• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Elazığ-Türkiye

Cevdet Emin EKINCI

Cevdet Emin EKINCI Photo
Cevdet Emin EKINCI
cevdeteminekinci@hotmail.com

Areas of Expertise

Yapı Teknolojileri, Biyoharmoloji, Yalıtım Teknikleri

Institution

Fırat University

SAVUNMA VE SIĞINMA YAPILARINDA KBRN TEHDİTLERİNE KARŞI BETONLARIN ZIRHLANMASI
ARMORING OF CONCRETE AGAINST KBRN THREATS IN DEFENSE AND REFUGE BUILDINGS
Beton, Savunma Yapıları, Sığınma Yapıları, Nükleer ve Radyoaktif Tehlikeler, Betonun Zırhlanması,
Concrete, Defense Buildings , Refuge Building (Bunker), Nuclear and Radioactive Hazards, Armoring of Concrete ,

BETONDA RÖTRE: GENEL BİR BAKIŞ
SHRINKAGE IN CONCRETE: AN OVERVIEW
Rötre, Termik Rötre, Hidrolik Rötre, Karbonatlaşma Rötresi, Bünyesel Rötre,
Shrinkage, Thermal Shrinkage, Hydraulic Shrinkage, Carbonation Shrinkage, Intrinsic Shrinkage,

THE CALCULATION METHODS OF COMPOUND OF CONCRETE AND A NOVEL CALCULATION METHOD
Mixture Proportioning, Concrete, Cement, Aggregate, Calculation Methods,

ENJEKSİYON YÖNTEMİYLE ÜRETİLEN GRANÜLE YAPILI FERROKROM CÜRUFU KATKILI BETONLARIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
THE RESEARCH OF PHYSICAL PROPERTIES OF CONCRETE WHICH IS CONTOINING GRANULAR FERROKROM SLAG WHICH IS PRODUCED BY USING THE METHOD OF INJECTION
Enjeksiyon, Basınç Dayanımı, Beton, Aşınma ve Yıpranma, Ferrokrom Cürufu,
Injection, Pressure Resistance, Concrete, Wear and Tear, Ferrohrome Slag,

YAPILAR NASIL HASTALANIR?
HOW CONSTRUCTION ARE SICK?
Yapı, Bina, Yalıtım, Vandalizm, Hastalık,
Construction, Building, Insulation, Vandalism, Sickness,

Journal/Symposium Name Task Starting Date
Ecological Life Sciences Chief in Editor 3.12.2021
Fine Arts Editor 3.12.2021
ISS2022 - 5th International Science Symposium Editor 10.12.2021
Qualitative Studies Editor 3.12.2021
*** Referee 3.12.2021
*** Referee 3.12.2021
ISS2022 - 5th International Science Symposium Science Board 29.01.2022
Engineering Sciences Subeditor 3.12.2021