• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2009
  • Volume : 4
  • Issue Issue : 2
  • Number of Articles Published : 5
  • Published Date : 1.04.2009

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Physical Sciences

Serial No. : 3A
ISSN No : 1308-7304
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2006 1 2 1.04.2006 1 List
2 2006 1 4 1.10.2006 1 List
3 2007 2 2 1.04.2007 2 List
4 2007 2 3 1.07.2007 1 List
5 2007 2 4 1.10.2007 2 List
6 2008 3 1 1.01.2008 2 List
7 2008 3 2 1.04.2008 2 List
8 2008 3 3 1.07.2008 1 List
9 2008 3 4 1.10.2008 5 List
10 2009 4 1 1.01.2009 2 List
11 2009 4 2 1.04.2009 5 List
12 2009 4 3 1.07.2009 5 List
13 2009 4 4 1.10.2009 6 List
14 2010 5 1 1.01.2010 2 List
15 2010 5 2 1.04.2010 2 List
16 2010 5 3 1.07.2010 1 List
17 2010 5 4 1.10.2010 4 List
18 2011 6 1 1.01.2011 3 List
19 2011 6 2 1.04.2011 4 List
20 2011 6 3 1.07.2011 6 List
21 2011 6 4 1.10.2011 2 List
22 2012 7 1 1.01.2012 7 List
23 2012 7 2 1.04.2012 3 List
24 2012 7 3 1.07.2012 4 List
25 2012 7 4 1.10.2012 3 List
26 2013 8 1 1.01.2013 4 List
27 2013 8 2 1.04.2013 1 List
28 2013 8 4 1.10.2013 1 List
29 2014 9 1 1.01.2014 1 List
30 2014 9 2 1.04.2014 1 List
31 2014 9 4 1.10.2014 1 List
32 2015 10 1 1.01.2015 1 List
33 2015 10 2 1.04.2015 4 List
34 2015 10 3 1.07.2015 2 List
35 2015 10 4 1.10.2015 1 List
36 2016 11 1 1.01.2016 1 List
37 2016 11 2 1.03.2016 2 List
38 2017 12 1 1.01.2017 1 List
39 2017 12 2 1.04.2017 1 List
40 2017 12 4 1.10.2017 2 List
41 2018 13 1 1.01.2018 1 List
42 2018 13 2 1.04.2018 3 List
43 2018 13 4 1.10.2018 3 List
44 2019 14 2 1.04.2019 2 List
45 2019 14 3 1.07.2019 1 List
46 2020 15 1 1.01.2020 3 List
47 2020 15 2 1.04.2020 3 List
ETİL METAKRİLAT’IN STİREN İLE BLOK KOPOLİMERLERİNİN DİELEKTRİK ÖZELLİKLERİ
DIELECTRIC PROPERTIES OF BLOCK COPOLYMERS OF ETHYL METHACRYLATE WITH STYRENE
Adnan KURT 1

Dielektrik Sabiti, Kapasitans, Rezistans, AC İletkenlik, Polimerler,
Dielectric Constant, Capacitance, Resistance, AC Conductivity, Polymers,

CABRİ İLE GEOMETRİ ÖĞRETİMİNİN İLKÖĞRETİM 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME DÜZEYLERİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF GEOMETRY TEACHING WITH CABRI TO LEARNING LEVELS OF FORTH GRADE STUDENTS
Tayfun TUTAK 1 , Ali TÜRKDOGAN 2

Geometri, Geometri, Geometri, Geometri, Geometri,
Geometry, Geometry, Geometry, Geometry, Geometry,

ÜÇ NOKTAYI SABİT BIRAKAN ÜNİVALENT FONKSİYONLAR VE BİR AÇIK DİSKİN OTOMORFİZMALARI ÜZERİNE
ON THE “UNIVALENT” FUNCTIONS WITH THREE PREASSIGNED VALUES AND AUTOMORPHISMS OF AN OPEN DISC
Adem ÇELİK 1

Ünivalent Fonksiyonlar, Matematik, Açık Diskin Otomorfizmaları, Polinom Fonksiyonlar, Analitik Fonksiyonlar,
Univalent Functions, Mathematics, Automorphisms Of Open Discs, Polynomials Fonctions, Analytic Fonctions,

METİL METAKRİLATIN İZO-BÜTİL METAKRİLAT İLE ÜÇ KOLLU KOPOLİMERLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE MONOMER REAKTİVİTE ORANLARININ BELİRLENMESİ
SYNTHESIS, CHARACTERIZATION AND MONOMER REACTIVITY RATIOS OF THREE ARMED COPOLYMERS OF METHL METHACRYLATE WITH ISO-BUTHYL METHACRYLATE
Adnan KURT 1

ATRP, Metil Metakrilat, Sentez, Reaktivite Oranları, Karakterizasyon,
ATRP, Methyl Methacrylate, Iso-Buthyl Methacrylate, Synthesis, Characterization,

ATRP METODUYLA ETİL METAKRİLATIN STİREN İLE BLOK KOPOLİMERLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF BLOCK COPOLYMERS OF
Adnan KURT 1

ATRP, Blok Kopolimerizasyon, Sentez, Karakterizasyon, Stiren,
ATRP, Block Copolymerization, Synthesis, Characterization, Ethyl Methacrylate,