• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Elazığ-Türkiye

Uğur ÇALIGÜLÜ

Uğur  ÇALIGÜLÜ         Photo
Uğur ÇALIGÜLÜ
ucaligulu@firat.edu.tr

Areas of Expertise

Ergitme Kaynak Yöntemleri,Malzeme,Katı Hal Kaynak Yöntemleri,Lazer Işın Kaynağı,Kompozit Malzemeler,Toz Metalurjisi,Triboloji,Yüzey Modifikasyonu,

Institution

Fırat Üniversitesi

YAŞLANDIRILMIŞ 2XXX VE 6XXX ALÜMİNYUM ALAŞIMLARINDA SICAKLIK VE SÜRENİN MİKROSERTLİK DEĞERLERİNE ETKİSİNİN İSTATİSTİĞE GÖRE İNCELENMESİ
THE INVESTIGATION OF MICROHARDNESS VALUES IN TERMS OF TEMPERATURE AND DURATION OF AGED ALUMINIUM 2XXX AND 6XXX ALLOYS ACCORDING TO STATISTICS
AA2024, AA6063, Mikrosertlik, MANOVA, İstatistik,
AA2024, AA6063, MİCROHARDNESS, MANOVA, STATISTIC,

CO2 LAZER IŞIN KAYNAĞI İLE BİRLEŞTİRİLEN FARKLI MALZEMELERİN (AISI 430-AISI 304) MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNE YÜKSEK İLERLEME HIZININ ETKİSİ
THE EFFECTS OF HIGH WELDING SPEED ON MICROSTRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTY OF DISSIMILAR WELDED COMPONENTS (AISI 430–AISI 304) BY CO2 LBW METHOD
Farklı Malzemeler (AISI 430–304), CO2 LBW, Kaynak Hızı, Mikroyapı, Mekanik Özellikler,
Dissimilar Components (AISI 430-304), CO2 LBW, Welding Speed, Microstructure, Mechanical Property,

FARKLI ALTLIK MALZEMELERİNE UYGULANAN WC KAPLAMALARIN TRİBOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF WC COATINGS APPLIED TO DIFFERENT SUBSTRATE MATERIALS
DKP , AISI 430, AISI 310, WC , HVOF Kaplama,
DKP , AISI 430 , AISI 310, WC , HVOF Coating,

Ti45.2Ni49.1Cu5.7 KOMPOZİTİNİN 910-940-970 ºC SICAKLIKLARDA Cu-Ni FOLYOLU DİFÜZYON KAYNAĞINDA SICAKLIK VE SÜRENİN BİRLEŞMEYE ETKİSIİN ARAŞTIRILMASI
THE INVESTIGATION OF THE EFFECT ON THE JOINING OF TEMPERATURE AND PERIOD ON THE Cu-Ni FOILS DIFFUSION BONDING AT 910-940-970 ºC TEMPERATURES OF Ti45.2Ni49.1Cu5.7 COMPOSITE
Ti45.2Ni49.1Cu5.7, Toz Metalurjisi, Difüzyon Kayna,
Ti45.2Ni49.1Cu5.7, Powder Metallurgy, Diffusion Bo,

SOĞUK PRESLEME YÖNTEMİYLE ÜRETİLMİŞ Ni-Ti-Cu KOMPOZİTLERİN TLP DİFÜZYON KAYNAĞINDA SICAKLIĞIN BİRLEŞME ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
THE EFFECT OF TEMPERATURES ON THE TLP DIFFUSION BONDING OF Ni-Ti-Cu COMPOSITES MANUFACTURED BY COLD PRESSING METHOD
Ni-Ti-Cu,, Toz Metalurjisi,, Soğuk Presleme,, TLP Difüzyon Kaynağı,, Mekanik Özellikler.,
Ni-Ti-Cu,, Powder Metallurgy,, Cold Pressing,, TLP Diffusion Bonding,, Mechanical Properties.,

Journal/Symposium Name Task Starting Date
ISS2022 - 5th International Science Symposium Editor 10.12.2021
Technological Applied Sciences Editor 3.12.2021
*** Referee 3.12.2021
ISS2022 - 5th International Science Symposium Science Board 29.01.2022