• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2011
  • Volume : 6
  • Issue Issue : 3
  • Number of Articles Published : 4
  • Published Date : 1.07.2011

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Sport Sciences

Serial No. : 2B
ISSN No : 1308-7266
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 2 1.04.2007 1 List
2 2007 2 3 1.07.2007 3 List
3 2007 2 4 1.10.2007 1 List
4 2008 3 1 1.01.2008 3 List
5 2008 3 2 1.04.2008 8 List
6 2008 3 3 1.07.2008 4 List
7 2008 3 4 1.10.2008 6 List
8 2009 4 1 1.01.2009 3 List
9 2009 4 2 1.04.2009 10 List
10 2009 4 3 1.07.2009 8 List
11 2009 4 4 1.10.2009 11 List
12 2010 5 1 1.01.2010 6 List
13 2010 5 2 1.04.2010 10 List
14 2010 5 3 1.07.2010 5 List
15 2010 5 4 1.10.2010 7 List
16 2011 6 1 1.01.2011 8 List
17 2011 6 2 1.04.2011 8 List
18 2011 6 3 1.07.2011 4 List
19 2011 6 4 1.10.2011 2 List
20 2012 7 2 1.04.2012 5 List
21 2012 7 4 1.10.2012 2 List
22 2013 8 1 1.01.2013 3 List
23 2013 8 2 1.04.2013 1 List
24 2013 8 3 1.07.2013 1 List
25 2013 8 4 1.10.2013 2 List
26 2014 9 1 1.01.2014 1 List
27 2014 9 2 1.04.2014 2 List
28 2014 9 4 1.10.2014 0 List
29 2015 10 2 1.04.2015 1 List
30 2015 10 4 1.10.2015 2 List
31 2016 11 3 1.07.2016 4 List
32 2017 12 1 1.01.2017 1 List
33 2017 12 2 1.04.2017 1 List
34 2017 12 3 1.07.2017 2 List
35 2017 12 4 1.10.2017 1 List
36 2018 13 2 1.04.2018 2 List
37 2018 13 3 1.07.2018 1 List
38 2018 13 4 1.10.2018 2 List
39 2019 14 1 1.01.2019 2 List
40 2019 14 2 1.04.2019 1 List
41 2019 14 4 1.10.2019 2 List
42 2020 15 1 1.01.2020 1 List
43 2020 15 2 1.04.2020 1 List
44 2020 15 3 1.07.2020 2 List
45 2020 15 4 1.10.2020 2 List
46 2021 16 1 1.01.2021 1 List
TÜRK TAEKWONDO MİLLİ TAKIMININ SOMATOTİP ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
THE EVALUATION OF SOMATOTYPE PROFILE OF TURKISH NATIONAL TAEKWONDO TEAM
Sürhat MÜNİROĞLU 1 , Behrouz GHORBANZADEH 2 , Cengiz AKALAN 3 , Metin Şahin 4

Taek-Wondo, Milli Takım, Somatotip, Fiziksel, Spor,
Taekwondo, National Team, Somatotype, Physical, Sports,

7-12 YAŞ GRUBU FUTBOL OKULU ÖĞRENCİLERİNİN, FİZİKSEL UYGUNLUKLARININ EUROFIT TESTLERİYLE İNCELENMESİ (ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ)
STUDY OF PHYSICAL SUITABILITY OF FOOTBALL SCHOOL STUDENTS IN 7-12 AGE GROUP WITH TESTS OF EUROFIT (THE EXAMPLE OF THE CITY OF ERZURUM)
Ahmet ŞİRİNKAN 1

Eurofit testler, Futbol, Fiziksel Uygunluk, Spor, Eğitim,
Eurofit tests, Soccer, Physical Fitness, Sport, Education,

ANALYSIS OF THE SERVES IN THE MEN'S SEMI-FINAL AND FINAL COMPETITIONS OF WIMBLEDON TENNIS TOURNAMENT
WIMBLEDON TENİS TURNUVASI ERKEKLER YARI FİNAL VE FİNAL MÜSABAKALARINDAKİ SERVİSLERİN ANALİZİ
mustafa deniz dindar 1 , İlhan TOKSÖZ 2 , cüneyt taşkın 3 , Enis ULUCAM 4

Tenis, Müsabaka Analizi, Notasyonal Analiz, Wimbledon, Servis,
Tennis, Competition Analysis, Notational Analysis, Wimbledon, Service,

SOSYAL DEĞİŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE TOPLUMUN GÜREŞ SPORUNA OLAN İLGİ, BİLGİ VE DEĞER YARGILARININ BELİRLENMESİ
DETERMINING COMMUNITY INTEREST, KNOWLEDGE AND VALUE JUDGMENT OF WRESTLING IN THE PROCESS OF SOCIAL CHANGE IN TURKEY
Süleyman ŞAHİN 1

Sosyal değişme, Güreş, Spor, , Değer Yargısı, Toplum,
Social Change, Wrestling, Sport, Value Judgment, Community,