• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2010
  • Volume : 5
  • Issue Issue : 3
  • Number of Articles Published : 5
  • Published Date : 1.07.2010

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Sport Sciences

Serial No. : 2B
ISSN No : 1308-7266
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 2 1.04.2007 1 List
2 2007 2 3 1.07.2007 3 List
3 2007 2 4 1.10.2007 1 List
4 2008 3 1 1.01.2008 3 List
5 2008 3 2 1.04.2008 8 List
6 2008 3 3 1.07.2008 4 List
7 2008 3 4 1.10.2008 6 List
8 2009 4 1 1.01.2009 3 List
9 2009 4 2 1.04.2009 10 List
10 2009 4 3 1.07.2009 8 List
11 2009 4 4 1.10.2009 11 List
12 2010 5 1 1.01.2010 6 List
13 2010 5 2 1.04.2010 10 List
14 2010 5 3 1.07.2010 5 List
15 2010 5 4 1.10.2010 7 List
16 2011 6 1 1.01.2011 8 List
17 2011 6 2 1.04.2011 8 List
18 2011 6 3 1.07.2011 4 List
19 2011 6 4 1.10.2011 2 List
20 2012 7 2 1.04.2012 5 List
21 2012 7 4 1.10.2012 2 List
22 2013 8 1 1.01.2013 3 List
23 2013 8 2 1.04.2013 1 List
24 2013 8 3 1.07.2013 1 List
25 2013 8 4 1.10.2013 2 List
26 2014 9 1 1.01.2014 1 List
27 2014 9 2 1.04.2014 2 List
28 2014 9 4 1.10.2014 0 List
29 2015 10 2 1.04.2015 1 List
30 2015 10 4 1.10.2015 2 List
31 2016 11 3 1.07.2016 4 List
32 2017 12 1 1.01.2017 1 List
33 2017 12 2 1.04.2017 1 List
34 2017 12 3 1.07.2017 2 List
35 2017 12 4 1.10.2017 1 List
36 2018 13 2 1.04.2018 2 List
37 2018 13 3 1.07.2018 1 List
38 2018 13 4 1.10.2018 2 List
39 2019 14 1 1.01.2019 2 List
40 2019 14 2 1.04.2019 1 List
41 2019 14 4 1.10.2019 2 List
42 2020 15 1 1.01.2020 1 List
43 2020 15 2 1.04.2020 1 List
44 2020 15 3 1.07.2020 2 List
45 2020 15 4 1.10.2020 2 List
46 2021 16 1 1.01.2021 1 List
İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİ İLE DÜZENLENMİŞ DANS EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ
TTHE EFFECT OF DANCE EDUCATION WITH COOPERATIVE LEARNING METHOD TO THE DEVELOPMENT OF STUDENTS’ PROBLEM SOLVING SKILLS
Olcay KİREMİTÇİ 1 , Birol DOĞAN2

Y?birlikli Öğrenme Yöntemi, Beden Eğitimi, Dans Eğitimi, Problem Çözme Becerileri, K-12,
Cooperative Learning Method, Physical Education, Dance Education, Problem-solving Skills, K-12,

ZAMAN YÖNETİMİ DAVRANIŞI İLE AKADEMİK BAŞARI ARASINDAKI İLİŞKİ
RELATIONSHIP BETWEEN THE TIME MANAGEMENT BEHAVIOR AND ACADEMIC SUCCESS
Oğuzhan YONCALIK 1 , İdris YILMAZ 2 , Fatih Bektaş 3

Zaman yönetimi, Akademik başarı, Öğrenci, Cinsiyet, Yaş,
Time management, Academic success, Student, Gender, Age,

GÜREŞÇİLERİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
ASSERTYVENESS LEVELS THROUGH SOME OF WRESTLERS EXAMYNATYON OF THE VARYABLE ANGLE
Atalay GACAR 1 , Zeki COŞKUNER 2

güreş, atylganlık düzeyi, doğu ve güney doğu yaz oyunları, 13-17 yaş, güreşciler,
Wrestling, assertiveness level, east and South-east of summer games, 13-17 years, wrestlers,

AVUSTRALYA SPOR YÖNETİM SİSTEMİ
AUSTRALIA SPORT MANAGEMENT SYSTEM
Ridvan EKMEKÇİ 1

Spor Yönetimi, Yönetim, Spor Komisyonu, Yönetim Yapısı, Yönetim Sistemi,
Sport Management, Management, Sport Commission, Management Structure, Management System,

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU¡¦NDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN ATILGANLIK VE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
RELATIONSHIP BETWEEN PHYSICAL ACTIVITY LEVEL AND ASSERTIVENESS SCORE OF STUDENTS STUDYING AT THE SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
Tugbay INAN 1

Atılganlık,, fiziksel aktivite,, üniversite öğrencisi, COOPER, RATHUS,
Assertiveness,, Physical Activity,, University Students, COOPER, RATHUS,