• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Elazığ-Türkiye

Book Details

Book Detail
Kentsel Dönüşüm
Cevdet Emin Ekinci, Belkıs Elyiğit

Genel bir ifadeyle Kentsel Dönüşüm “faydalı servis ömrünü tamamlamış, kimliğini kaybetmiş, çarpık yapılaşma ve kentleşme sonucu yaşanan çökme ve bozulmaların kentsel mekânların biyoharmolojik, ekonomik, toplumsal, hukuksal, fiziksel, kültürel ve çevresel koşullarını kapsamlı ve bütünleşik yaklaşımlarla iyileştirmeye yönelik uygulanan strateji ve eylemlerin bütününe” denilmektedir. Bu kitapta kentsel dönüşüm çalışmalarının daha rasyonel yapılması için izlenmesi ve uygulanması gereken esaslar geniş literatür desteğiyle anlatılmıştır. Bu bağlamda kitap 12 bölümden oluşturulmuştur

Genel bir ifadeyle Kentsel Dönüşüm “faydalı servis ömrünü tamamlamış, kimliğini kaybetmiş, çarpık yapılaşma ve kentleşme sonucu yaşanan çökme ve bozulmaların kentsel mekânların biyoharmolojik, ekonomik, toplumsal, hukuksal, fiziksel, kültürel ve çevresel koşullarını kapsamlı ve bütünleşik yaklaşımlarla iyileştirmeye yönelik uygulanan strateji ve eylemlerin bütününe” denilmektedir. Bu kitapta kentsel dönüşüm çalışmalarının daha rasyonel yapılması için izlenmesi ve uygulanması gereken esaslar geniş literatür desteğiyle anlatılmıştır. Bu bağlamda kitap 12 bölümden oluşturulmuştur. Bu bölümlere kentsel dönüşüm ile ilgili bazı akademik görüşler; kentsel dönüşümün kuramsal esasları; kentsel dönüşümün olumlu ve olumsuz yönleri; kentsel dönüşüm boyutları; kentsel dönüşüm etkileri, yaklaşımlar ve dönüşüm gerektiren yerler; kentsel dönüşüm ile ilgili bazı önerilen örnek modeller; kentsel dönüşüm uygulama modelleri; kentsel dönüşüm yöntem ve teknikleri; kentsel dönüşüm strateji belgesi; kentsel dönüşüm strateji belgesi ekleri ve kentsel dönüşümün genel değerlendirilmesi başlıkları örnek olarak verilebilir. Ayrıca kitap, zengin ve güncel içeriği ile Kentsel Dönüşüm başlığında anlatılan tüm lisans ve lisansüstü eğitim derslerinde yardımcı kaynak olarak kullanılabilecek niteliktedir.

ISBN Number : 978-625-846-98-06

Publisher : Data Yayınları

Publisher Web Address : www.datayayinlari.com

Publisher Contact Address :

Publishing Date : 2.07.2022

Read Count : 73

Number of Downloads : 30