• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2009
  • Volume : 4
  • Issue Issue : 3
  • Number of Articles Published : 5
  • Published Date : 1.07.2009

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Physical Sciences

Serial No. : 3A
ISSN No : 1308-7304
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2006 1 2 1.04.2006 1 List
2 2006 1 4 1.10.2006 1 List
3 2007 2 2 1.04.2007 2 List
4 2007 2 3 1.07.2007 1 List
5 2007 2 4 1.10.2007 2 List
6 2008 3 1 1.01.2008 2 List
7 2008 3 2 1.04.2008 2 List
8 2008 3 3 1.07.2008 1 List
9 2008 3 4 1.10.2008 5 List
10 2009 4 1 1.01.2009 2 List
11 2009 4 2 1.04.2009 5 List
12 2009 4 3 1.07.2009 5 List
13 2009 4 4 1.10.2009 6 List
14 2010 5 1 1.01.2010 2 List
15 2010 5 2 1.04.2010 2 List
16 2010 5 3 1.07.2010 1 List
17 2010 5 4 1.10.2010 4 List
18 2011 6 1 1.01.2011 3 List
19 2011 6 2 1.04.2011 4 List
20 2011 6 3 1.07.2011 6 List
21 2011 6 4 1.10.2011 2 List
22 2012 7 1 1.01.2012 7 List
23 2012 7 2 1.04.2012 3 List
24 2012 7 3 1.07.2012 4 List
25 2012 7 4 1.10.2012 3 List
26 2013 8 1 1.01.2013 4 List
27 2013 8 2 1.04.2013 1 List
28 2013 8 4 1.10.2013 1 List
29 2014 9 1 1.01.2014 1 List
30 2014 9 2 1.04.2014 1 List
31 2014 9 4 1.10.2014 1 List
32 2015 10 1 1.01.2015 1 List
33 2015 10 2 1.04.2015 4 List
34 2015 10 3 1.07.2015 2 List
35 2015 10 4 1.10.2015 1 List
36 2016 11 1 1.01.2016 1 List
37 2016 11 2 1.03.2016 2 List
38 2017 12 1 1.01.2017 1 List
39 2017 12 2 1.04.2017 1 List
40 2017 12 4 1.10.2017 2 List
41 2018 13 1 1.01.2018 1 List
42 2018 13 2 1.04.2018 3 List
43 2018 13 4 1.10.2018 3 List
44 2019 14 2 1.04.2019 2 List
45 2019 14 3 1.07.2019 1 List
46 2020 15 1 1.01.2020 3 List
47 2020 15 2 1.04.2020 3 List
BEŞİNCİ MERTEBEDEN Kdv DENKLEMİ VE (3+1) BOYUTLU BURGERS DENKLEMİ İÇİN KOMPLEKS ÇÖZÜMLER
COMPLEX SOLUTIONS FOR FIFTH ORDER KdV EQUATION AND (3+1) DIMENSIONAL BURGERS EQUATION
Hasan BULUT 1 , İbrahim Enam İNAN 2

Beşinci Mertebeden Kdv Denklemi, (3+1) Boyutlu Burgers Denklemi, Doğrudan Cebirsel Metot, Kompleks Çözümler, Seyahat Eden Dalga Çözümleri,
Fifth Order Kdv Equation, (3+1) Dimensional Burgers Equation, Direct Algebraic Method, Complex Solutions, Traveling Wave Solutions,

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALIĞINDA ÖNEMLİ FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ
DETERMINING OF THE IMPORTANT FACTORS IN CHRONIC KIDNEY FAILURE DISEASE
Taner TUNÇ 1

Kronik Böbrek Yetmezliği, Hemodiyaliz, Faktör, Faktör Modeli, Faktör Yükleri,
Chronic Kidney Failure, Haeomdialysis, Factor, Factor Model, Factor Loadings,

DOĞRUSAL REGRESYON ANALİZİNDE BAĞIMLI BULANIK DEĞİŞKENİNİN İNCELENMESİ VE MODEL SEÇİMİ
INVESTIGATION OF THE FUZZY DEPENDENT VARIABLE IN THE LINEAR REGRESSION ANALYSIS AND MODEL SELECTION
Taner TUNÇ 1 , Mehmet GÜRCAN2

Bağımlı bulanık değişkeni, Bağımsız Değişken Seçimi, Ağırlıklı En Küçük Kareler Yöntemi, bulanık değişkeni, En Küçük Kareler Yöntemi,
Dependent Fuzzy, Selection, Weighted Least Square Method, Variable, Least Square Method,

BAZI LİNEER OLMAYAN KISMİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER İÇİN YENİ PERİYODİK VE ÇOK KATLI SOLİTON ÇÖZÜMLER
DOUBLE-PERIODIC AND MULTIPLE SOLITON SOLUTIONS FOR SOME NONLINEAR PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS
Mustafa AYDOĞDU 1 , İbrahim Enam İNAN 2

KdV Denklemi, (2+1)- Boyutlu Çift KdV Sistemi, Genelleştirilmiş Jaccobi Eliptik Fonksiyon Metot, Çift Periyodik Çözümler, Çok Katlı Soliton Çözümler,
KdV Equation, (2+1)-Dimensional Coupled Kdv System, Generalized Jacobi Elliptic Function Method, Double-Periodic Solutions, Multiple Soliton Solutions,

CHILTON İSTASYONU ÜZERİNDEN ÖLÇÜLEN VE IRI-2001 MODELİYLE ELDE EDİLEN MAKSİMUM ELEKTRON YOĞUNLUĞUNUN KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISON OF MAXIMUM ELECTRON DENSITY PREDICTED BY IRI-2001 WITH THAT MEASURED OVER CHILTON STATION
Ali YEŞİL1 , Selçuk Sağır 2 , Osman Özcan 3

Maksimum Elektron Yoğunluğu, İyonosferin F2-Bölgesi, IRI–2001 Model, Ionsonda, Plazma Frekansı,
The Maximum Electron Density, F2-Region of Ionosphere, IRI-2001 Model, Ionosonde, Plasma Frequency,