• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2010
  • Volume : 5
  • Issue Issue : 2
  • Number of Articles Published : 6
  • Published Date : 1.04.2010

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Vocational Education

Serial No. : 2C
ISSN No : 1308 7355
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 4 1.10.2007 1 List
2 2008 3 2 1.04.2008 2 List
3 2008 3 4 1.10.2008 1 List
4 2009 4 1 1.01.2009 4 List
5 2009 4 2 1.04.2009 3 List
6 2009 4 3 1.07.2009 4 List
7 2009 4 4 1.10.2009 3 List
8 2010 5 1 1.01.2010 2 List
9 2010 5 2 1.04.2010 6 List
10 2010 5 3 1.07.2010 4 List
11 2011 6 1 1.01.2011 4 List
12 2011 6 2 1.04.2011 2 List
13 2011 6 3 1.07.2011 3 List
14 2011 6 4 1.10.2011 1 List
15 2012 7 2 1.04.2012 3 List
16 2012 7 4 1.10.2012 3 List
17 2013 8 3 1.07.2013 1 List
18 2014 9 1 1.01.2014 1 List
19 2014 9 2 1.04.2014 1 List
20 2014 9 3 1.07.2014 4 List
21 2014 9 4 1.10.2014 3 List
22 2016 11 4 1.10.2016 1 List
23 2017 12 2 1.04.2017 1 List
24 2017 12 4 1.10.2017 1 List
25 2018 13 1 1.01.2018 1 List
26 2018 13 2 1.04.2018 1 List
27 2018 13 3 1.07.2018 1 List
28 2019 14 3 1.07.2019 1 List
29 2019 14 4 1.10.2019 1 List
GENÇLERİN DİNLEDİKLERİ MÜZİK TÜRLERİNİN GİYİM TARZLARINA ETKİSİ
The Effects Of Music Types On Young’ Clothing Styles
Emine KOCA1 , Fatma KOÇ 2

Moda, Giyim Tarzı, Genç Giyimi, Giyim Tercihi, Popüler Müzik,
Fashion, Clothing Style, Youth Clothing, Clothing Preference, Popular Music,

HAZIR GİYİM İŞLETMELERİNDEKİ İŞGÖRENLERİN İŞ DOYUM DURUMLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON IDENTIFYING JOB SATISFACTION LEVELS OF EMPLOYERS IN READY TO WEAR COMPANIES
Saliha AĞAÇ1 , Nalan GÜRSAHBAZ 2

Ergonomi, İş Doyumu, Hazır Giyim, İşgören, Motivasyon,
Ergonomics, Job satisfaction, Ready-to-wear, Employee, Motivation,

MODA TASARIMI EĞİTİMİ İÇİN ÇOKLU ZEKA TEORİSİ İLE BAŞARI DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ
DETERMINING THE LEVEL OF SUCCESS BY MULTIPLE INTELLIGENCES THEORY FOR FASHION DESIGN EDUCATION
Banu Hatice GÜRCÜM 1

Çoklu Zekâ Teorisi,, Zekaya Dayalı Öğrenme,, Mesleki Eğitim,, Tekstil Malzemeleri,, Moda Tasarımı Eğitimi,
Multiple Intelligence Theory,, Intelligent Learning,, Vocational Education,, Textile Materials,, Fashion Design.,

KONYA MEVLANA MÜZESYNDE BULUNAN EL YAZMASI KUR’AN-I KERYM CYLTLERYNDEN ÖRNEKLER
KONYA MEVLANA AVAILABLE ON MUSEUM MANUSSCRIPT SAMPLES OF THE KUR’AN-I KERYM BINDINGS
Ebru ALPARSLAN 1

Kur’an-y Kerim, Deri Cilt, EL YAZMASI, DERY SANATI, OSMANLI YMPARATORLU?U,
Kur’an-y Kerim, Leather Binding, Manuscript., LEATHER ART, OTTOMAN EMPYRE,

HAZIR GİYİM ÜRÜNLERİNİ SATIN ALMADA MÜŞTERİLERİN MAĞAZA VİTRİNLERİNDEN ETKİLENME DURUMLARI
THE EFFECTS OF THE SHOPWINDOWS ON CUSTOMERS TO BUY PRODUCTS IN READY MADE CLOTHING
Sule ÇİVİTCİ1

Hazyr Giyim, Mağazacılık, Müşteri, Satyn Alma, Vitrin,
Ready Made Clothing, Store, Customer, Buying, Shopwindows,

KÜLTÜREL ETKİLEŞİMDE KADINLARIN GİYSİ ALIŞKANLIKLARINDAKİ DEĞİŞİMİN MAHREMİYET AÇISINDAN İNCELENMESİ (KAZAKİSTAN VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ)
A RESEARCH WORK ON THE CULTURAL INTERACTION OF PRIVACY TO THE CLOTHING HABITS OF WOMEN (Kazakhstan and Turkey as an Example)
Almagul Zhumagaziyeva 1 , Fatma KOÇ 2

Türkiye, Kazakistan, Mahremiyet, Kültürel Değişimi, Kültür,
Turkey, Kazakhstan, Dressing, Privacy, Cultural Change,