• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Issue Details

  • Year Year : 2017
  • Volume : 12
  • Issue Issue : 3
  • Number of Articles Published : 8
  • Published Date : 1.07.2017

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Technological Applied Sciences

Serial No. : 2A
ISSN No : 1308-7223
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Volume Issue Issue Published Date Number  
1 1 1 1.01.2006 1 List
2 1 4 1.10.2006 1 List
3 2 1 1.01.2007 4 List
4 2 2 1.04.2007 2 List
5 2 3 1.07.2007 2 List
6 2 4 1.10.2007 2 List
7 3 1 1.01.2008 3 List
8 3 2 1.04.2008 2 List
9 3 3 1.07.2008 1 List
10 3 4 1.10.2008 6 List
11 4 1 1.01.2009 6 List
12 4 2 1.04.2009 16 List
13 4 3 1.07.2009 6 List
14 4 4 1.10.2009 5 List
15 5 1 1.01.2010 3 List
16 5 2 1.04.2010 11 List
17 5 3 1.07.2010 7 List
18 5 4 1.10.2010 4 List
19 6 1 1.01.2011 2 List
20 6 2 1.04.2011 2 List
21 6 3 1.07.2011 1 List
22 6 4 1.10.2011 3 List
23 7 2 1.04.2012 4 List
24 7 3 1.07.2012 1 List
25 8 1 1.01.2013 2 List
26 8 2 1.04.2013 2 List
27 8 3 1.07.2013 1 List
28 8 4 1.10.2013 1 List
29 9 1 1.01.2014 1 List
30 9 2 1.04.2014 1 List
31 9 3 1.07.2014 2 List
32 9 4 1.10.2014 1 List
33 10 1 1.01.2015 1 List
34 10 4 1.10.2015 1 List
35 11 1 1.01.2016 2 List
36 11 2 1.03.2016 1 List
37 11 3 1.07.2016 3 List
38 11 4 1.10.2016 6 List
39 12 1 1.01.2017 4 List
40 12 2 1.04.2017 4 List
41 12 3 1.07.2017 8 List
42 12 4 1.10.2017 8 List
43 13 1 1.01.2018 7 List
44 13 2 1.04.2018 14 List
45 13 3 1.07.2018 7 List
46 13 4 1.10.2018 5 List
47 14 1 1.01.2019 4 List
48 14 2 1.04.2019 3 List
49 14 3 1.07.2019 4 List
50 14 4 1.10.2019 4 List
51 15 1 1.01.2020 3 List
52 15 2 1.04.2020 1 List
53 15 3 1.07.2020 2 List
54 15 4 1.10.2020 1 List
55 16 1 1.01.2021 1 List
56 16 2 1.04.2021 1 List
57 17 1 1.01.2022 2 List
58 17 2 1.04.2022 1 List
59 17 3 1.07.2022 1 List
60 17 4 1.10.2022 1 List
61 18 1 1.01.2023 1 List
TOZ METALURJİSİ İLE ELDE EDİLEN DÜŞÜK KARBON ÇELİĞİNİN %3.5 NaCl ORTAMINDAKİ KOROZYONUNA NİYOBYUM VE VANADYUMUN ETKİSİ
THE EFFECT OF NIOBIUM AND VANADIUM ON CORROSION OF LOW CARBON STEEL OBTAINED BY POWDER METALLURGY IN 3.5%NaCl ENVIRONMENT
İlyas UYGUR1 , Hüsnü GERENGI2 , Mesut YILDIZ3 , Mehmet Akif ERDEN4

Korozyon,Mikroalaşımlı Çelikler,Niyobyum,Vanadyum, DEIS,
Corrosion, Micro-alloyed Steel, Niobium, Vanadium, DEIS,

SODYUM DİETİL DİTİYOKARBAMAT TRİHİDRATIN İNHİBİTÖR OLARAK ASİDİK ORTAMDA YUMUŞAK ÇELİK KOROZYONUNA ELEKTROKİMYASAL DAVRANIŞININ İNCELENMESİ
ELECTROCHEMICAL INVESTIGATION OF SODIUM DIETHYL DITHIOCARBAMATE TRIHYDRAT AS A CORROSION INHIBITOR FOR MILD STEEL IN ACIDIC MEDIUM
Ayşen SARI1 , Reşit YILDIZ2 , İlyas DEHRİ3

Yumuşak çelik,Korozyon,İnhibitör,Langmuir izotermi,,Sodyum Dietil Ditiyokarbamat Trihidrat (SDDT),
Mild steel, Corrosion, Inhibitor, Langmuir Isotherm, Sodium Diethyidithiocarbaminat Trihydrat (SDDT),

PANI/EPOKSİ VE PANI/ZnO/EPOKSİ POLİMERİK KOMPOZİTLERİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE L304 ÇELİK ÜZERİNDEKİ KOROZYON DAVRANIŞININ İNCELENMESİ
SYNTHESIS, CHARACTERIZATION OF PANI/EPOXY AND PANI/ZnO/EPOXY POLYMERIC COMPOSITES AND INVESTIGATION OF THEIR CORROSION BEHAVIOR ON STEEL L304
Sibel DEMİREL1 , Nargız İLMİEVA2

Korozyon, Polimerik Nanokompozit,Çelik,, Epoksi, I304 Çeliği ,
Polymeric nanocomposite, , Corrosion, Steel, Epoksi, I304 Steel,

OPTIMUM DESIGN OF INDUSTRIAL STRUCTURES VIA HARMONY SEARCH ALGORITHM INCLUDING CORROSION EFFECT
Musa ARTAR1 , Recep ÇATAR2 , Ayşe DALOĞLU3

Optimum Design, Harmony Search Algorithm, Corrosion Effect, Industrial Structure,, AISC ,

METEOROLOJİK VERİLER KULLANILARAK KASTAMONU İLİ GÜNEŞLENME ŞİDDETİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TAHMİNİ
ARTIFICIAL NEURAL NETWORK BASED PREDICTION OF INTENSITY OF INSOLATION IN THE CITY OF KASTAMONU USING METEOROLOGICAL DATA
Hacı Güzel GÜLEÇ1 , Hüseyin DEMİREL2

Yapay Sinir Ağları,Güneş Işınım Şiddeti,Güneş Enerjisi,Meteoroloji,, Nispi Nem,
Artificial Neural Networks, Intensity of Solar Radiation, Solar Power, Meteorology, Relative Humidity,

Cu-TiC KOMPOZİTLERİN MEKANİK VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI (YSA) MODELİ İLE TAHMİNİ
ESTIMATION OF MECHANICAL AND PHYSICAL PROPERTIES OF Cu-TiC COMPOSITES BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS (ANN)MODEL
Serkan ISLAK1 , Mehmet AKKAŞ2 , Ünal KAYA3 , Hacı Güzel GÜLEÇ4

YSA,Cu-TiC Kompozitler,Sıcak Presleme,Mekanik Özellikler, Fiziksel Özellikler,
ANN, Cu-TiC Composites, Mechanical Properties, Physical Properties, Hot Pressing,

REMOVAL OF BASIC DYES FROM WASTEWATER BY USING NATURAL ZEOLITE: KINETIC AND EQUILIBRIUM STUDIES
DOĞAL ZEOLİT KULLANARAK ATIKSULARDAN BAZİK BOYALARIN UZAKLAŞTIRILMASI: KİNETİK VE DENGE ÇALIŞMALARI
Güzide Meltem LÜLE ŞENÖZ1

Klinoptilolit,Atıksu Arıtımı,Boya Giderme,Adsorpsiyon Izotermleri,Adsorpsiyon Kinetiği,
Clinoptilolite, Wastewater Treatment, Removal of Dye, Adsorption Isotherm, Adsorption Kinetics,

Ti6Al4V ALAŞIMININ FİBER LAZER KAYNAK KABİLİYETİ
FIBER LASER WELDABILITY OF Ti6Al4V ALLOY
Ceyhun KÖSE1 , Engin KARACA2

Titanyum,Ti6Al4V Alaşımı,Mikroyapı,Fiber Lazer Kaynak,Mekanik Özellikler,
Titanium, Ti6Al4V Alloy,, Microstructure, Fiber Laser Welding, Mechanical Properties,