• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2009
  • Volume : 4
  • Issue Issue : 3
  • Number of Articles Published : 5
  • Published Date : 1.07.2009

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Physical Sciences

Serial No. : 3A
ISSN No : 1308-7304
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Volume Issue Issue Published Date Number  
1 1 2 1.04.2006 1 List
2 1 4 1.10.2006 1 List
3 2 2 1.04.2007 2 List
4 2 3 1.07.2007 1 List
5 2 4 1.10.2007 2 List
6 3 1 1.01.2008 2 List
7 3 2 1.04.2008 2 List
8 3 3 1.07.2008 1 List
9 3 4 1.10.2008 5 List
10 4 1 1.01.2009 2 List
11 4 2 1.04.2009 5 List
12 4 3 1.07.2009 5 List
13 4 4 1.10.2009 6 List
14 5 1 1.01.2010 2 List
15 5 2 1.04.2010 2 List
16 5 3 1.07.2010 1 List
17 5 4 1.10.2010 4 List
18 6 1 1.01.2011 3 List
19 6 2 1.04.2011 4 List
20 6 3 1.07.2011 6 List
21 6 4 1.10.2011 2 List
22 7 1 1.01.2012 7 List
23 7 2 1.04.2012 3 List
24 7 3 1.07.2012 4 List
25 7 4 1.10.2012 3 List
26 8 1 1.01.2013 4 List
27 8 2 1.04.2013 1 List
28 8 4 1.10.2013 1 List
29 9 1 1.01.2014 1 List
30 9 2 1.04.2014 1 List
31 9 4 1.10.2014 1 List
32 10 1 1.01.2015 1 List
33 10 2 1.04.2015 4 List
34 10 3 1.07.2015 2 List
35 10 4 1.10.2015 1 List
36 11 1 1.01.2016 1 List
37 11 2 1.03.2016 2 List
38 12 1 1.01.2017 1 List
39 12 2 1.04.2017 1 List
40 12 4 1.10.2017 2 List
41 13 1 1.01.2018 1 List
42 13 2 1.04.2018 3 List
43 13 4 1.10.2018 3 List
44 14 2 1.04.2019 2 List
45 14 3 1.07.2019 1 List
46 15 1 1.01.2020 3 List
47 15 2 1.04.2020 3 List
48 18 1 1.01.2023 1 List
BEŞİNCİ MERTEBEDEN Kdv DENKLEMİ VE (3+1) BOYUTLU BURGERS DENKLEMİ İÇİN KOMPLEKS ÇÖZÜMLER
COMPLEX SOLUTIONS FOR FIFTH ORDER KdV EQUATION AND (3+1) DIMENSIONAL BURGERS EQUATION
Hasan BULUT 1 , İbrahim Enam İNAN 2

Beşinci Mertebeden Kdv Denklemi,(3+1) Boyutlu Burgers Denklemi,Doğrudan Cebirsel Metot,Kompleks Çözümler,Seyahat Eden Dalga Çözümleri,
Fifth Order Kdv Equation, (3+1) Dimensional Burgers Equation, Direct Algebraic Method, Complex Solutions, Traveling Wave Solutions,

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALIĞINDA ÖNEMLİ FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ
DETERMINING OF THE IMPORTANT FACTORS IN CHRONIC KIDNEY FAILURE DISEASE
Taner TUNÇ 1

Kronik Böbrek Yetmezliği,Hemodiyaliz,Faktör,Faktör Modeli,Faktör Yükleri,
Chronic Kidney Failure, Haeomdialysis, Factor, Factor Model, Factor Loadings,

DOĞRUSAL REGRESYON ANALİZİNDE BAĞIMLI BULANIK DEĞİŞKENİNİN İNCELENMESİ VE MODEL SEÇİMİ
INVESTIGATION OF THE FUZZY DEPENDENT VARIABLE IN THE LINEAR REGRESSION ANALYSIS AND MODEL SELECTION
Taner TUNÇ 1 , Mehmet GÜRCAN2

Bağımlı bulanık değişkeni,Bağımsız Değişken Seçimi,Ağırlıklı En Küçük Kareler Yöntemi,bulanık değişkeni,En Küçük Kareler Yöntemi,
Dependent Fuzzy, Selection, Weighted Least Square Method, Variable, Least Square Method,

BAZI LİNEER OLMAYAN KISMİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER İÇİN YENİ PERİYODİK VE ÇOK KATLI SOLİTON ÇÖZÜMLER
DOUBLE-PERIODIC AND MULTIPLE SOLITON SOLUTIONS FOR SOME NONLINEAR PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS
Mustafa AYDOĞDU 1 , İbrahim Enam İNAN 2

KdV Denklemi,(2+1)- Boyutlu Çift KdV Sistemi,Genelleştirilmiş Jaccobi Eliptik Fonksiyon Metot,Çift Periyodik Çözümler,Çok Katlı Soliton Çözümler,
KdV Equation, (2+1)-Dimensional Coupled Kdv System, Generalized Jacobi Elliptic Function Method, Double-Periodic Solutions, Multiple Soliton Solutions,

CHILTON İSTASYONU ÜZERİNDEN ÖLÇÜLEN VE IRI-2001 MODELİYLE ELDE EDİLEN MAKSİMUM ELEKTRON YOĞUNLUĞUNUN KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISON OF MAXIMUM ELECTRON DENSITY PREDICTED BY IRI-2001 WITH THAT MEASURED OVER CHILTON STATION
Ali YEŞİL1 , Selçuk Sağır 2 , Osman Özcan 3

Maksimum Elektron Yoğunluğu,İyonosferin F2-Bölgesi,IRI–2001 Model,Ionsonda,Plazma Frekansı,
The Maximum Electron Density, F2-Region of Ionosphere, IRI-2001 Model, Ionosonde, Plasma Frequency,