• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2009
  • Volume : 4
  • Issue Issue : 1
  • Number of Articles Published : 2
  • Published Date : 1.01.2009

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Physical Sciences

Serial No. : 3A
ISSN No : 1308-7304
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Volume Issue Issue Published Date Number  
1 1 2 1.04.2006 1 List
2 1 4 1.10.2006 1 List
3 2 2 1.04.2007 2 List
4 2 3 1.07.2007 1 List
5 2 4 1.10.2007 2 List
6 3 1 1.01.2008 2 List
7 3 2 1.04.2008 2 List
8 3 3 1.07.2008 1 List
9 3 4 1.10.2008 5 List
10 4 1 1.01.2009 2 List
11 4 2 1.04.2009 5 List
12 4 3 1.07.2009 5 List
13 4 4 1.10.2009 6 List
14 5 1 1.01.2010 2 List
15 5 2 1.04.2010 2 List
16 5 3 1.07.2010 1 List
17 5 4 1.10.2010 4 List
18 6 1 1.01.2011 3 List
19 6 2 1.04.2011 4 List
20 6 3 1.07.2011 6 List
21 6 4 1.10.2011 2 List
22 7 1 1.01.2012 7 List
23 7 2 1.04.2012 3 List
24 7 3 1.07.2012 4 List
25 7 4 1.10.2012 3 List
26 8 1 1.01.2013 4 List
27 8 2 1.04.2013 1 List
28 8 4 1.10.2013 1 List
29 9 1 1.01.2014 1 List
30 9 2 1.04.2014 1 List
31 9 4 1.10.2014 1 List
32 10 1 1.01.2015 1 List
33 10 2 1.04.2015 4 List
34 10 3 1.07.2015 2 List
35 10 4 1.10.2015 1 List
36 11 1 1.01.2016 1 List
37 11 2 1.03.2016 2 List
38 12 1 1.01.2017 1 List
39 12 2 1.04.2017 1 List
40 12 4 1.10.2017 2 List
41 13 1 1.01.2018 1 List
42 13 2 1.04.2018 3 List
43 13 4 1.10.2018 3 List
44 14 2 1.04.2019 2 List
45 14 3 1.07.2019 1 List
46 15 1 1.01.2020 3 List
47 15 2 1.04.2020 3 List
48 18 1 1.01.2023 1 List
İLLERİN SOSYOEKONOMİK VERİLERE DAYANARAK BULANIK KÜMELEME ANALİZİ İLE SINIFLANDIRILMASI
THE CLASSIFICATION OF CITIES THROUGH FUZZY CLUSTERING ANALYSIS BASED ON SOCIO-ECONOMIC DATA
Alp Erilli 1 , Taner TUNÇ 2 , Yüksel ÖNER3 , Ufuk Yolcu 4

Bulanık Kümeleme,C-ortalamalar,Gelişmişlik düzeyi,Sosyoekonomik veri,Geçerlilik,
Fuzzy clustering, C-means, Development level, Socioeconomic data, Validation,

AB ÜLKELERİ İLE TÜRKİYE’NİN BAZI SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞKENLER YÖNÜNDEN ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL ANALİZLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ
THE EVALUATION OF THE EUROPEAN UNION COUNTRIES AND TÜRKIYE WITH MULTIVARIATE STATISTICAL ANALYSES IN TERMS OF SOME SOCIO-ECONOMIC VARIABLES
Taner TUNÇ 1 , Yüksel ÖNER2

Diskriminant Analizi,,Kümeleme Analizi,Uzaklık,Avrupa Birliği(AB),Üyelik,
Cluster Anlaysis, Discriminant Analysis, Distance, European Union (EU), Membership,