• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Issue Details

  • Year Year : 2010
  • Volume : 5
  • Issue Issue : 2
  • Number of Articles Published : 11
  • Published Date : 1.04.2010

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Technological Applied Sciences

Serial No. : 2A
ISSN No : 1308-7223
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2006 1 1 1.01.2006 1 List
2 2006 1 4 1.10.2006 1 List
3 2007 2 1 1.01.2007 4 List
4 2007 2 2 1.04.2007 2 List
5 2007 2 3 1.07.2007 2 List
6 2007 2 4 1.10.2007 2 List
7 2008 3 1 1.01.2008 3 List
8 2008 3 2 1.04.2008 2 List
9 2008 3 3 1.07.2008 1 List
10 2008 3 4 1.10.2008 6 List
11 2009 4 1 1.01.2009 6 List
12 2009 4 2 1.04.2009 16 List
13 2009 4 3 1.07.2009 6 List
14 2009 4 4 1.10.2009 5 List
15 2010 5 1 1.01.2010 3 List
16 2010 5 2 1.04.2010 11 List
17 2010 5 3 1.07.2010 7 List
18 2010 5 4 1.10.2010 4 List
19 2011 6 1 1.01.2011 2 List
20 2011 6 2 1.04.2011 2 List
21 2011 6 3 1.07.2011 1 List
22 2011 6 4 1.10.2011 3 List
23 2012 7 2 1.04.2012 4 List
24 2012 7 3 1.07.2012 1 List
25 2013 8 1 1.01.2013 2 List
26 2013 8 2 1.04.2013 2 List
27 2013 8 3 1.07.2013 1 List
28 2013 8 4 1.10.2013 1 List
29 2014 9 1 1.01.2014 1 List
30 2014 9 2 1.04.2014 1 List
31 2014 9 3 1.07.2014 2 List
32 2014 9 4 1.10.2014 1 List
33 2015 10 1 1.01.2015 1 List
34 2015 10 4 1.10.2015 1 List
35 2016 11 1 1.01.2016 2 List
36 2016 11 2 1.03.2016 1 List
37 2016 11 3 1.07.2016 3 List
38 2016 11 4 1.10.2016 6 List
39 2017 12 1 1.01.2017 4 List
40 2017 12 2 1.04.2017 4 List
41 2017 12 3 1.07.2017 8 List
42 2017 12 4 1.10.2017 8 List
43 2018 13 1 1.01.2018 7 List
44 2018 13 2 1.04.2018 14 List
45 2018 13 3 1.07.2018 7 List
46 2018 13 4 1.10.2018 5 List
47 2019 14 1 1.01.2019 4 List
48 2019 14 2 1.04.2019 3 List
49 2019 14 3 1.07.2019 4 List
50 2019 14 4 1.10.2019 4 List
51 2020 15 1 1.01.2020 3 List
52 2020 15 2 1.04.2020 1 List
53 2020 15 3 1.07.2020 2 List
54 2020 15 4 1.10.2020 1 List
55 2021 16 1 1.01.2021 1 List
56 2021 16 2 1.04.2021 1 List
57 2022 17 1 1.01.2022 2 List
58 2022 17 2 1.04.2022 1 List
59 2022 17 3 1.07.2022 1 List
60 2022 17 4 1.10.2022 1 List
BİR YÜZEYİNDEN ISITILAN KÜBİK BOŞLUKTA DOĞAL TAŞINIMIN İNCELENMESİ
IN THE SPACE CUBIC SURFACE HEATED FROM A CONVECTION
Hakan KARAKAYA 1

Doğal taşınım, Kübik boşluk, Kübik kapalı hacim, Laminer akış, Açık boşluk,
Natural Convection, Open Cavity, Fluent 6.3 , Closed Cubic Volume, Laminar Flow,

FARKLI İZOLASYON SEVİYELERİ İÇİN DİK BİR DİZEL MOTORUN TAM YÜK PERFORMANS VE EMİSYON KARAKTERİSTİKLERİ
FULL LOAD PERFORMANCE AND EMISSION CHARACTERICTICS OF A LHR DIESEL ENGINE FOR DIFFERENT INSULATION LEVELS
Murat CINIVIZ 1

Düşük ısı kaybı, Motor performansı, Egzoz emisyonu, Dizel motor, Düşük ısı kayıplı motorlar,
Low heat rejection, Engine performance, Exhaust emissions, Diesel engine, Low heat rejection engine,

HİDROJENLE ÇALIŞAN İÇTEN YANMALI MOTORLAR: TEKNİK İNCELEME
THE HYDROGEN-FUELED YNTERNAL COMBUSTYON ENGYNES: A TECHNYCAL REVYEW
Dinçer BURAN 1 , İSMAİL HAKKI AKÇAY 2 , HABİB GÜRBÜZ 3

Yçten yanmaly motor, Hidrojen, Performans, Emisyon, Maliyet,
Internal combustion engine, Hydrogen, Performance, Emission, Cost,

İNŞAAT TEKNİKERLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA ALIŞKANLIKLARININ GELİŞTİRİLMESİ AMAÇLI BİR UYGULAMA
AN APPLICATION ABOUT IMPROWING THE READING HABITS OF CONSTRUCTION TECHNICIAN STUDENTS
Latif Onur UĞUR 1

Mesleki Teknik Eğitim, İnşaat Teknikerliği, Okuma, Okuma Alışkanlığı, Meslek Yüksekokulu,
Vocational Technical Education, Construction Technician, Reading, Reading Habits, Vocational Collage,

ZAMAN SERİSİ TAHMİNİNDE TİP-2 BULANIK MANTIK TABANLI VERİ MADENCİLİĞİ UYGULAMASI
APPLICATION OF TYPE-2 FUZZY LOGIC BASED DATA MINING TO FORECASTING OF TIME SERIES
Müzeyyen Bulut Özek 1

Tip-2 Bulanık Mantık, Veri Madenciliği, Zaman Serisi, Meteorolojik Veriler, Tip-1 Bulanık Mantık,
Type-2 Fuzzy Logic, Data Mining, Time Series, Meterologic Data, Type-1 Fuzzy Logic,

BİR YÜZEYİ AÇIK KÜBİK BOŞLUKTA ENGELLERİN DOĞAL TAŞINIMIN ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
OPEN SPACE CUBIC SURFACE OF THE OBSTACLES THE EFFECTS OF NATURAL CONVECTİON
Hakan KARAKAYA 1

Doğal taşınım, Kübik boşluk, Kübik kapalı hacim, Laminer akış, Açık boşluk,
Natural convection, Cubic space, A cubic closed volume, Laminar flow, Open Cavity,

TERMOELEKTRİK MODÜLLÜ SU SOĞUTUCUSUNDA FARKLI HAVA DEBİLERİNİN SİSTEM PERFORMANSINA ETKİLERİ
THE EFFECTS OF VARIABLE AIR FLOW RATES ON THE SYSTEM PERFORMANCE WITHIN THE THERMOELECTRICAL MODULLED WATER COOLER
Celil YAVUZ 1 , Metin KAYA 2 , Mehmet ÖZKAYMAK 3

Termoelektrik modül, Soğutma, Performans, Debi, Fan,
Thermoelectrical module, Cooling, Performance, Flow rate, Fan,

BİR YÜZEYİNDEN SOĞUTULAN KÜBİK BOŞLUKTA DOĞAL TAŞINIM
IN THE SPACE CUBIC SURFACE COOLED FROM A CONVECTION
Hakan KARAKAYA 1

Doğal taşınım, Kübik boşuk, Kübik kapalı hacim, Laminer akış, Açık hacim,
Natural convection, Cubic space, A cubic closed volume, Laminar flow, Open cavity,

CO2 LAZER IŞIN KAYNAĞI İLE BİRLEŞTİRİLEN FARKLI MALZEMELERİN (AISI 430-AISI 304) MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNE YÜKSEK İLERLEME HIZININ ETKİSİ
THE EFFECTS OF HIGH WELDING SPEED ON MICROSTRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTY OF DISSIMILAR WELDED COMPONENTS (AISI 430–AISI 304) BY CO2 LBW METHOD
Uğur ÇALIGÜLÜ 1 , Halil DİKBAŞ 2 , Mustafa TAŞKIN 3

Farklı Malzemeler (AISI 430–304), CO2 LBW, Kaynak Hızı, Mikroyapı, Mekanik Özellikler,
Dissimilar Components (AISI 430-304), CO2 LBW, Welding Speed, Microstructure, Mechanical Property,

ISIL IŞLEM UYGULANMIŞ D-VTKA TUTKALI ILE YAPIŞTIRILMIŞ SARIÇAM (Pinus Slyvestrist L.) ODUNUN YAPIŞMA VE BASINÇ DIRENCI
COMPRESSION AND BONDING STRENGTH OF HEAT TREATED SCOTCH PINE (Pinus Slyvestrist L.) WOOD BONDED WITH D-VTKA ADHESIVE
Fatih YAPICI 1

Yapışma Direnci, Basınç Direnci, Isıl İşlem, Sarıçam (Pinus slyvetsris L.), Mekanik Özelikler,
Bonding Strength, Compression Strength, Heat Treatment, Scotch Pine (Pinus slyvetsris L.), Mechanical Properties,

Ç1040 VE 11SMnPb37 ÇELİKLERİNİN İŞLENMESİNDE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE ÜRETİM MALİYETİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ
EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF SURFACE ROUGHNESS AND PRODUCTION COST IN MACHINING OF Ç1040 AND 11SMnPb37 STEELS
Nurullah KIRATLI 1

Kesme Hızı, Yüzey Pürüzlülüğü, Üretim Maliyeti, İlerleme Hızı, Çelik,
Cutting Speed, Surface roughness, Production cost, Feed rate, Steel,