• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Elazığ-Türkiye

Hafize ÖZTÜRK CAN

Hafize ÖZTÜRK CAN Photo
Hafize ÖZTÜRK CAN
hafize.ozturk@ege.edu.tr

Areas of Expertise

hemşirelik,ebelik,kadın sağlığı,üreme sağlığı,aile planlaması,eğitim becerileri,jinekolojik kanserler,sağlığı geliştirme,acil obstetrik bakım,

Institution

Ege Üniversitesi

KADINLAR GENİTAL HİJYEN AMACIYLA MI VAJİNAL LAVAJ YAPIYORLAR?
DO WOMEN MAKE VAGINAL LAVAGE WITH THE AIM OF GENITAL HYGIENE?
Vajinal lavaj, Kadın Sağlığı, Genital Hijyen, Kadın Sağlığı Sorunları, Geleneksel Uygulamalar,
Vaginal Douching, Women Health, Genital Hygiene, Women Health Problems, Traditional Practices,

GELENEKSEL DOĞUM UYGULAMALARI VE DOĞUM YARDIMCILARI
TRADITIONAL BIRTH PRACTICES AND BIRTH ASSISTANTS
Geleneksel tıp, Geleneksel doğum yardımcıları, Doğum, Doğuma yardım, Ebe,
Traditional medicine, Traditional birth assistants, Birth assistant, Labor, Midwife,

SINIF ÖĞRETMENLERİNDE PREMENSTRUEL SENDROM GÖRÜLME DURUMU İLE SÜREKLİ ÖFKE VE ÖFKE TARZLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
PREMENSTRUAL SYNDROME INCIDENCE AND TRAIT ANGER AND ANGER STYLE BETWEEN THE RELATIONSHIPS IN THE PRIMARY SCHOOL TEACHERS
Sınıf öğretmeni, Premenstrual Sendrom, Sürekli Öfke, Öfke Kontrol, İfade Tarzı,
Primary School Teachers, Premenstrual Syndrome, Traid Anger, Anger Control, Ange,

MENSTRUAL FAKTÖRLERİN UYKU KALİTESİNE ETKİSİ
EFFECTS OF MENSTRUAL FACTORS ON SLEEP QUALITY
Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi, Uyku, Uyku Kalitesi, Mensturasyon, Menstrual Siklus,
Pittsburgh Sleep Quality Index, Sleep, Sleep Quality, Menstruation, Menstrual Cycle ,

EBEVEYN KABULÜ/REDDİ İLE EBEVEYN UYGULAMALARI İLİŞKİSİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
PARENTAL ACCEPTANCE/REJECTION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PARENTAL CONTROL APPLICATIONS AND RELATED FACTORS
Ebeveyn Uygulamaları, Ebeveyn Kabul, Ebeveyn Red, Ebeveyn Kontrol, Ebeveyn İlişkisi,
Parental applications, Parental Acceptance, Parental Rejection, Parental control, Parental Relationship,

Journal/Symposium Name Task Starting Date
ISS2022 - 5th International Science Symposium Editor 10.12.2021
Life Sciences Editor 3.12.2021
*** Referee 3.12.2021
*** Referee 3.12.2021
ISS2022 - 5th International Science Symposium Science Board 29.01.2022