 2014 9 3 1.07.2014 2 List
32 2014 9 4 1.10.2014 1 List
33 2015 10 1 1.01.2015 1 List
34 2015 10 4 1.10.2015 1 List
35 2016 11 1 1.01.2016 2 List
36 2016 11 2 1.03.2016 1 List
37 2016 11 3 1.07.2016 3 List
38 2016 11 4 1.10.2016 6 List
39 2017 12 1 1.01.2017 4 List
40 2017 12 2 1.04.2017 4 List
41 2017 12 3 1.07.2017 8 List
42 2017 12 4 1.10.2017 8 List
43 2018 13 1 1.01.2018 7 List
44 2018 13 2 1.04.2018 14 List
45 2018 13 3 1.07.2018 7 List
46 2018 13 4 1.10.2018 5 List
47 2019 14 1 1.01.2019 4 List
48 2019 14 2 1.04.2019 3 List
49 2019 14 3 1.07.2019 4 List
50 2019 14 4 1.10.2019 4 List
51 2020 15 1 1.01.2020 3 List
52 2020 15 2 1.04.2020 1 List
53 2020 15 3 1.07.2020 2 List
54 2020 15 4 1.10.2020 1 List
55 2021 16 1 1.01.2021 1 List
56 2021 16 2 1.04.2021 1 List
57 2022 17 1 1.01.2022 2 List
58 2022 17 2 1.04.2022 1 List
59 2022 17 3 1.07.2022 1 List
60 2022 17 4 1.10.2022 1 List
PRİNÇ BORU BAĞLANTI ELEMANININ SERİ ÜRETİM ENERJİ TÜKETİMİNDE OPTİMİZASYON
OPTIMIZATION IN ENERGY CONSUMPTION OF SERIAL PRODUCTION OF BRASS FITTINGS
Burak ÖZTÜRK1

Boru Diş, Enerji Tüketimi, Prinç Fittings, Anova Varyans Analizi, CNC Freze,
Pipe Threading, Energy Consumption, Brass Fittings, Anova Variance Analysis, CNC Milling,

ENGELLİLERİN ERİŞİM GÜÇLÜKLERİ: AMASYA KENT MERKEZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA CADDESİ ÖRNEĞİ
ACCESIBILITY DIFFICULTIES OF DISABLED PEOPLE: EXAMPLE OF MUSTAFA KEMAL PAŞA AVENUE IN AMASYA CITY CENTER
Lale GÜREMEN1 , Okan Murat DEDE 2

Engellilik, Kentsel Mekân, Erişilebilirlik, Kent Merkezi, Amasya,
Disability, Urban Space, Accessibility, City Center, Amasya,

MUŞ KÖMÜR SONDAJLARINDA KONTROLSÜZ PÜSKÜRMENİN (BLOW OUT) SONDÖR YÖNTEMİ İLE ÖNLENMESİ VE BİR KUYUNUN TEORİK GAZ BASINCININ HESAPLAMASI
PREVENTİNG BLOW OUT İN THE MUS COAL BOREHOLE OPERATİONS VİA DRİLLER METHOD AND THEORETİCAL CALCULATİON OF THE GAS PRESSURE OF A WELL.
İbrahim Utku ERMİŞ1

kontrolsüz püskürme, kömür, sondaj, sondaj kuyusu, kuyu kontrolü,
blow aout, drilling, coal, well, controlling well,

ZrO2-8% Y2O3 KAPLAMALARIN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ISIL İŞLEMİN ETKİSİ
THE EFFECT OF HEAT TREATMENT ON THE MICROSTRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF ZrO2-8% Y2O3 COATINGS
Husain R.H. HRAAM1 , Görkem DEĞİRMENCİ2 , Serkan ISLAK3

Plazma Sprey, ZrO2-%8 Y2O3, Kaplama, Isıl İşlem, AISI 316L,
Plasma Spray, ZrO2-%8 Y2O3, Coating, Heat Treatment, AISI 316L,