• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Issue Details

  • Year Year : 2017
  • Volume : 12
  • Issue Issue : 3
  • Number of Articles Published : 8
  • Published Date : 1.07.2017

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Technological Applied Sciences

Serial No. : 2A
ISSN No : 1308-7223
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2006 1 1 1.01.2006 1 List
2 2006 1 4 1.10.2006 1 List
3 2007 2 1 1.01.2007 4 List
4 2007 2 2 1.04.2007 2 List
5 2007 2 3 1.07.2007 2 List
6 2007 2 4 1.10.2007 2 List
7 2008 3 1 1.01.2008 3 List
8 2008 3 2 1.04.2008 2 List
9 2008 3 3 1.07.2008 1 List
10 2008 3 4 1.10.2008 6 List
11 2009 4 1 1.01.2009 6 List
12 2009 4 2 1.04.2009 16 List
13 2009 4 3 1.07.2009 6 List
14 2009 4 4 1.10.2009 5 List
15 2010 5 1 1.01.2010 3 List
16 2010 5 2 1.04.2010 11 List
17 2010 5 3 1.07.2010 7 List
18 2010 5 4 1.10.2010 4 List
19 2011 6 1 1.01.2011 2 List
20 2011 6 2 1.04.2011 2 List
21 2011 6 3 1.07.2011 1 List
22 2011 6 4 1.10.2011 3 List
23 2012 7 2 1.04.2012 4 List
24 2012 7 3 1.07.2012 1 List
25 2013 8 1 1.01.2013 2 List
26 2013 8 2 1.04.2013 2 List
27 2013 8 3 1.07.2013 1 List
28 2013 8 4 1.10.2013 1 List
29 2014 9 1 1.01.2014 1 List
30 2014 9 2 1.04.2014 1 List
31 2014 9 3 1.07.2014 2 List
32 2014 9 4 1.10.2014 1 List
33 2015 10 1 1.01.2015 1 List
34 2015 10 4 1.10.2015 1 List
35 2016 11 1 1.01.2016 2 List
36 2016 11 2 1.03.2016 1 List
37 2016 11 3 1.07.2016 3 List
38 2016 11 4 1.10.2016 6 List
39 2017 12 1 1.01.2017 4 List
40 2017 12 2 1.04.2017 4 List
41 2017 12 3 1.07.2017 8 List
42 2017 12 4 1.10.2017 8 List
43 2018 13 1 1.01.2018 7 List
44 2018 13 2 1.04.2018 14 List
45 2018 13 3 1.07.2018 7 List
46 2018 13 4 1.10.2018 5 List
47 2019 14 1 1.01.2019 4 List
48 2019 14 2 1.04.2019 3 List
49 2019 14 3 1.07.2019 4 List
50 2019 14 4 1.10.2019 4 List
51 2020 15 1 1.01.2020 3 List
52 2020 15 2 1.04.2020 1 List
53 2020 15 3 1.07.2020 2 List
54 2020 15 4 1.10.2020 1 List
55 2021 16 1 1.01.2021 1 List
56 2021 16 2 1.04.2021 1 List
57 2022 17 1 1.01.2022 2 List
58 2022 17 2 1.04.2022 1 List
59 2022 17 3 1.07.2022 1 List
60 2022 17 4 1.10.2022 1 List
TOZ METALURJİSİ İLE ELDE EDİLEN DÜŞÜK KARBON ÇELİĞİNİN %3.5 NaCl ORTAMINDAKİ KOROZYONUNA NİYOBYUM VE VANADYUMUN ETKİSİ
THE EFFECT OF NIOBIUM AND VANADIUM ON CORROSION OF LOW CARBON STEEL OBTAINED BY POWDER METALLURGY IN 3.5%NaCl ENVIRONMENT
İlyas UYGUR1 , Hüsnü GERENGI2 , Mesut YILDIZ3 , Mehmet Akif ERDEN4

Korozyon, Mikroalaşımlı Çelikler, Niyobyum, Vanadyum, DEIS,
Corrosion, Micro-alloyed Steel, Niobium, Vanadium, DEIS,

SODYUM DİETİL DİTİYOKARBAMAT TRİHİDRATIN İNHİBİTÖR OLARAK ASİDİK ORTAMDA YUMUŞAK ÇELİK KOROZYONUNA ELEKTROKİMYASAL DAVRANIŞININ İNCELENMESİ
ELECTROCHEMICAL INVESTIGATION OF SODIUM DIETHYL DITHIOCARBAMATE TRIHYDRAT AS A CORROSION INHIBITOR FOR MILD STEEL IN ACIDIC MEDIUM
Ayşen SARI1 , Reşit YILDIZ2 , İlyas DEHRİ3

Yumuşak çelik, Korozyon, İnhibitör, Langmuir izotermi,, Sodyum Dietil Ditiyokarbamat Trihidrat (SDDT),
Mild steel, Corrosion, Inhibitor, Langmuir Isotherm, Sodium Diethyidithiocarbaminat Trihydrat (SDDT),

PANI/EPOKSİ VE PANI/ZnO/EPOKSİ POLİMERİK KOMPOZİTLERİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE L304 ÇELİK ÜZERİNDEKİ KOROZYON DAVRANIŞININ İNCELENMESİ
SYNTHESIS, CHARACTERIZATION OF PANI/EPOXY AND PANI/ZnO/EPOXY POLYMERIC COMPOSITES AND INVESTIGATION OF THEIR CORROSION BEHAVIOR ON STEEL L304
Sibel DEMİREL1 , Nargız İLMİEVA2

Korozyon, Polimerik Nanokompozit, Çelik,, Epoksi, I304 Çeliği ,
Polymeric nanocomposite, , Corrosion, Steel, Epoksi, I304 Steel,

OPTIMUM DESIGN OF INDUSTRIAL STRUCTURES VIA HARMONY SEARCH ALGORITHM INCLUDING CORROSION EFFECT
Musa ARTAR1 , Recep ÇATAR2 , Ayşe DALOĞLU3

Optimum Design, Harmony Search Algorithm, Corrosion Effect, Industrial Structure,, AISC ,

METEOROLOJİK VERİLER KULLANILARAK KASTAMONU İLİ GÜNEŞLENME ŞİDDETİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TAHMİNİ
ARTIFICIAL NEURAL NETWORK BASED PREDICTION OF INTENSITY OF INSOLATION IN THE CITY OF KASTAMONU USING METEOROLOGICAL DATA
Hacı Güzel GÜLEÇ1 , Hüseyin DEMİREL2

Yapay Sinir Ağları, Güneş Işınım Şiddeti, Güneş Enerjisi, Meteoroloji,, Nispi Nem,
Artificial Neural Networks, Intensity of Solar Radiation, Solar Power, Meteorology, Relative Humidity,

Cu-TiC KOMPOZİTLERİN MEKANİK VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI (YSA) MODELİ İLE TAHMİNİ
ESTIMATION OF MECHANICAL AND PHYSICAL PROPERTIES OF Cu-TiC COMPOSITES BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS (ANN)MODEL
Serkan ISLAK1 , Mehmet AKKAŞ2 , Ünal KAYA3 , Hacı Güzel GÜLEÇ4

YSA, Cu-TiC Kompozitler, Sıcak Presleme, Mekanik Özellikler, Fiziksel Özellikler,
ANN, Cu-TiC Composites, Mechanical Properties, Physical Properties, Hot Pressing,

REMOVAL OF BASIC DYES FROM WASTEWATER BY USING NATURAL ZEOLITE: KINETIC AND EQUILIBRIUM STUDIES
DOĞAL ZEOLİT KULLANARAK ATIKSULARDAN BAZİK BOYALARIN UZAKLAŞTIRILMASI: KİNETİK VE DENGE ÇALIŞMALARI
Güzide Meltem LÜLE ŞENÖZ1

Klinoptilolit, Atıksu Arıtımı, Boya Giderme, Adsorpsiyon Izotermleri, Adsorpsiyon Kinetiği,
Clinoptilolite, Wastewater Treatment, Removal of Dye, Adsorption Isotherm, Adsorption Kinetics,

Ti6Al4V ALAŞIMININ FİBER LAZER KAYNAK KABİLİYETİ
FIBER LASER WELDABILITY OF Ti6Al4V ALLOY
Ceyhun KÖSE1 , Engin KARACA2

Titanyum, Ti6Al4V Alaşımı, Mikroyapı, Fiber Lazer Kaynak, Mekanik Özellikler,
Titanium, Ti6Al4V Alloy,, Microstructure, Fiber Laser Welding, Mechanical Properties,