• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Elazığ-Türkiye

Qualitative Studies

Dergi Kapağı
Qualitative Studies

Seri No : E
ISSN No : 1308-724X
Yayın Aralığı : Yılda 4 SayıBu dergi açık erişimli bir dergidir. Makaleler NWSA İndeks sisteminde tam metin olarak yayınlanmaktadır. Makalenin tam metni için NWSA İndeksini ziyaret edilmelidir. Bu dergi BOAI ölçütlerine uymaktadır. Bu dergi tüm bilimlerin ana başlığı altında nitel çalışmalar gibi bilim dallarında koleksiyon ve çevirilerden oluşan özgün bilimsel araştırmalarla birlikte ilginç uygulama, araştırma ve anket çalışmaları konu alanlarında makale kabul etmektedir.

 

Amaç ve Kapsam

Qualitative Studies uluslararası hakemli bir e-dergidir. NWSA Academic Journals'ın alt serilerinden biridir ve ISSN 1308-724X'e sahiptir. NWSA Academic Journals, PILA'nın (The Publishers International Linking Association) üyesidir. Derginin DOI numarası 10.12739'dur. Ayrıca, NWSA'nın 2013'ten beri bir ticari marka tescil sertifikası vardır. Nitel Araştırmalar evrensel bilim ve teknolojiye katkıda bulunmak kaydıyla her türlü yapıcı, yaratıcı ve yenilikçi görüşe açıktır. Üç ayda bir (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim) olup Türkçe, Almanca, İngilizce ve Fransızca yazılan makaleleri kabul etmektedir.

 

İndeksler

Academic Resource Index (ResearchBib): https://www.researchbib.com/view/issn/1308-7231

Cosmos IF: http://www.cosmosimpactfactor.com/page/journals_details/1448.html

CrossRef/DOI: https://www.crossref.org/titleList/

Google Scholar: https://scholar.google.com.tr/

NWSA: https://www.firatakademi.com

Scientific Indexing Services: https://www.sindexs.org/JournalList.aspx?ID=2691

 

Makale Değerlendirme Aşamaları

İlk İnceleme: Ön inceleme

Gönderilen makalenin dergi yayın ve yazım kurallarına göre kontrol edilmesi.

Makalenin benzerlik analizinin (iThenticate) yapılması

% 25'ten fazla benzerliği olan makaleler reddedilmesi.

İkinci İnceleme: Düzenleme ve Hakemlik Süreci

Makalenin bilimsel içeriğinin değerlendirilmesi.

Makalenin en az iki kör hakem tarafından incelenmesi.

Makalenin hakemlerin görüşlerine göre yeniden yapılandırılması.

Alan editörleri ve danışmanları tarafından gözden geçirilmesi.

Üçüncü İnceleme: Yayın Süreci

Çalışmanın editör tarafından son okumasının yapılarak incelenmesi.

Çalışmanın basımı ve yayına alınması için dizgi çalışmasının yapılması.

 

Yayın Periyodu

Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim

 

Telif Hakkı Formu

Telif Hakkı Formu, makale yükleme aşamasında dergi sisteminden indirildikten sonra sorumlu yazar tarafından imzalanarak sisteme yüklenecektir.

 

Kabul Edilen Makale Türleri

Araştırma Makalesi, Olgu Sunumu, Derleme

 

İletişim Bilgileri

Ad: NWSA Akademik Dergiler: Qualitative Studies

WEB: www.firatakademi.com

E-posta: nwsa.akademi@hotmail.com

Telefon: 0531 867 66 86

Adres-1: (Önerilen) P.K. 23 Elazığ-Türkiye

 Adres-2: Lise Caddesi No:88/7 İlkadım/Samsun-TürkiyeEditör
# Unvan Adı Soyadı Kurumu Erişim
1 Dr. Öğr. Üyesi Cevdet Emin EKINCI Fırat University OrcID | ResearchGate |
 
Alan Editörü
# Unvan Adı Soyadı Kurumu Erişim
1 Prof.Dr. Cihad  DEMİRLİ İstanbul Ticaret Üniversitesi ResearchGate |
2 Prof.Dr. Erdogan TEZCİ Balıkesir Üniversitesi OrcID | ResearchGate |
 
Yayın Kurulu Üyesi
# Unvan Adı Soyadı Kurumu Erişim
1 Prof.Dr. Çetin SEMERCİ Bartın Üniversitesi ResearchGate |
2 Prof.Dr. Ebru  TEMİZ Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi OrcID | ResearchGate |
3 Prof.Dr. Mehmet  GÜROL Yıldız Teknik Üniversitesi
4 Prof.Dr. Mehmet  TAŞPINAR Gazi Üniversitesi
5 Prof.Dr. Ş. Kerem  ÖZEL İstanbul Bilim Üniversitesi
6 Prof.Dr. Yasemin  ÖZKAN Ankara Üniversitesi
7 Doç.Dr. Ramazan YILMAZ Bartın Üniversitesi OrcID | ResearchGate |
 
Danışma Kurulu Üyesi
# Unvan Adı Soyadı Kurumu Erişim
1 Prof.Dr. Mehmet  TURAN Fırat Üniversitesi OrcID | ResearchGate |
2 Doç.Dr. Ayfer BUDAK Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ResearchGate |
 
Yayın Sekreterliği
# Unvan Adı Soyadı Kurumu Erişim
1 Uzman Belkıs ELYIĞIT NWSA OrcID | ResearchGate |
 
Yazı İşleri
# Unvan Adı Soyadı Kurumu Erişim
1 Uzman Sadik Sezgin OZAN NWSA
 
# Yıl Cilt Sayı Yayım Tarihi Adet  
1 2009 4 1 1.01.2009 3 Listele
2 2009 4 4 1.10.2009 1 Listele
3 2010 5 3 1.07.2010 1 Listele
4 2010 5 4 1.10.2010 3 Listele
5 2011 6 1 1.01.2011 1 Listele
6 2012 7 2 1.04.2012 1 Listele
7 2012 7 4 1.10.2012 3 Listele
8 2013 8 2 1.04.2013 1 Listele
9 2014 9 2 1.04.2014 2 Listele
10 2014 9 4 1.10.2014 1 Listele
11 2015 10 3 1.07.2015 1 Listele
12 2016 11 3 1.10.2016 3 Listele
13 2016 11 4 1.10.2016 5 Listele
14 2017 12 2 1.04.2017 1 Listele
15 2017 12 3 1.07.2017 1 Listele
16 2017 12 4 1.10.2017 1 Listele
17 2018 13 1 1.01.2018 1 Listele
18 2018 13 2 1.04.2018 4 Listele
19 2018 13 3 1.07.2018 2 Listele
20 2018 13 4 1.10.2018 2 Listele
21 2019 14 2 1.04.2019 2 Listele
22 2019 14 3 1.07.2019 2 Listele
23 2019 14 4 1.10.2019 2 Listele
Yayın sırasına alınmış bir makale bulunamadı!