• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2013
  • Volume : 8
  • Issue Issue : 1
  • Number of Articles Published : 3
  • Published Date : 1.01.2013

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Sport Sciences

Serial No. : 2B
ISSN No : 1308-7266
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 2 1.04.2007 1 List
2 2007 2 3 1.07.2007 3 List
3 2007 2 4 1.10.2007 1 List
4 2008 3 1 1.01.2008 3 List
5 2008 3 2 1.04.2008 8 List
6 2008 3 3 1.07.2008 4 List
7 2008 3 4 1.10.2008 6 List
8 2009 4 1 1.01.2009 3 List
9 2009 4 2 1.04.2009 10 List
10 2009 4 3 1.07.2009 8 List
11 2009 4 4 1.10.2009 11 List
12 2010 5 1 1.01.2010 6 List
13 2010 5 2 1.04.2010 10 List
14 2010 5 3 1.07.2010 5 List
15 2010 5 4 1.10.2010 7 List
16 2011 6 1 1.01.2011 8 List
17 2011 6 2 1.04.2011 8 List
18 2011 6 3 1.07.2011 4 List
19 2011 6 4 1.10.2011 2 List
20 2012 7 2 1.04.2012 5 List
21 2012 7 4 1.10.2012 2 List
22 2013 8 1 1.01.2013 3 List
23 2013 8 2 1.04.2013 1 List
24 2013 8 3 1.07.2013 1 List
25 2013 8 4 1.10.2013 2 List
26 2014 9 1 1.01.2014 1 List
27 2014 9 2 1.04.2014 2 List
28 2014 9 4 1.10.2014 0 List
29 2015 10 2 1.04.2015 1 List
30 2015 10 4 1.10.2015 2 List
31 2016 11 3 1.07.2016 4 List
32 2017 12 1 1.01.2017 1 List
33 2017 12 2 1.04.2017 1 List
34 2017 12 3 1.07.2017 2 List
35 2017 12 4 1.10.2017 1 List
36 2018 13 2 1.04.2018 2 List
37 2018 13 3 1.07.2018 1 List
38 2018 13 4 1.10.2018 2 List
39 2019 14 1 1.01.2019 2 List
40 2019 14 2 1.04.2019 1 List
41 2019 14 4 1.10.2019 2 List
42 2020 15 1 1.01.2020 1 List
43 2020 15 2 1.04.2020 1 List
44 2020 15 3 1.07.2020 2 List
45 2020 15 4 1.10.2020 2 List
46 2021 16 1 1.01.2021 1 List
SPORTİF AEROBİK SPORCULARINDA ANTROPOMETRİ VE ESNEKLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN ANTROPOMETRICS AND FLEXIBILITY IN SPORTS AEROBIC ATHLETES
Cenab Türkeri 1

Antropometrik ölçümler, Sportif Aerobik, Gövde esneklik, Vertebral esneklik, Alt ekstremite,
Anthropometric measurement, Sports aerobic, Trunk flexibility, Vertebral flexibility, Low extremity,

GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLERİNİN İŞ DOYUMU VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
AN EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN JOB SATISFACTION AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF PROVINCIAL DIRECTORS OF YOUTH SERVICES AND SPORTS
Süleyman ŞAHİN 1

İl Müdürleri , İş Doyumu, Örgütsel bağlılık, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Eğitim Durumu,
Provincial Directors , Job Satisfaction, Organizational Commitment, Directorate of Youth Services and Sports, Education,

ELİT KADIN BASKETBOL OYUNCULARININ YARIŞMA ÖNCESİ KAYGI DÜZEYLERİ İLE PERFORMANSLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
ELITE WOMEN BASKETBALL PLAYERS PRIOR TO COMPETITION AND PERFORMANCE OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LEVELS OF ANXIETY
Emrah CERİT 1 , Hayrettin Gümüşdağ 2 , Fatih Evli 3 , Süleyman ŞAHİN 4 , Canan BASTIK 5

Kaygı, Durumluluk kaygı, Sürekli Kaygı, Elit Kadın Basketbol oyuncusu, Performans,
Anxiety, State anxiety, Trait anxiety, Elite Women Basketball player, Performance,