• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Issue Details

  • Year Year : 2018
  • Volume : 13
  • Issue Issue : 2
  • Number of Articles Published : 14
  • Published Date : 1.04.2018

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Technological Applied Sciences

Serial No. : 2A
ISSN No : 1308-7223
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2006 1 1 1.01.2006 1 List
2 2006 1 4 1.10.2006 1 List
3 2007 2 1 1.01.2007 4 List
4 2007 2 2 1.04.2007 2 List
5 2007 2 3 1.07.2007 2 List
6 2007 2 4 1.10.2007 2 List
7 2008 3 1 1.01.2008 3 List
8 2008 3 2 1.04.2008 2 List
9 2008 3 3 1.07.2008 1 List
10 2008 3 4 1.10.2008 6 List
11 2009 4 1 1.01.2009 6 List
12 2009 4 2 1.04.2009 16 List
13 2009 4 3 1.07.2009 6 List
14 2009 4 4 1.10.2009 5 List
15 2010 5 1 1.01.2010 3 List
16 2010 5 2 1.04.2010 11 List
17 2010 5 3 1.07.2010 7 List
18 2010 5 4 1.10.2010 4 List
19 2011 6 1 1.01.2011 2 List
20 2011 6 2 1.04.2011 2 List
21 2011 6 3 1.07.2011 1 List
22 2011 6 4 1.10.2011 3 List
23 2012 7 2 1.04.2012 4 List
24 2012 7 3 1.07.2012 1 List
25 2013 8 1 1.01.2013 2 List
26 2013 8 2 1.04.2013 2 List
27 2013 8 3 1.07.2013 1 List
28 2013 8 4 1.10.2013 1 List
29 2014 9 1 1.01.2014 1 List
30 2014 9 2 1.04.2014 1 List
31 2014 9 3 1.07.2014 2 List
32 2014 9 4 1.10.2014 1 List
33 2015 10 1 1.01.2015 1 List
34 2015 10 4 1.10.2015 1 List
35 2016 11 1 1.01.2016 2 List
36 2016 11 2 1.03.2016 1 List
37 2016 11 3 1.07.2016 3 List
38 2016 11 4 1.10.2016 6 List
39 2017 12 1 1.01.2017 4 List
40 2017 12 2 1.04.2017 4 List
41 2017 12 3 1.07.2017 8 List
42 2017 12 4 1.10.2017 8 List
43 2018 13 1 1.01.2018 7 List
44 2018 13 2 1.04.2018 14 List
45 2018 13 3 1.07.2018 7 List
46 2018 13 4 1.10.2018 5 List
47 2019 14 1 1.01.2019 4 List
48 2019 14 2 1.04.2019 3 List
49 2019 14 3 1.07.2019 4 List
50 2019 14 4 1.10.2019 4 List
51 2020 15 1 1.01.2020 3 List
52 2020 15 2 1.04.2020 1 List
53 2020 15 3 1.07.2020 2 List
54 2020 15 4 1.10.2020 1 List
55 2021 16 1 1.01.2021 1 List
56 2021 16 2 1.04.2021 1 List
57 2022 17 1 1.01.2022 2 List
58 2022 17 2 1.04.2022 1 List
59 2022 17 3 1.07.2022 1 List
60 2022 17 4 1.10.2022 1 List
THE EFFECTS OF RENEWABLE ENERGY SOURCES ON VOLTAGE STABILITY
Salih TOSUN1 , Ali OZTURK 2 , Uğur HASIRCI3

Power System, Voltage Stability, Renewable Energy Sources, Wind Energy, Solar Energy,

TÜRKİYE’DEKİ TÜM İLLER İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ NÜMERİK İNCELENMESİ
NUMERICAL INVESTIGATION OF OPTIMUM INSULATION THICKNESS FOR ALL CITIES IN TURKEY
Burak TÜRKAN1 , Ahmet Serhan CANBOLAT2 , AKIN BURAK ETEMOĞLU3 , ÖMER KAYNAKLI4

Isı köprüsü, Yalıtım, Nümerik Çalışma, Optimizasyon, Optimum Yalıtım,
Thermal Bridge, Insulation, Numerical Operation, Optimization, Optimum Insulation,

PA6/PTFE KARIŞIMLARININ TRİBOLOJİK PERFORMANSLARININ İNCELENMESİ
THE INVESTIGATION OF TRIBOLOGICAL PERFORMANCES OF PA6/PTFE BLENDS
Salih Hakan YETGİN1 , Hüseyin Ünal2

Poliamid 6, PTFE, Sürtünme, Aşınma, Polimer, Triboloji,
Polyamide 6, PTFE, Friction, Wear, Polymer, Tribology,

COMPARING TIME SERIES FORECASTING METHODS TO ESTIMATE WIND SPEED IN KIRIKKALE REGION
Hüseyin AYDİLEK1 , Mustafa Yasin ERTEN2 , Ertuğrul ÇAM3 , Nihat İNANÇ4

Wind Energy, Time Series, Forecasting, ARMA, ES ,

ÜÇ BOYUTLU ZEMİN-YAPI SİSTEMLERİNDE AKTİF YÖNTEMLERLE TİTREŞİM İZOLASYONU SAĞLANABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
THE INVESTIGATION OF VIBRATION ISOLATION IN THREE DIMENSIONAL SOIL-STRUCTURE SYSTEMS BY ACTIVE METHODS
Oğuz Akın DÜZGÜN1 , AHMET ŞAHIN ZAIMOĞLU2

Titreşim Yalıtımı , Zemin-Yapı Etkileşimi, Sonlu Elemanlar, Geçirgen Sınırlar, Çukur Geometrisi ,
Vibration Isolation, Soil-Structure Interaction, Finite Elements, Transparent Boundaries, Geometry of Trench ,

SIC TAKVIYELİ ALÜMINYUM ESASLI KOMPOZITLERIN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN VE MİKRO YAPISININ İNCELENMESİ
THE INVESTIGATION ON MECHANICAL PROPERTIES AND MICROSTUCTURE OF SIC REINFORCED ALUMINUM MATRIX COMPOSITES
Mahmut Can ŞENEL1 , Mevlüt Gürbüz 2 , Erdem KOÇ3

Alüminyum, Silisyum Karbür, Toz Metalürjisi, Kompozit, Sertlik,
Aluminum, Silicon Carbide, Powder Metallurgy, Composite, Hardness,

DISCRETE AND CONTINUOUS DESIGN OPTIMIZATION OF TOWER STRUCTURES USING THE JAYA ALGORITHM
Sadık Özgür DEGERTEKIN 1 , Luciano LAMBERTİ2 , İbrahim Behram UĞUR3

Design Optimization, Discrete Design Variables, Continuous Design Variables, Tower Structures, Jaya Algorithm,

AISI 1040 ÇELİKLERİ İÇİN VİCKERS MİKROSERTLİK–UYGULANAN YÜK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF RELATIONSHIP BETWEEN VICKERS MIKROHARDNESS–APPLIED LOAD FOR AISI 1040 STEELS
Erdal KARADENİZ1 , Metecan İŞÇİOĞLU2

Vickers Mikro-sertlik, ISE, Yük, Temperlenmiş Çelik, AISI 1040 Çeliği,
Vickers Microhardness, Indentation Size Effect (ISE), Load, Tempered Steel, AISI 1040 Steel,

TOZ METALURJİSİ YÖNTEMİYLE ÜRETİLEN ZA27/GRAFEN NANOKOMPOZİTLERİN KOROZYON DAVRANIŞI
CORROSION BEHAVIOR OF ZA27/GRAFEN NANOCOMPOSITES PRODUCED BY POWDER METALLURGY
Emre Deniz YALÇIN1

ZA27 Alaşımı, Grafen Nanolevha, Toz Metalurjisi, Korozyon, Nanokompozit,
ZA27 Alloy, Graphene Nanosheet, Powder Metallurgy, Corrosion, Nanocomposites,

MEKANİK ALAŞIMLAMA/ÖĞÜTME YÖNTEMİ İLE ÜRETİLEN Al-SiC KOMPOZİTLERİN İNCELENMESİ
AN INVESTIGATION OF Al-SiC COMPOSITES PRODUCED BY MECHANICAL ALLOYING/MECHANICAL MILLING METHOD
İjlal ŞİMŞEK1 , MUSA YILDIRIM2 , Tansel TUNÇAY3 , Dursun ÖZYÜREK4 , Doğan ŞİMŞEK5

Alüminyum Kompozit, Mekanik Öğütme, Toz Metalürjisi, Atritör, SiC,
Aluminum Composite, Mechanical Milling, Powder Metallurgy,, Attritor, SiC,

ULTRASONİK GAZ GİDERME YÖNTEMİ İLE METAL KALİTESİNİN ARTIRILMASI
INCREASING METAL QUALITY WITH ULTRASONIC DEGASSING METHOD
Çağlar YÜKSEL1 , Muhammet Cemal ÖZTÜRK2 , Yusuf Basri BALCI3 , Hüseyincan EKER4 , Mustafa ÇİĞDEM5 , Derya DIŞPINAR6 , Uğur AYBARÇ7

Ultrasonik Gaz Giderme, Sıvı Metal Kalitesi, Bifilm İndeksi, Hurda Alüminyum, Metal,
Ultrasonic Degassing, Liquid Metal Quality, Bifilm Index, Scrap Aluminum, Metal,

KANAL KESİT GEOMETRİSİ ÜÇGEN OLAN PEM YAKIT HÜCRESİNİN PERFORMANSININ İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF THE PERFORMANCE OF THE PEM FUEL CELL WITH TRIANGLE CHANNEL CROSS SECTION GEOMETRY
Muhammet ÖZDOĞAN1 , Aydın DURMUŞ2

PEM Yakıt Pili, Üçgen Kanal Geometrisi, Üç Boyutlu Modelleme, Çalışma Koşulları, Kanal Kesit Geometrisi,
PEM Fuel Cell, Triangular Channel Geometry, Three Dimensional Modeling, Operating Parameters, Channel Section Geometry,

HAZARDS IN KIDS FURNITURE
Zübeyde BÜLBÜL1 , MEHMET ÖZGÜR KUŞCUOĞLU2 , Sait Dündar SOFUOĞLU 3 , EMINE SEDA ERDINLER4

Furniture, Health, Children’s Furniture, Kids, Hazards,

ELEKTRİK TESİSAT VE KOMPANZASYON MODÜLER EĞİTİM SETİ TASARIMI VE UYGULAMASI
DESIGN AND APPLICATION OF ELECTRICITY INSTALLATION AND COMPENSATION MODULAR TRAINING SETS
Mehmet Ali ÖZÇELİK1

Mesleki ve Teknik Eğitim, Elektrik Eğitimi, Elektrik tesisatı, Kompanzasyon, Modüler Yapılar,
Vocational and Technical Education, Education onElectricity, Electrical Installation, Compensation, Modular Structures,