• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2009
  • Volume : 4
  • Issue Issue : 4
  • Number of Articles Published : 11
  • Published Date : 1.10.2009

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Sport Sciences

Serial No. : 2B
ISSN No : 1308-7266
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 2 1.04.2007 1 List
2 2007 2 3 1.07.2007 3 List
3 2007 2 4 1.10.2007 1 List
4 2008 3 1 1.01.2008 3 List
5 2008 3 2 1.04.2008 8 List
6 2008 3 3 1.07.2008 4 List
7 2008 3 4 1.10.2008 6 List
8 2009 4 1 1.01.2009 3 List
9 2009 4 2 1.04.2009 10 List
10 2009 4 3 1.07.2009 8 List
11 2009 4 4 1.10.2009 11 List
12 2010 5 1 1.01.2010 6 List
13 2010 5 2 1.04.2010 10 List
14 2010 5 3 1.07.2010 5 List
15 2010 5 4 1.10.2010 7 List
16 2011 6 1 1.01.2011 8 List
17 2011 6 2 1.04.2011 8 List
18 2011 6 3 1.07.2011 4 List
19 2011 6 4 1.10.2011 2 List
20 2012 7 2 1.04.2012 5 List
21 2012 7 4 1.10.2012 2 List
22 2013 8 1 1.01.2013 3 List
23 2013 8 2 1.04.2013 1 List
24 2013 8 3 1.07.2013 1 List
25 2013 8 4 1.10.2013 2 List
26 2014 9 1 1.01.2014 1 List
27 2014 9 2 1.04.2014 2 List
28 2014 9 4 1.10.2014 0 List
29 2015 10 2 1.04.2015 1 List
30 2015 10 4 1.10.2015 2 List
31 2016 11 3 1.07.2016 4 List
32 2017 12 1 1.01.2017 1 List
33 2017 12 2 1.04.2017 1 List
34 2017 12 3 1.07.2017 2 List
35 2017 12 4 1.10.2017 1 List
36 2018 13 2 1.04.2018 2 List
37 2018 13 3 1.07.2018 1 List
38 2018 13 4 1.10.2018 2 List
39 2019 14 1 1.01.2019 2 List
40 2019 14 2 1.04.2019 1 List
41 2019 14 4 1.10.2019 2 List
42 2020 15 1 1.01.2020 1 List
43 2020 15 2 1.04.2020 1 List
44 2020 15 3 1.07.2020 2 List
45 2020 15 4 1.10.2020 2 List
46 2021 16 1 1.01.2021 1 List
BADMİNTON TEMEL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE KAVRAM HARİTALARI
CONCEPT MAPS ON TEACHİNG OF MAİN SKILLS OF BADMİNTON
Erdal DEMİR 1

ÖĞRENME, KAVRAM HARİTALARI, BADMİNTON, SPOR, KAVRAM,
LEARNING, CONCEPT MAPS, BADMINTON, SPOR, KAVRAM,

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (KPSS) İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
THE EVAULATION OF IDEAS OF THE PHYSICAL EDUCATION AND SPORT TEACHER CANDIDATES ABOUT THE PUBLIC PERSONNEL SELECTION EXAMINATION
Cemal GUNDOGDU 1

Beden Eğitimi ve Spor, Öğretmen, KPSS, Atanma, İstihdam,
Physical Training and Sport, Teacher, PPSE, Designation, Deploy,

FUTBOLCU ÇOCUKLARIN ANTROPOMETRİK ÖZELLİKLERİ İLE SOMOTOTİPLERİNİN İNCELENMESİ
DETERMINING THE ANTROPOMETRİC PROPERTİES AND SOMATOTYPES OF FOOTBALL PLAYER CHILDREN
Yahya POLAT 1 , Vedat ÇINAR 2 , mustafa sahin 3

Çocuk, Vücut Kompozisyonu, Somototip, ., .,
Child, Football, Body Composition, Somatotypes, ., .,

3-4 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA 8 HAFTALIK HAREKET EĞİTİMİNİN MOTOR PERFORMANSLARINA ETKİSİ
THE EFFECT OF 8-WEEK MOVEMENT EDUCATION ON MOTOR PERFORMANCE AMONG 3-4 YEARS OLD CHILDREN
Kürsat KARACABEY 1

SPOR, SPOR, SPOR, SPOR, SPOR,
SPOR, SPOR, SPOR, SPOR, SPOR,

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ
INVESTIGATED OF THE ATTITUDES OF THE SECONDARY EDUCATION STUDENTS TOWARDS THE PHYSICAL EDUCATION LESSON
Mehmet GÜLLÜ 1 , Mehmet GÜÇLÜ 2 , Cengiz ARSLAN 3

Ortaöğretim, Öğrenci, Beden Eğitimi Dersi, Tutum, Tutum Ölçeği,
The Secondary Education, Student, Physical Education, Atitude, Atitude Scale,

FUTBOLCULARDA YORGUNLUĞUN DENGE PERFORMANSINA ETKİSİ
THE EFFECTS OF FATIGUE ON BALANCE PERFORMANCE IN SOCCER PLAYERS
Nurtekin Erkmen 1

Denge, DHPS, Egzersiz, Yorgunluk, Futbol,
Balance, BESS, Exercise, Fatigue, Soccer,

HENTBOL YETENEK TEST BATARYASI GEÇERLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI
A RELIABILITY AND VALIDITY STUDY OF A HANDBALL ABILITY TEST BATTERY
Olcay MÜLAZIMOĞLU 1

çocuk, hentbol, yetenek test bataryası, geçerlik, güvenilirlik,
child, handball, ability test battery, validity, reliability,

GÜREŞÇİLERE UYGULANAN 12 HAFTALIK ANTRENMAN PROGRAMININ BAZI FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİ
THE TRAINING PROGRAMME WHICH IS USED 12 WEEK FOR WRESTLERS EFFECTS ON SOME PHYSICAL AND PHYSIOLOGIC PROPERTIES
Recep KÜRKÇÜ 1

Güreş, Antrenman, Fiziksel, Fizyolojik Özellikler, Spor,
Wrestling, Training, Physical,, Spots, Physiological Feature,

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN SPOR LİSELERİNİ ALGILAMA DÜZEYLERİ
PHYSICAL EDUCATION TEACHERS TO DETECT LEVELS OF HIGH SCHOOL SPORTS
Sebahattin DEVECİOĞLU 1 , Bilal ÇOBAN2 , Zeki COŞKUNER 3

Spor, Beden Eğitimi Öğretmeni, Spor Lisesi, Gençlik, Lise,
Sports, Physical Education Teachers,, Sport High Schools, Youth, High School,

KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA: BAYAN VE ERKEK TÜRK SPORCULARINDA DERİ KIVRIM KALINLIKLARI, TAHMİNİ VÜCUT YAĞ YÜZDESİ, TOPLAM VÜCUT YAĞ AĞIRLIĞI VE YAĞSIZ VÜCUT AĞIRLIĞI
A COMPARATIVE STUDY: SKIN FOLDS, ESTIMATED PERCENTAGE BODY FAT, TOTAL BODY FAT WEIGHT AND FAT-FREE BODY MASS IN THE FEMALE AND MALE TURKISH ATHLETES
Bulent CAVAS 1

Deri Kıvrım Kalınlığı, Tahmini Vücut Yağ Yüzdesi, Yağsız Vücut Ağırlığı, Vücut Yağ Ağırlığı, Fiziksel Egzersiz,
Skin Fold, Estimated Percentage Body Fat, Body Fat Weight, Fat Free Body Mass, Physical Exercise,

SEYİRCİ KATILIM KARARI ÖLÇEĞİ’NİN (SKKÖ) DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİ
CONFIRMATORY FACTOR ANALYSIS OF THE SPECTATOR ATTENDANCE DECISION SCALE (SADS)
R.Timuçin GENÇER 1

Geçerlilik, Spor Yönetimi, Profesyonel Spor, Futbol, Faktör Analizi,
Validity, Sport Management, Professional Sport, Soccer, Factor Analysis,