• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Elazığ-Türkiye

Book Details

Book Detail
Bordo Kitap: Mimar ve Mühendisin İnşaat El Kitabı
Cevdet Emin Ekinci

Kitapta inşaat sektöründe değişik konu ve pozisyonlarda aktif görev alanların güncel temel bilgi ve uygulamalar biyoharmolojinin kuramsal esasları dikkate alınarak yeni bir bakış açısıyla ele alınmıştır. Ayrıca kitap mevcut içeriği ile bu alanda derlenmiş en kapsamlı çalışmalardan biridir.

Bu kitap özellikle mimarların ve inşaat mühendislerinin mesleki çalışmalarda karşılaştıkları temel bilgi ve uygulama konularında karşılaştıkları kaynak eksikliğini giderilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıca kitap, mesleğine yeni başlamış mimar ve mühendislerin karşılaşabileceği yeni uygulama ve tekniklerdeki temel bilgi eksikliğine de ışık tutabilecek niteliktedir. Geniş bir literatür desteğiyle; kitapta, yapı ve bina hakkında genel bilgiler; yapının inşasında takip edilecek işlemler, mimari ve betonarme statik proje düzenleme esasları, biyoharmoloji, yapı fiziği, yapı biyolojisi, tesisat işleri, yalıtımlar, kaplamalar, zemin mekaniği, temle inşaat, yapı malzemeleri, yapım teknolojileri, yapı elemanları, beton, taşıyıcı sistemler, ahşap, çelik, kent ve kentleşme, sanat tarihi, kentsel dönüşüm, restorasyon, prefabrikasyon, sağlık yapıları, eğitim yapıları, spor yapıları, sera yapıları, sosyo-kültürel yapılar, sığınma ve savunma yapıları, ulaştırma ve su yapıları gibi daha pek çok 140'ın üzerinde konu başlığı bir bütün olarak verilmiştir.

ISBN Number : 978-625-7951-13-5

Publisher : Data Yayınları

Publisher Web Address : https://www.datayayinlari.com/

Publisher Contact Address : https://www.datayayinlari.com/

Publishing Date : 5.04.2022

Read Count : 142

Number of Downloads : 69