• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2009
  • Volume : 4
  • Issue Issue : 3
  • Number of Articles Published : 7
  • Published Date : 1.07.2009

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Nature Sciences

Serial No. : 4A
ISSN No : 1308-7282
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 3 1.07.2007 1 List
2 2007 2 4 1.10.2007 1 List
3 2008 3 1 1.01.2008 1 List
4 2008 3 2 1.04.2008 2 List
5 2008 3 3 1.07.2008 3 List
6 2008 3 4 1.10.2008 2 List
7 2009 4 1 1.01.2009 2 List
8 2009 4 2 1.04.2009 1 List
9 2009 4 3 1.07.2009 7 List
10 2009 4 4 1.10.2009 6 List
11 2010 5 1 1.01.2010 3 List
12 2010 5 2 1.04.2010 5 List
13 2010 5 3 1.07.2010 8 List
14 2010 5 4 1.10.2010 1 List
15 2011 6 1 1.01.2011 5 List
16 2011 6 2 1.04.2011 2 List
17 2011 6 3 1.07.2011 2 List
18 2011 6 4 1.10.2011 3 List
19 2012 7 1 1.01.2012 1 List
20 2012 7 2 1.04.2012 1 List
21 2012 7 3 1.07.2012 2 List
22 2013 8 1 1.01.2013 1 List
23 2014 9 4 1.10.2014 1 List
24 2016 11 2 1.03.2016 1 List
25 2016 11 4 1.10.2016 1 List
26 2017 12 4 1.10.2017 1 List
27 2018 13 1 1.01.2018 2 List
28 2018 13 2 1.04.2018 2 List
29 2018 13 3 1.07.2018 2 List
30 2018 13 4 1.10.2018 1 List
31 2019 14 1 1.01.2019 1 List
ELAZIĞ ŞEHRİNDEKİ TRAFİK KAZALARIYLA İKLİM İLİŞKİSİNİN ANALİZİ
THE ANALYSIS OF THE ACCIDENTS WITH CLIMATE RELATION IN ELAZIG CITY
Erdal KARAKAŞ1

Coğrafya, Kaza İklim İlişkisi, Trafik Kazası, Elazığ Coğrafi Bilgi Sistemi, Ulaşım Coğrafyası,
Geography, Transport Geography, Elazıg Geographical Information System, Traffic Accident, Accident and Climate Relation,

ARAZİ ÇALIŞMALARINDA GÜVENLİK-SAĞLIK RİSKLERİNİN ANALİZİ VE YÖNETİMİ
MANAGEMENT AND ANALYSIS OF SECURITY-SAFETY RISKS IN FIELDWORK ABSTRACT
Gürcan GÜRGEN 1

Coğrafi Arazi Çalışmaları, Gezi-gözlemMetodu, Arazi Güvenliği, Risk Analizi, Risk Yönetimi,
Geographical Fieldwork, Excursion Method, Field Security, Risk Analysis, Risk Management,

BALIKESİR ŞEHRİNDE 2003-2008 DÖNEMİNDE YEŞİL ALANDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLER
THE CHANGES HAPPENED IN THE GREEN AREAS IN BALIKESIR BETWEEN 2003-2008
İbrahim AYDIN 1

Sanayileşme, Nüfus Artışı, Şehirleşme, Doğal Ortam, Yeşil Alan,
Industrialization, Population Increase, Urbanization, Natural Environment, Green Area,

KARAYOLU GÜZERGÂHLARININ BELİRLENMESİNDE YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN ÖNEMİ VE TRAFİK KAZALARINA ETKİSİ: ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ
The importance of earth surface’s shapes at determination of road routes and its effect on accidents: Elazig city.
Önder USTUNDAG 1 , Celalettin Duran 2

ELAZIĞ, TRAFİK KAZALARI, KURP, ALİNYİMAN, COĞRAFYA,
Elazig,, Traffic Accident,, Kurb,, Alinyiman, GEOGRAPHY,

TÜRKİYE KIRSALINDA KADIN İŞGÜCÜ (1990–2000)
THE WOMEN LABOR-FORCE IN RURAL TURKEY (1990-2000)
Döndü ÜÇEÇAM KARAGEL 1 , Hulusi KARAGEL 2

Türkiye, Çalışan Nüfus, Kadın İşgücü, Kırsal Kesim, Sosyo-Ekonomik Yapı,
Turkey, Working Population, Women Labor-Force, Rural Area, Socioeconomic Constitution,

DİYARBAKIR’DA TURİZMİN TEMEL UNSURLARI VE TURİZM HAREKETLİLİĞİ
THE TOURISM ACTIVITY AND THE MAIN CHARACTERISTICS OF TOURISM IN DIYARBAKIR
Harun TUNÇEL1

Turizm, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Turizm Potansiyeli, Turizm Problemleri, Diyarbakır,
Tourism, Southeast Anatolian Region, Tourism Potential, Problems of Tourism, Diyarbakir,

ÇAMLIDERE FOSİL ORMANININ DOĞAL ORTAM KOŞULLARI VE JEOMİRAS BAKIMINDAN ÖNEMİ
NATURAL ENVIRONMENTAL CONDITIONS OF ÇAMLIDERE FOSSIL FOREST AND ITS IMPORTANCE AS A GEOLOGICAL HERITAGE
Gürcan GÜRGEN 1 , Ihsan CICEK 2

Çamlıdere, Pelitçik, Silisleşme, Fosil Orman, Galatya Volkanik Kütlesi,
Çamlıdere, Pelitçik, Silicification, Fossil Forest, Galatia Volcanic Mass,