• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2010
  • Volume : 5
  • Issue Issue : 4
  • Number of Articles Published : 7
  • Published Date : 1.10.2010

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Sport Sciences

Serial No. : 2B
ISSN No : 1308-7266
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 2 1.04.2007 1 List
2 2007 2 3 1.07.2007 3 List
3 2007 2 4 1.10.2007 1 List
4 2008 3 1 1.01.2008 3 List
5 2008 3 2 1.04.2008 8 List
6 2008 3 3 1.07.2008 4 List
7 2008 3 4 1.10.2008 6 List
8 2009 4 1 1.01.2009 3 List
9 2009 4 2 1.04.2009 10 List
10 2009 4 3 1.07.2009 8 List
11 2009 4 4 1.10.2009 11 List
12 2010 5 1 1.01.2010 6 List
13 2010 5 2 1.04.2010 10 List
14 2010 5 3 1.07.2010 5 List
15 2010 5 4 1.10.2010 7 List
16 2011 6 1 1.01.2011 8 List
17 2011 6 2 1.04.2011 8 List
18 2011 6 3 1.07.2011 4 List
19 2011 6 4 1.10.2011 2 List
20 2012 7 2 1.04.2012 5 List
21 2012 7 4 1.10.2012 2 List
22 2013 8 1 1.01.2013 3 List
23 2013 8 2 1.04.2013 1 List
24 2013 8 3 1.07.2013 1 List
25 2013 8 4 1.10.2013 2 List
26 2014 9 1 1.01.2014 1 List
27 2014 9 2 1.04.2014 2 List
28 2014 9 4 1.10.2014 0 List
29 2015 10 2 1.04.2015 1 List
30 2015 10 4 1.10.2015 2 List
31 2016 11 3 1.07.2016 4 List
32 2017 12 1 1.01.2017 1 List
33 2017 12 2 1.04.2017 1 List
34 2017 12 3 1.07.2017 2 List
35 2017 12 4 1.10.2017 1 List
36 2018 13 2 1.04.2018 2 List
37 2018 13 3 1.07.2018 1 List
38 2018 13 4 1.10.2018 2 List
39 2019 14 1 1.01.2019 2 List
40 2019 14 2 1.04.2019 1 List
41 2019 14 4 1.10.2019 2 List
42 2020 15 1 1.01.2020 1 List
43 2020 15 2 1.04.2020 1 List
44 2020 15 3 1.07.2020 2 List
45 2020 15 4 1.10.2020 2 List
46 2021 16 1 1.01.2021 1 List
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİNE KARŞI TUTUMLARININ VE YETERLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF ATTITUDE AND COMPETENCES OF CLASSROOM TEACHERS TO PHYSICAL EDUCATION LESSON
Tamer KARADEMIR 1 , Bilal ÇOBAN2

Sınıf öğretmeni, Beden Eğitimi Dersi, Spor, Oyun, Eğitimde Kalite,
Classroom Teacher, Physical Education Lesson, Sports, Play, Quality in Education,

GÜREŞÇİLERİN SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİNİN BAZI DEGİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
WRESTLERS TRAIT ANXIETY LEVEL OF SOME VARIABLES OF THE INVESTIGATION
Atalay GACAR 1 , Zeki COŞKUNER 2

Güreş, Kaygyı, Sürekli Kaygyı, Doğu ve Güney Doğu Yaz Oyunları, Değişkenler,
Wrestling, Anxiety, Trait anxiety, East and south East summer games, Variables,

ÇOKLU ZEKÂ KURAMI DOĞRULTUSUNDA İŞLENEN BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİNİN ÖĞRENCİLERİN BİLİŞSEL, DUYUŞSAL ve DEVİNİŞSEL ERİŞİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ
THE EFFECTS OF THE MULTIPLE INTELLIGENCES THEORY OF STUDENT’S COGNITIVE, AFFECTIVE AND PSYCHOMOTOR DOMAINS AT THE PHYSICAL EDUCATION LESSON
Nevzat MIRZEOGLU 1 , aylin celen 2 , Ayşe Dilşad MİRZEOĞLU 3

Çoklu Zekâ Kuramı, Geleneksel Yöntem (Komut Yöntemi), Bili?sel Alan, Duyuşsal Alan, Devinişsel Alan,
Multiple Intelligence Theory, Traditional Method (Command Method), Cognitive Domain, Affective Domain, Psychomotor Domain,

TÜRKİYE HALTER ŞAMPİYONASINDAKİ HALTERCİLERİN ORTA VE UZUN DÖNEMDEKİ REKREASYON FAALİYETLERİNE KATILIM BİÇİMLERİ
MEDIUM AND LONG TERM RECREATION ACTIVITY PARTICIPATION PATTERNS OF THE WEIGHT LIFTERS PARTICIPATING IN TURKISH WEIGHT LIFTING CHAMPIONSHIP
Süleyman CAN 1

Rekreasyon , Halter, Spor, Spor Kulüpleri, Beden Eğitimi,
Leisure Time, Weight Lifting, Sports, Sports Clubs, Physical Education,

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖZYETERLİK ALGISI VE SOSYAL FİZİK KAYGI DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (BURSA ÖRNEĞİ)
THE EVALUATION OF THE SELF EFFICACY PERCEPTION AND SOCIAL PHYSIQUE ANXIETY OF THE PHYSICAL EDUCATION TEACHERS IN TERMS OF CERTAIN VARIABLES (BURSA CASE)
Senay KOPARAN 1 , Füsun ÖZTÜRK KUTER 2 , Nimet Hasil KORKMAZ 3

Beden Eğitimi Öğretmeni, Özyeterlik, Algı, Sosyal Fizik Kaygı, Kaygı,
Physical Education Teacher, Self Efficacy, Perception, Physique Anxiety, Anxiety,

2023 YILI ELAZIĞ İLİ SPOR TESİSLERİ STRATEJİSİ
THE STRATEGY OF SPORTS FACILITIES IN ELAZIG IN 2023
Bilal ÇOBAN1 , Yunus Emre KARAKAYA 2

Strateji, Swot Analizi, Elazığ, Stratejik Model, 2023 Yılı,
Strategty, Swot Analyis, Elazığ, Strategic Model, Year 2023,

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVINI KAZANAN ÖĞRENCİLERİN ÖSS PUANLARININ GENEL BAŞARILARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ (ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
INVESTIGATION OF ASSOCIATION BETWEEN GENERAL ACHIEVEMENT AND OSS SCORES AMONG STUDENTS ACHIEVED SPECIAL ABILITY EXAM IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT (AN EXAMPLE OF CUKUROVA UNIVERSITY)
Dilek SEVİMLİ 1 , Zeynep Filiz DİNÇ 2

Beden Eğitimi, Özel Yetenek Sınavı, Genel Not Ortalaması, ÖSS Puanı, Akademik Başarı Puanı,
Physical Education, Special Ability Exam, General Notes Average, ÖSS scores, Academic Achievement Scores,