• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2018
  • Volume : 13
  • Issue Issue : 2
  • Number of Articles Published : 3
  • Published Date : 1.04.2018

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Physical Sciences

Serial No. : 3A
ISSN No : 1308-7304
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2006 1 2 1.04.2006 1 List
2 2006 1 4 1.10.2006 1 List
3 2007 2 2 1.04.2007 2 List
4 2007 2 3 1.07.2007 1 List
5 2007 2 4 1.10.2007 2 List
6 2008 3 1 1.01.2008 2 List
7 2008 3 2 1.04.2008 2 List
8 2008 3 3 1.07.2008 1 List
9 2008 3 4 1.10.2008 5 List
10 2009 4 1 1.01.2009 2 List
11 2009 4 2 1.04.2009 5 List
12 2009 4 3 1.07.2009 5 List
13 2009 4 4 1.10.2009 6 List
14 2010 5 1 1.01.2010 2 List
15 2010 5 2 1.04.2010 2 List
16 2010 5 3 1.07.2010 1 List
17 2010 5 4 1.10.2010 4 List
18 2011 6 1 1.01.2011 3 List
19 2011 6 2 1.04.2011 4 List
20 2011 6 3 1.07.2011 6 List
21 2011 6 4 1.10.2011 2 List
22 2012 7 1 1.01.2012 7 List
23 2012 7 2 1.04.2012 3 List
24 2012 7 3 1.07.2012 4 List
25 2012 7 4 1.10.2012 3 List
26 2013 8 1 1.01.2013 4 List
27 2013 8 2 1.04.2013 1 List
28 2013 8 4 1.10.2013 1 List
29 2014 9 1 1.01.2014 1 List
30 2014 9 2 1.04.2014 1 List
31 2014 9 4 1.10.2014 1 List
32 2015 10 1 1.01.2015 1 List
33 2015 10 2 1.04.2015 4 List
34 2015 10 3 1.07.2015 2 List
35 2015 10 4 1.10.2015 1 List
36 2016 11 1 1.01.2016 1 List
37 2016 11 2 1.03.2016 2 List
38 2017 12 1 1.01.2017 1 List
39 2017 12 2 1.04.2017 1 List
40 2017 12 4 1.10.2017 2 List
41 2018 13 1 1.01.2018 1 List
42 2018 13 2 1.04.2018 3 List
43 2018 13 4 1.10.2018 3 List
44 2019 14 2 1.04.2019 2 List
45 2019 14 3 1.07.2019 1 List
46 2020 15 1 1.01.2020 3 List
47 2020 15 2 1.04.2020 3 List
DİETANOLAMİN YAN GRUP İHTİVA EDEN METİL METAKRİLAT KOPOLİMERİNİN TERMODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF THERMODYNAMIC PROPERTIES OF METHYL METHACRYLATE COPOLYMER CONTAINING DIETHANOLAMINE SIDE GROUP
Aslışah AÇIKSES1 , Mustafa Hamdi KARAGÖZ2

4-Dietanolaminometil Stiren-ko-Metil Metakrilat, Ters Gaz Kromatografisi, Camsı Geçiş Sıcaklığı, Termodinamik Özellikler, Entropi,
4-Diethanolaminomethyl Styrene-co-Methyl Methacrylate, Inverse Gas Chromatography, Glass Transition Temperature, Thermodynamic Propertieses, Entropy,

HİDROKSİÜRE TÜREVİ SCHİFF BAZI METAL KOMPLEKSLERİNİN ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
THE INVESTIGATION OF ANTIMICROBIAL PROPERTIES IN VITRO OF HYDROXYUREA DERIVATIVE SCHıFF BASE METAL COMPLEXES
Hafize TELÇEKEN1 , Arzu KARATEPE2 , Mehmet ATAŞ3 , Taner DAŞTAN4 , Mustafa KARATEPE5

Hidroksiüre, Schiff Bazı, Metal Kompleksi, Antimikrobiyal, Polimer,
Hydroxyurea, Schiff Base, Metal Complex, Antimicrobial, Polymer,

POLİ(4-DİETANOLAMİNOMETİL STİREN-ko-STİREN)’İN TERS GAZ KROMATOGRAFİ TEKNİĞİ İLE TERMODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN TAYİNİ
DETERMINATION OF THERMODYNAMIC PROPERTIES OF POLY(4-DIETHANOLAMINOMETHYL STYRENE–co-STYRENE) BY INVERSE GAS CHROMATOGRAPHY TECHNIQUE
Aslışah AÇIKSES1 , Mustafa Hamdi KARAGÖZ2

Ters Gaz Kromatografisi, Kısmi Molar Serbest Enerji, Flory-Huggins Etkileşim Parametresi, Kısmi Molar Entalpi, Çözünürlük Paremetresi,
Inverse Gas Chromatography, Partial Molar Free Energy, Flory-Huggins Interaction Parameter, Partial Molar Enthalpy, Solubility Parametters,