• icon+90(531) 867 66 86
 • iconnwsa.akademi@hotmail.com
 • icon Fırat Akademi Elazığ-Türkiye

5th International Science Symposium

New Horizons in Science - Saraybosna-Bosna-Hersek / 01-03 Eylül 2022

Yayın Şekli

BİLDİRİ ÖZET KİTABI:

 • ISBN Numarası verilecek.
 • Sempozyum Web Sayfasında (Çevrimiçi) yayınlanacak.
 • Yayınlanacak özet kitabındaki çalışmalar Türkçe veya İngilizce olabilir. Makalenin ana dili Türkçe olup, özetler Türkçe ve İngilizce (150 TR veya 150 EN kelime) olarak yayınlanmaktadır. Makalenin ana dili İngilizce ise sadece İngilizce özet (250-500 kelime) yayınlanacaktır.
 • Tüm özetlere beş anahtar kelime verilmelidir. 
 • Metin 10 punto, bir satır aralıklı, kenarlarda 3 cm boşluk bırakılmalı ve Courier New yazı karakteri tercih edilmelidir. 

BİLDİRİLER KİTABI:

 • Sempozyum Web Sayfasında yayınlanacaktır (Çevrimiçi)
 • Yayınlanacak tam metin Türkçe veya İngilizce olabilir. Makale sempozyum yazım ve yayınlama esaslarına göre hazırlanmalıdır. Ayrıca örnek makale gözden geçirilmelidir. 
 • Bildiriler Kitabına eklenecek tam metin dosyası sistem üzerinden gönderilmelidir.
 • Tam metin dosyası sempozyumun yayın ve yazım esaslarına göre düzenlenmelidir. 
 • Metin 10 punto, bir satır aralıklı, kenarlarda 3 cm boşluk bırakılmalı ve Courier New yazı karakteri tercih edilmelidir. 

DERGİ YAYINI:

 • Online ve yüzyüze sözlü sunulan araştırma niteliğindeki makaleler NWSA Akademik Dergilerde ücretsiz olarak yayınlanacaktır.
 • Her makale hakem değerlendirmesinden geçecektir.
 • Tam metinler sempozyumdan sonra iki hafta içinde yazarı tarafından dergiye gönderilecektir.
 • İnceleme ve değerlendirme süreci tamamlanan makaleler Ekim, Ocak, Nisan veya Temmuz sayılarında yayınlanacaktır.
 • Metin 10 punto, bir satır aralıklı, kenarlarda 3 cm boşluk bırakılmalı ve Courier New yazı karakteri tercih edilmelidir. 

POSTER SUNUMLAR:

Önemli Tarihler

About

Kabul Edilecek Gönderi Tipleri

Özet Metnin Kabulü
Poster Sunumu Kabulü
Tam Metin Kabulü

Ödeme Bilgisi

Sempozyum online sunum için katılım bedeli 50€ ve yüzyüze sunum için katılım bedeli 100€dur. Katılımcı bu ücret karşılığında iki çalışma sunabilir. Çalışmalardan en az biri araştırma makalesi olmalıdır. Sunulan çalışmalardaki yazar isimlerinin tamamı sisteme üye olmalıdır. Çalışma 15 sayfayı (kaynakça dahil) aşmamalıdır.

Photo
Aydın DURMUŞ

Prof.Dr.
Photo
Cevdet Emin EKINCI

Dr. Öğr. Üyesi
Photo
Hakan ARSLAN

Prof.Dr.
Photo
Harun TUNÇEL

Prof.Dr.
Photo
Melda ÖZDEMİR

Prof.Dr.
Photo
Mustafa AKDAĞ

Prof.Dr.
Photo
Nihal YAYLA

Prof.Dr.
Photo
Nuri BAŞUSTA

Prof.Dr.
Photo
Zeka PEHLEVAN

Prof.Dr.