• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Elazığ-Türkiye

Nature Sciences

Dergi Kapağı
Nature Sciences

Seri No : 4A
ISSN No : 1308-7282
Yayın Aralığı : Yılda 4 SayıBu dergi açık erişimli bir dergidir. Makaleler NWSA İndeks sisteminde tam metin olarak yayınlanmaktadır. Makalenin tam metni için NWSA İndeksini ziyaret edilmelidir. Bu dergi BOAI ölçütlerine uymaktadır. Bu dergi uluslararası hakemli dergi olup, Coğrafya ve Meteoroloji, Astronomi ve Havacılık Bilimleri, Deprem Mühendisliği, Hidrojeoloji Mühendisliği, Jeodeji ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği ve Meteoroloji Mühendisliği alanlarında hazırlanmış makaleleri kabul etmektedir.

 

Amaç ve Kapsam

Bu dergi aşağıda verilen konu alanlarında makale kabul eder. Bunlar; Coğrafya ve Meteoroloji, Astronomi ve Havacılık Bilimleri, Deprem Mühendisliği, Hidrojeoloji Mühendisliği, Jeodeji ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği ile Meteoroloji Mühendisliği gibi bilimsel dallarda derleme, olgu sunumu ve özgün bilimsel araştırmalarla birlikte, mühendislikte ilginç uygulama ve çalışmalara yer vermektedir. Doğa Bilimleri dergisi, evrensel bilime ve teknolojiye katkıda bulunmak şartıyla, her türlü yapıcı, yaratıcı ve yenilikçi görüşlere açıktır. Dergi yılda dört sayı vermekte (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim) olup, Türkçe, Almanca, İngilizce ve Fransızca dillerinden birinde yazılmış makaleleri kabul etmektedir. Doğa Bilimleri dergisi uluslararası hakemli bir dergidir. NWSA Akademik Dergilerin alt serilerinden birisidir ve ISSN 1308-7282'e sahiptir. NWSA, PILA (The Publishers International Linking Association) üyesidir. Derginin DOI numarası 10.12739'dur. Ayrıca, NWSA dergilerinin 2013 yılından beri marka tescil belgesi bulunmaktadır.

 

İndeksler

Academic Resource Index (ResearchBib): http://journalseeker.researchbib.com/

Cosmos IF: http://www.cosmosimpactfactor.com/index_journals.html

CrossRef/DOI: https://www.crossref.org/titleList/

Eurasion Scientific Journal Index: http://esjindex.org/indexedjournal.php

Google Scholar: https://scholar.google.com.tr/

NWSA: https://www.firatakademi.com

Scientific Indexing Services: https://www.sindexs.org/JournalList.aspx

 

Makale Değerlendirme Aşamaları

İlk İnceleme: Ön inceleme

Gönderilen makalenin dergi yayın ve yazım kurallarına göre kontrol edilmesi.

Makalenin benzerlik analizinin (iThenticate) yapılması

% 25'ten fazla benzerliği olan makaleler reddedilmesi.

İkinci İnceleme: Düzenleme ve Hakemlik Süreci

Makalenin bilimsel içeriğinin değerlendirilmesi.

Makalenin en az iki kör hakem tarafından incelenmesi.

Makalenin hakemlerin görüşlerine göre yeniden yapılandırılması.

Alan editörleri ve danışmanları tarafından gözden geçirilmesi.

Üçüncü İnceleme: Yayın Süreci

Çalışmanın editör tarafından son okumasının yapılarak incelenmesi.

Çalışmanın basımı ve yayına alınması için dizgi çalışmasının yapılması.

 

Yayın Periyodu

Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim

 

Telif Hakkı Formu

Telif Hakkı Formu, makale yükleme aşamasında dergi sisteminden indirildikten sonra sorumlu yazar tarafından imzalanarak sisteme yüklenecektir.

 

Kabul Edilen Makale Türleri

Araştırma Makalesi, Olgu Sunumu, Derleme

 

İletişim Bilgileri

Ad: NWSA Akademik Dergiler: Nature Sciences

WEB: www.firatakademi.com

E-posta: nwsa.akademi@hotmail.com

Telefon: 0531 867 66 86

Adres-1: (Önerilen) P.K. 23 Elazığ-Türkiye

Adres-2: Lise Caddesi No:88/7 İlkadım/Samsun-TürkiyeEditör
# Unvan Adı Soyadı Kurumu Erişim
1 Prof.Dr. Harun TUNÇEL Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ResearchGate |
 
Alan Editörü
# Unvan Adı Soyadı Kurumu Erişim
1 Prof.Dr. Ali  YİĞİT Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ResearchGate |
2 Prof.Dr. Gürcan  GÜRGEN Ankara Üniversitesi
3 Prof.Dr. Mehmet ZAMAN Atatürk Üniversitesi ResearchGate |
4 Prof.Dr. Mustafa TÜRKER Hacettepe Üniversitesi
5 Doç.Dr. Muhammet KARATON Fırat Unv. ResearchGate |
 
Yayın Kurulu Üyesi
# Unvan Adı Soyadı Kurumu Erişim
1 Prof.Dr. Davut AYDOĞAN İstanbul Üniversitesi ResearchGate |
2 Prof.Dr. Ihsan  CICEK Ankara Üniversitesi
3 Prof.Dr. M. Tahir NALBANTÇILAR Konya Teknik Üniversitesi ResearchGate |
4 Prof.Dr. Mehmet  SOMUNCU Ankara Üniversitesi
5 Prof.Dr. Murat  ÖZGÜR Ankara Üniversitesi
6 Prof.Dr. Mustafa  MUTLUER Ege Üniversitesi
7 Prof.Dr. Semra GÜNAY AKTAŞ Anadolu Üniversitesi OrcID | ResearchGate |
8 Doç.Dr. Narayan Ramappa BIRASAL Kle Society`s G H College
 
Danışma Kurulu Üyesi
# Unvan Adı Soyadı Kurumu Erişim
1 Prof.Dr. Alaattin  KIZILÇAOĞLU Balıkesir Üniversitesi ResearchGate |
2 Prof.Dr. Erdal KARAKAŞ Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ResearchGate |
3 Prof.Dr. Nevzat GÜMÜŞ Dokuz Eylül Üniversitesi ResearchGate |
4 Dr. Öğr. Üyesi Selahattin AKSİT Pamukkale University ResearchGate |
 
Yayın Sekreterliği
# Unvan Adı Soyadı Kurumu Erişim
1 Uzman Belkıs ELYIĞIT NWSA OrcID | ResearchGate |
 
Yazı İşleri
# Unvan Adı Soyadı Kurumu Erişim
1 Uzman Sadik Sezgin OZAN NWSA
 
# Yıl Cilt Sayı Yayım Tarihi Adet  
1 2007 2 3 1.07.2007 1 Listele
2 2007 2 4 1.10.2007 1 Listele
3 2008 3 1 1.01.2008 1 Listele
4 2008 3 2 1.04.2008 2 Listele
5 2008 3 3 1.07.2008 3 Listele
6 2008 3 4 1.10.2008 2 Listele
7 2009 4 1 1.01.2009 2 Listele
8 2009 4 2 1.04.2009 1 Listele
9 2009 4 3 1.07.2009 7 Listele
10 2009 4 4 1.10.2009 6 Listele
11 2010 5 1 1.01.2010 3 Listele
12 2010 5 2 1.04.2010 5 Listele
13 2010 5 3 1.07.2010 8 Listele
14 2010 5 4 1.10.2010 1 Listele
15 2011 6 1 1.01.2011 5 Listele
16 2011 6 2 1.04.2011 2 Listele
17 2011 6 3 1.07.2011 2 Listele
18 2011 6 4 1.10.2011 3 Listele
19 2012 7 1 1.01.2012 1 Listele
20 2012 7 2 1.04.2012 1 Listele
21 2012 7 3 1.07.2012 2 Listele
22 2013 8 1 1.01.2013 1 Listele
23 2014 9 4 1.10.2014 1 Listele
24 2016 11 2 1.03.2016 1 Listele
25 2018 13 1 1.01.2018 2 Listele
26 2018 13 2 1.04.2018 2 Listele
27 2018 13 3 1.07.2018 2 Listele
28 2018 13 4 1.10.2018 1 Listele
29 2019 14 1 1.01.2019 1 Listele
Yayın sırasına alınmış bir makale bulunamadı!