• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2008
  • Volume : 3
  • Issue Issue : 2
  • Number of Articles Published : 8
  • Published Date : 1.04.2008

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Sport Sciences

Serial No. : 2B
ISSN No : 1308-7266
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 2 1.04.2007 1 List
2 2007 2 3 1.07.2007 3 List
3 2007 2 4 1.10.2007 1 List
4 2008 3 1 1.01.2008 3 List
5 2008 3 2 1.04.2008 8 List
6 2008 3 3 1.07.2008 4 List
7 2008 3 4 1.10.2008 6 List
8 2009 4 1 1.01.2009 3 List
9 2009 4 2 1.04.2009 10 List
10 2009 4 3 1.07.2009 8 List
11 2009 4 4 1.10.2009 11 List
12 2010 5 1 1.01.2010 6 List
13 2010 5 2 1.04.2010 10 List
14 2010 5 3 1.07.2010 5 List
15 2010 5 4 1.10.2010 7 List
16 2011 6 1 1.01.2011 8 List
17 2011 6 2 1.04.2011 8 List
18 2011 6 3 1.07.2011 4 List
19 2011 6 4 1.10.2011 2 List
20 2012 7 2 1.04.2012 5 List
21 2012 7 4 1.10.2012 2 List
22 2013 8 1 1.01.2013 3 List
23 2013 8 2 1.04.2013 1 List
24 2013 8 3 1.07.2013 1 List
25 2013 8 4 1.10.2013 2 List
26 2014 9 1 1.01.2014 1 List
27 2014 9 2 1.04.2014 2 List
28 2014 9 4 1.10.2014 0 List
29 2015 10 2 1.04.2015 1 List
30 2015 10 4 1.10.2015 2 List
31 2016 11 3 1.07.2016 4 List
32 2017 12 1 1.01.2017 1 List
33 2017 12 2 1.04.2017 1 List
34 2017 12 3 1.07.2017 2 List
35 2017 12 4 1.10.2017 1 List
36 2018 13 2 1.04.2018 2 List
37 2018 13 3 1.07.2018 1 List
38 2018 13 4 1.10.2018 2 List
39 2019 14 1 1.01.2019 2 List
40 2019 14 2 1.04.2019 1 List
41 2019 14 4 1.10.2019 2 List
42 2020 15 1 1.01.2020 1 List
43 2020 15 2 1.04.2020 1 List
44 2020 15 3 1.07.2020 2 List
45 2020 15 4 1.10.2020 2 List
46 2021 16 1 1.01.2021 1 List
8–10 YAŞ GRUBU KIZ ÇOCUKLARININ ANTROPOMETRİK, SOMATOTİP VE BAZI PERFORMANS ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
ASSESSING THE ANTHROPOMETRIC, SOMATOTYPE AND SOME PERFORMANCE CHARACTERISTICS OF FEMALE CHILDREN AGED BETWEEN 8 &10
Vedat AYAN 1

Somatotip, Antropometri, Çocuk, 20m Koşu, Dikey Sı,
Somatotype, Anthropometry, Children, 20 m. Running,

BASKETBOLCULARDA İP VE AĞIRLIK İPİ ÇALIŞMALARININ VÜCUT YAĞ ORANI, YAĞ YÜZDESİ VE ÇEVRE ÖLÇÜMLERİNE ETKİSİ
THE EFFECTS OF THE ROPE AND WEIGHTED ROPE TRAININGS ON THE BODY FAT RATIOS, PERCENTAGE AND ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS OF THE BASKETBALL PLAYERS
Serdar ORHAN 1

İp Antrenmanı, Ağırlık İpi, Vücut Yağ Yüzdesi, Çev,
Rope Training, Weighted Rope, Body Fat Percentage,,

TÜRKİYE’DE KAMUYA AİT YÜZME HAVUZLARININ İNSAN SAĞLIĞINA UYGUNLUK KRİTERLERİNİN ARAŞTIRILMASI
THE RESEARCH OF THE CRITERIA FOR THE SUITABILITY OF THE PUBLIC SWIMMING POOLS IN TURKEY TO HUMAN HEALTH
Cemal GUNDOGDU 1

Spor, İnsan, Yüzme Havuzları, Hijyen,
Sport, Human, Swimming Pools, Hygen,,

GELENEKSEL TÜRK SPOR KAMUOYUNUN PROFİLİNİN BELİRLENMESİ
DEFINING THE PROFILE OF THE TRADITIONAL TURKISH SPORT PUBLIC OPINION
M. Fatih KARAHÜSEYİNOĞLU 1

Geleneksel Spor, Geleneksel Türk Sporları, Spor,
Traditional Sports, Traditional Turkish Sports, Sp,

KAMUYA AİT OLIMPİK YÜZME HAVUZLARININ CANKURTARANLIK HİZMETLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
THE ASSESSMENT OF THE PUBLIC SWIMMING POOLS FOR THE PURPOSES OF THE LİFEGUARD SERVICE
Cemal GUNDOGDU 1

Yüzme Havuzları, Cankurtaran, Güvenlik Yönetimi,
Swimming Pools, Lifeguard, Emergency Action Plans,,

OLİMPİYATLAR İÇİN SPORDA YETENEK SEÇİMİ VE SPORA YÖNLENDİRME PROJESİ II. AŞAMA SONUÇLARININ İNCELENMESİ (BURSA ÖRNEĞİ)
EXAMINING THE II. LEVEL RESULTS OF THE TALENT SELECTION IN SPORTS AND DIRECTING TO SPORTS PROJECT FOR THE OLYMPIC GAMES (BURSA SAMPLE)
Ramiz ARABACI 1

Yetenek Seçimi , Sprint, Kuvvet, Dayanıklılık,
Talent Selection , Sprint, Power , Endurance,

THE EFFECT OF 5 MONTHS INDIVIDUAL AND TEAMSPORT TRAININGS ON SOCIAL EFFICACY EXPECTATION AND ASSERTIVENESS AT 14-16 AGE GROUP INDIVIDUALS
14-16 YAŞ GRUBU BİREYLERDE 5 AYLIK BİREYSEL VE TAKIM SPORU ÇALIŞMALARININ SOSYAL YETKİNLİK BEKLENTİSİ VE ATILGANLIK ÜZERİNE ETKİSİ
MEHMET EFE 1

Social Efficacy Expectation, Assertiveness, Team S,
Sosyal Yetkinlik Beklentisi, Atılganlık, Takım Spo,

BASKETBOL YILDIZ MİLLİ TAKIM (16 YAŞ) OYUNCULARININ VÜCUT YAĞ ÖRÜNTÜSÜ VE SOMATOTİP DEĞERLERİNİN TESPİTİ
TO DETERMINE THE VALUES OF BODY FAT PATTERNING AND SOMATOTYPE OF NATIONAL CADET (U 16) BASKETBALL PLAYERS
Vedat AYAN 1

Spor, Basketbol, Somatotip, Yağ Örüntüsü,
Sport, Basketball, Somatotype, Fat Pattern,