• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Elazığ-Türkiye

Book Details

Book Detail
Fen ve Mühendislik Bilimleri İçin Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Cevdet Emin Ekinci

Bu kitap, lisansüstü eğitimi alan özellikle, fen, mimarlık ve mühendislik alanındaki öğrencilerin bilim araştırma, yöntem, esas ve teknikleriyle ilgili konular hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmalarını amaçlamaktadır. Kitabın içeriği ve ele alınan konular yüksek lisans ve doktora düzeyi öğrencilerinin daha nitelikle araştırma ve çalışma yapmalarına katkı sağlar nicelik ve niteliktedir.

Bu kitap, özellikle, fen, mimarlık ve mühendislik, lisans üstü öğrenci ve öğretim elemanlarının bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri hakkında yaşanan kaynak eksikliğinin giderilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıca kitap, sağlık ve sosyal bilimler alanlarına da ışık tutabilecek ve kaynak oluşturabilecek niteliktedir. Geniş bir literatür desteği ile; kitapta bilim, araştırma, bilimsel paradigma ve paradokslar, bilimsel düşünme yöntemleri, istatistiksel yöntemler, bilimsel etik ilkeler, bilimsel kaynaklara erişim, tez ve teknik rapor hazırlama esasları, proje hazırlama ve sunum esasları ile akademik makale yazmayı öğrenme inceleme ve değerlendirme konuları bir bütün dahilinde anlatılmıştır. Kitapta, bilim tarihi, bilim felsefesi, istatistik ile araştırma yöntem ve tekniklerindeki önemli konu başlıkları ve tarafların temel ihtiyaçlarının karşılanması yeni bir bakış açısıyla ele alınmıştır. Ayrıca kitap mevcut içeriği ile bu alanda derlenmiş en kapsamlı çalışmalardan birisidir.

ISBN Number : 978-605-7511-06-5

Publisher : Data Yayınları

Publisher Web Address : https://www.datayayinlari.com/

Publisher Contact Address : https://www.datayayinlari.com/

Publishing Date : 5.04.2022

Read Count : 137

Number of Downloads : 57