• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2011
  • Volume : 6
  • Issue Issue : 3
  • Number of Articles Published : 6
  • Published Date : 1.07.2011

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Physical Sciences

Serial No. : 3A
ISSN No : 1308-7304
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Volume Issue Issue Published Date Number  
1 1 2 1.04.2006 1 List
2 1 4 1.10.2006 1 List
3 2 2 1.04.2007 2 List
4 2 3 1.07.2007 1 List
5 2 4 1.10.2007 2 List
6 3 1 1.01.2008 2 List
7 3 2 1.04.2008 2 List
8 3 3 1.07.2008 1 List
9 3 4 1.10.2008 5 List
10 4 1 1.01.2009 2 List
11 4 2 1.04.2009 5 List
12 4 3 1.07.2009 5 List
13 4 4 1.10.2009 6 List
14 5 1 1.01.2010 2 List
15 5 2 1.04.2010 2 List
16 5 3 1.07.2010 1 List
17 5 4 1.10.2010 4 List
18 6 1 1.01.2011 3 List
19 6 2 1.04.2011 4 List
20 6 3 1.07.2011 6 List
21 6 4 1.10.2011 2 List
22 7 1 1.01.2012 7 List
23 7 2 1.04.2012 3 List
24 7 3 1.07.2012 4 List
25 7 4 1.10.2012 3 List
26 8 1 1.01.2013 4 List
27 8 2 1.04.2013 1 List
28 8 4 1.10.2013 1 List
29 9 1 1.01.2014 1 List
30 9 2 1.04.2014 1 List
31 9 4 1.10.2014 1 List
32 10 1 1.01.2015 1 List
33 10 2 1.04.2015 4 List
34 10 3 1.07.2015 2 List
35 10 4 1.10.2015 1 List
36 11 1 1.01.2016 1 List
37 11 2 1.03.2016 2 List
38 12 1 1.01.2017 1 List
39 12 2 1.04.2017 1 List
40 12 4 1.10.2017 2 List
41 13 1 1.01.2018 1 List
42 13 2 1.04.2018 3 List
43 13 4 1.10.2018 3 List
44 14 2 1.04.2019 2 List
45 14 3 1.07.2019 1 List
46 15 1 1.01.2020 3 List
47 15 2 1.04.2020 3 List
48 18 1 1.01.2023 1 List
EVALUATION OF TURKEY’S HYDROELECTRIC POTENTIAL BY USING STATISTICAL TECHNIQUES
TÜRKİYE’NİN HİDROELEKTRİK POTANSİYELİNİN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER KULLANILARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
Pelin Kasap 1 , Baris Ergül 2 , Arzu Altın Yavuz 3

Ridge regresyon,En küçük kareler,Çoklu bağlantı,Çoklu lineer regresyon,Hidroelektrik enerji,
Ridge regression, Least squares, Multicollinearity, Multiple linear regression, Hydroelectric energy,

DİKEY YAYILAN HF RADYO DALGASININ FARKLI MODLARININ ALTİYONKÜREDE ELEKTRON SICAKLIĞINA ETKİSİ
THE EFFECT OF DIFFERENT MODES OF HF RADIO WAVE TO THE ELECTRON TEMPERATURE IN VERTICAL PROPAGATION AT SUBIONOSPHERE
Esat Güzel 1 , ramazan atıcı 2 , Murat CANYILMAZ 3

Altiyonküre,HF Radyo Dalgası,Dalga Emilimi,Dalga Modları,Elektron Sıcaklığı,
Subionosphere, HF radio wave, Wave Absorbtion, Wave Modes, Electron Temperature,

C(X) CEBİRİNDEKİ SPEKTRUM ÖZELLİKLERİ
SPECTRUM PROPERTIES IN C(X) ALGEBRA
Hakan AVCI 1

Banach Cebiri,Topolojik Sıfır Bölen,Spektrum,Kompleks Homomorfizm,Maksimal İdeal,
Banach Algebra, Topological Zero Divisor, Spectrum, Complex Homomorphism, Maximal Ideal,

A (G) p ,q UZAYININ BAZI ÖZELLİKLERİ
ON SOME PROPERTYES OF A(G) SPACE
Hakan AVCI 1

Lorentz Uzayı,Banach Uzayı,Tensör çarpımları,Dağılım Fonksiyonu,Girişim,
Lorentz Space, Banach Space, Tensor Products, Distribution Function, Convolution.,

EVLİ ÇİFTLERİN BAZI KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE KİŞİLERARASI ÇATIŞMA ÇÖZME YAKLAŞIMLARININ İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF MARRIED COUPLES INTERPERSONAL CONFLICT APPROACHES FOR RESOLUTION ACCORDING TO PERSONALITY CHARACTERISTICS
BİROL TOPÇU 1 , Süleyman DÜNDAR 2

Kişilerarası Çatışma,Çatışma Çözme,Problem Çözme,Çatışma,Kişilerarası İletişim,
Interpersonal Conflict, Conflict Resolution, Problem Solving, Conflict, Interpersonal Communication,

GT DAĞILIMININ KONUM VE ÖLÇEK PARAMETRELERININ TAHMINI
ESTIMATING THE LOCATION AND SCALE PARAMETERS OF THE GT DISTRIBUTION
Pelin Kasap 1 , Birdal SENOGLU 2 , Olcay ARSLAN 3 , Şükrü Acıtaş 4

GT Dağılımı ,En Çok Olabilirlik,Uyarlanmış En Çok Olabilirlik,M Tahmin Edicileri,Etkinlik,
GT Distribution, Maximum Likelihood, Modified Maximum Likelihood, M Estimators, Efficiency,