• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Elazığ-Türkiye

Ücret Politikası

- NWSA Dergileri, makalenin ilk sunumundan yayınlanmasına kadar olan dönemlerde oluşan mizanpaj-dizgi, benzerlik analizi, DOI numarası alınması, veri tabanı ve alan indekslerinde görünmesinin sağlanması vb. hizmetlerde oluşan giderler için 300 TL’li destekleme hizmet bedeli alır.  Makale yayımlansın ya da yayımlanmasın bu ücret iade edilmez. Makale yayıma kabul edilmezse, yazar(lar) ikinci bir makaleyi ek bir hizmet ücreti ödemeden dergiye gönderebilir. İkinci bir çalışmanın göndermemesi durumunda yapılan ödemenin yarısı yazarına iade edilir.

 

- Benzerlik analizi (Kaynakçasız) %20'den fazla çıkan makaleler sistem tarafından otomatik olarak belirlenir ve red edilir.

 

 - Yükseköğretim Kurulu’nun 07.03.2019 tarihli Genel Kurulunda alınan karar gereği, 07.03.2019 sonrası yayımlanmış makaleler için geçerli olmak üzere; makale kabulünden sonra yayımlanması için yazardan ücret veya ek ücret talep eden dergiler (Yağmacı/Şaibeli Dergiler), bu ilişkinin bir çıkar çatışması içermesi nedeniyle doçentlik başvuru şartlarında (beyannamede) kullanılamaz. Ancak özgeçmiş ve eserler listesine eklenmelidir. Bu bağlamda aşağıdaki dergiler doçentlik başvuru şartlarında (beyannamede) kullanılabilir:

 

- Makale başvurusu sırasında -kabul/red şartına bağlı olmaksızın- ücret alan dergiler, Abonelik usulü ile çalıştığı halde ilgili makaleyi açık erişimli yapmak için ücret talep eden dergiler, Makale basımı sürecinde yazarlardan herhangi bir ücret talep etmeyen dergiler.

 

- Yukarıda belirtilen şartlara göre NWSA Dergileri birinci şart kapsamında olup, hizmet bedelini başvuru esnasında almaktadır. NWSA kuruluş yayın tüzüğünde (yayın politikaları gereği) basın ahlak ilkelerine uymayı kabul etmiştir.

 

Bu bağlamda NWSA Dergilerinde yayınlanan çalışmalar Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Yeniden Atanma, Doçentlik ve Profesörlük başvurularında kullanılabilir.