• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2011
  • Volume : 6
  • Issue Issue : 2
  • Number of Articles Published : 8
  • Published Date : 1.04.2011

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Sport Sciences

Serial No. : 2B
ISSN No : 1308-7266
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 2 1.04.2007 1 List
2 2007 2 3 1.07.2007 3 List
3 2007 2 4 1.10.2007 1 List
4 2008 3 1 1.01.2008 3 List
5 2008 3 2 1.04.2008 8 List
6 2008 3 3 1.07.2008 4 List
7 2008 3 4 1.10.2008 6 List
8 2009 4 1 1.01.2009 3 List
9 2009 4 2 1.04.2009 10 List
10 2009 4 3 1.07.2009 8 List
11 2009 4 4 1.10.2009 11 List
12 2010 5 1 1.01.2010 6 List
13 2010 5 2 1.04.2010 10 List
14 2010 5 3 1.07.2010 5 List
15 2010 5 4 1.10.2010 7 List
16 2011 6 1 1.01.2011 8 List
17 2011 6 2 1.04.2011 8 List
18 2011 6 3 1.07.2011 4 List
19 2011 6 4 1.10.2011 2 List
20 2012 7 2 1.04.2012 5 List
21 2012 7 4 1.10.2012 2 List
22 2013 8 1 1.01.2013 3 List
23 2013 8 2 1.04.2013 1 List
24 2013 8 3 1.07.2013 1 List
25 2013 8 4 1.10.2013 2 List
26 2014 9 1 1.01.2014 1 List
27 2014 9 2 1.04.2014 2 List
28 2014 9 4 1.10.2014 0 List
29 2015 10 2 1.04.2015 1 List
30 2015 10 4 1.10.2015 2 List
31 2016 11 3 1.07.2016 4 List
32 2017 12 1 1.01.2017 1 List
33 2017 12 2 1.04.2017 1 List
34 2017 12 3 1.07.2017 2 List
35 2017 12 4 1.10.2017 1 List
36 2018 13 2 1.04.2018 2 List
37 2018 13 3 1.07.2018 1 List
38 2018 13 4 1.10.2018 2 List
39 2019 14 1 1.01.2019 2 List
40 2019 14 2 1.04.2019 1 List
41 2019 14 4 1.10.2019 2 List
42 2020 15 1 1.01.2020 1 List
43 2020 15 2 1.04.2020 1 List
44 2020 15 3 1.07.2020 2 List
45 2020 15 4 1.10.2020 2 List
46 2021 16 1 1.01.2021 1 List
İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİNE KARŞIN TUTUMLARININ İNCELENMESİ
ATTITUDES TOWARD PHYSICAL EDUCATION IN SECONDARY SCHOOL STUDENTS
Nimet Hasil KORKMAZ 1

Beden Eğitim, Tutum, Sınıf Tercihi, Hizmet Bölgesi, Anne-Baba Eğitim,
Physical Education, Attitude, Class Preference, Employment Region, Parents Education,

AİLELERİN ÇOCUKLARINI SPOR VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE YÖNLENDİRMELERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
PARENTS’ OPINIONS ABOUT DIRECTING THEIR CHILDREN TO SPORTS AND PHYSICAL ACTIVITY
Zeynep Filiz DİNÇ 1 , Dilek SEVİMLİ 2 , EREN ULUÖZ 3

Aile, Çocuklar, Spor, Fiziksel Aktivite, Spora Katılım,
Family, Children, Sports, Physical Activity, Sports Participation,

ELİT VE ELİT OLMAYAN SPOR TIRMANICILARDA ANTROPOMETRİK, KUVVET VE SOLUNUMSAL ÖZELLİKLER
ANTHROPOMETRIC, STRENGTH AND PULMONARY CHARACTERISTICS OF ELITE AND NON ELITE SPORT CLIMBERS
Serife Vatansever ÖZEN 1 , Gul TIRYAKI SONMEZ 2 , Güçlü ÖZEN 3

Spor Tırmanış , Antropometrik Özellikler, Kuvvet, Solunumsal Özellikler, Elit Tırmanıcı,
Sport Climbing, Anthropometric Characteristics, Strength , Pulmon, Elit Climbing ,

LEPTİN HORMONU: EGZERSİZ VE OBEZİTE İLE İLİŞKİSİ
LEPTIN HORMONE: RELATIONSHIP WITH EXERCISE AND OBESITY
Serife Vatansever ÖZEN 1 , Güçlü ÖZEN 2

Leptin , Obezite, Egzersiz, Enerji Homeostazisi, Besin Alımı ,
Leptin, Obesity, Exercise, Energy Homeostasis , Food Intake,

SPORDA STRESLE BAŞA ÇIKMA STRATEJİLERİ ENVANTERİNİN (SSBÇSE) TÜRKÇE FORMUNUN DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
I’INVANTAIRE DES STRATEGIES DE COPING EN COMPETITION SPORTIVE (ISCCS): EVALUATING THE TURKISH VERSION BY CONFIRMATORY FACTOR ANALYSES
Nihan Arsan 1

SSBÇSE, Doğrulayıcı factor analizi, Türkçe versiyonu, Stres ile başa çıkma, spor,
ISCCS, Confirmatory factor analysis, Turkish version, Coping with stress, Sport,

ASSESSMENT BODY COMPOSITION AND LEG REACTION TIME OF ELITE TAEKWONDO ATHLETES
ELİT TAEKWONDOCULARININ VÜCUT KOMPOZİSİYONUNU VE BACAK REAKSİYON ZAMANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Ramiz ARABACI 1 , Cemali ÇANKAYA 2 , Fatih Çatıkkaş 3 , Süleyman ŞAHİN 4

Taekwondo, Dövüş sanatı, Reaksiyon zamanı, Antropometri, Vücut kompozisyonu,
Taekwondo, Martial arts, Reaction time, Anthropometry, Body composition,

TAEKWONDO SPORU YAPAN, 7 VE 8 YAŞLARINDAKİ ERKEK ÇOCUKLARIN BAZI FİZİKSEL VE ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF PHYSICAL AND ANTHROPOMETRIC MEASUREMENTS IN MALE CHILDREN WHO DOING TAEKWONDO SPORTS AGED 7 TO 8 YEARS
Zeki COŞKUNER 1

Antropometri, Çocuk, Taekwondo, Motor Gelişim, 7 ve 8 Yaş,
Anthropometry, Child, Taekwondo, Motor Development, 7 and 8 years of age,

BEDEN EĞİTİMİ VE TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ ALGI DÜZEYLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
A COMPARISON OF TURKISH LANGUAGE AND PHYSICAL EDUCATION TEACHER CANDIDATES IN TERMS OF THEIR PERCEPTION LEVELS OF PROBLEM SOLVING SKILLS
Gökhan BAYRAKTAR 1 , HAMDİ ALPER GÜNGÖRMÜŞ 2 , Öner Gülbahçe 3 , Süleyman ŞAHİN 4 , canan bastık 5

Problem Çözme Becerisi, Beden Eğitimi, Öğretmen, Beceri Düzeyi, Algılama,
Problem Solution Ability, Physical Education, Teacher, Skill level, Perception,