• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2019
  • Volume : 14
  • Issue Issue : 3
  • Number of Articles Published : 2
  • Published Date : 1.07.2019

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Qualitative Studies

Serial No. : E
ISSN No : 1308-724X
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2009 4 1 1.01.2009 3 List
2 2009 4 4 1.10.2009 1 List
3 2010 5 3 1.07.2010 1 List
4 2010 5 4 1.10.2010 3 List
5 2011 6 1 1.01.2011 1 List
6 2012 7 2 1.04.2012 1 List
7 2012 7 4 1.10.2012 3 List
8 2013 8 2 1.04.2013 1 List
9 2014 9 2 1.04.2014 2 List
10 2014 9 4 1.10.2014 1 List
11 2015 10 3 1.07.2015 1 List
12 2016 11 3 1.10.2016 3 List
13 2016 11 4 1.10.2016 5 List
14 2017 12 2 1.04.2017 1 List
15 2017 12 3 1.07.2017 1 List
16 2017 12 4 1.10.2017 1 List
17 2018 13 1 1.01.2018 1 List
18 2018 13 2 1.04.2018 4 List
19 2018 13 3 1.07.2018 2 List
20 2018 13 4 1.10.2018 2 List
21 2019 14 2 1.04.2019 2 List
22 2019 14 3 1.07.2019 2 List
23 2019 14 4 1.10.2019 2 List
TELEVİZYON, SABAH PROGRAMLARI VE YAŞLIDAKİ YANSIMALARI
TELEVISION, MORNING PROGRAMS AND REFLECTIONS IN THE ELDERLY
Sıddıka ERSOY1 , SEMA SOYSAL2 , MAHMUT ATEŞ3 , Şükran ÖZKAHRAMAN KOÇ4

Yaşlı, Televizyon, Sabah Programları, Kaygı, Depresyon,
Elderly, Television , Morning Programs, Anxiety, Depression,

DERİ TABAKLAMA ALANINDA ÇALIŞANLARIN SAĞLIK VE GÜVENLİK BİLİNCİ: UŞAK BÖLGESİ ÖRNEĞİ
LEATHER TANNING WORKERS HEALTH AND SAFETY AWARENESS: UŞAK REGION EXAMPLE
TOLGA KARAKUZU1 , Hülya ELMALI GÜLBAŞ2

İş Sağlığı ve Güvenliği, Deri Tabaklama, Uşak, Sağlık ve Güvenlik Bilinci, Deri Sektörü,
Occupational Health and Safety, Leather Tanning, Uşak, Health and Safety Awareness, Leather Industry ,