• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2010
  • Volume : 5
  • Issue Issue : 4
  • Number of Articles Published : 10
  • Published Date : 1.10.2010

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Ecological Life Sciences

Serial No. : 5A
ISSN No : 1308-7258
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2008 3 1 1.01.2008 3 List
2 2008 3 2 1.04.2008 2 List
3 2008 3 3 1.07.2008 2 List
4 2009 4 1 1.01.2009 4 List
5 2009 4 2 1.04.2009 9 List
6 2009 4 3 1.07.2009 4 List
7 2009 4 4 1.10.2009 1 List
8 2010 5 1 1.01.2010 5 List
9 2010 5 2 1.04.2010 14 List
10 2010 5 3 1.07.2010 12 List
11 2010 5 4 1.10.2010 10 List
12 2011 6 1 1.01.2011 2 List
13 2011 6 2 1.04.2011 4 List
14 2011 6 3 1.07.2011 1 List
15 2011 6 4 1.10.2011 3 List
16 2012 7 1 1.01.2012 2 List
17 2012 7 2 1.04.2012 2 List
18 2012 7 3 1.07.2012 1 List
19 2013 8 2 1.04.2013 1 List
20 2014 9 1 1.01.2014 1 List
21 2014 9 4 1.10.2014 1 List
22 2015 10 2 1.04.2015 1 List
23 2016 11 2 1.03.2016 1 List
24 2016 11 3 1.07.2016 1 List
25 2016 11 4 1.10.2016 2 List
26 2017 12 1 1.01.2017 2 List
27 2017 12 2 1.04.2017 2 List
28 2017 12 3 1.07.2017 2 List
29 2017 12 4 1.10.2017 2 List
30 2018 13 1 1.01.2018 7 List
31 2018 13 2 1.04.2018 4 List
32 2018 13 3 1.07.2018 5 List
33 2018 13 4 1.10.2018 6 List
34 2019 14 1 1.01.2019 2 List
35 2019 14 2 1.04.2019 2 List
36 2019 14 3 1.07.2019 1 List
37 2019 14 4 1.10.2019 11 List
38 2020 15 1 1.01.2020 5 List
39 2020 15 2 1.04.2020 3 List
40 2020 15 3 1.07.2020 3 List
41 2020 15 4 1.10.2020 6 List
42 2021 16 1 1.01.2021 4 List
43 2021 16 2 1.04.2021 5 List
44 2021 16 3 1.07.2021 2 List
45 2021 16 4 1.10.2021 6 List
46 2022 17 1 1.01.2022 3 List
47 2022 17 2 1.04.2022 3 List
48 2022 17 3 1.07.2022 5 List
49 2022 17 4 1.10.2022 15 List
ELAZIĞ’IN EV DIŞI HAVASININ FUNGAL FLORASI
THE FUNGAL FLORA OF ELAZIG’S OUTDOOR AIR
Sevda KIRBAG 1 , Fatih CENGİZ 2

Fungal flora, Mikrofunguslar, Ev dışı hava, Petri-Plak Metodu, Alerji,
Fungal flora, Microfungi, Outdoor air, Petri plate method, Allergy,

KEBAN BARAJ GÖLܒNDE YAŞAYAN Capoeta umbla (HECKEL, 1843) VE Capoeta trutta (HECKEL, 1843) TÜRLERİNİN SİNDİRİM SİSTEMİ İÇERİKLERİ
THE DIGESTIVE SYSTEM CONTENTS OF Capoeta umbla (HECKEL, 1843) and Capoeta trutta (HECKEL, 1843) Species LIVING IN KEBAN DAM LAKE (TURKEY)
Serap SALER 1

Sindirim sistemi içeriği,, Geometrik Önem İndeksi (GII), Capoeta umbla, Capoeta trutta, Keban Baraj Gölü,
Digestive system contents, Geometric Importance Index (GII), Capoeta umbla, Capoeta trutta, Keban Dam Lake,

SAZAN ÜRETİMİNDE YUMURTA YAPIŞKANLIĞININ GİDERİLMESİNDE KULLANILAN SOLÜSYONLARDA BİYOTEKNİK GELİŞMELER
BIOTECHNICAL DEVELOPMENTS OF EGG STICKINESS ELIMINATION SOLUTIONS USED IN CARP REPRODUCTION
Ayşe Gül Harlıoğlu 1

Sazan, üretim, Dölleme solusyonu, Yumurta, Yapışkanlık,
Carp, Reproduction, Fertilizing solution, Egg, Stickiness,

HAZAR GÖLÜ (ELAZIĞ) LİTORAL BÖLGESİNİN SEDİMENT KOMPOZİSYONU
SEDIMENT COMPOSITION OF LITTORAL REGION OF LAKE HAZAR
Bülent ŞEN 1 , Özgür CANPOLAT 2

Sediment, Sediment yapısı, Litoral bölge, Hazar Gölü, Elazığ,
Sediment, Sediment composition, Littoral region, Lake Hazar, Elazig,

TÜRKİYE KARADENİZ SULARINDAN KÜLTÜRE EDİLMİŞ LEVREK BALIĞINDA LERNANTHROPUS KROYERI
LERNANTHROPUS KROYERI ON THE CULTURED SEA BASS FROM THE BLACK SEA OF TURKEY
ahmet öktener 1 , Hatice TORCU KOÇ 2 , Zeliha ERDOĞAN 3

Lernanthropus, Dicentrarchus, Karadeniz, Türkiye, Kültür levrek balığı,
Lernanthropus, Dicentrarchus, the Black Sea, Turkey, cultured sea bass,

VAKUM AMBALAJLI GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss Walbaum,1792) HAVYARININ ÜRETİMİ VE MUHAFAZASI SIRASINDA DUYUSAL İLE KİMYASAL KALİTESİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLER
CHANGES IN SENSORIAL AND CHEMICAL QUALITY IN VACUUMED OF RAİNBOW TROUT (ONCORHYNCHUS MYKISS WALBAUM,1792) WHEN PRODUCING CAVIARS AND STORAGEING
emine özpolat 1

Gökkuşağı Alabalığı, Havyar, Kimyasal Kalite , Duyusal Kalite, Vakum Paketleme,
Rainbow Trout, Caviar, Chemical Quality, Sensorial Quality, Vacuuming,

YENiÇAĞA GÖLܒNDE (BOLU) BALIKÇILIK, BALIK POPULASYONLARI ve SÜRDÜRÜLEBİLİR BALIKÇILIK YÖNETİMİ
FISHING, FISH POPULATION AND SUSTAINABLE FISHING MANAGEMENT IN THE LAKE YENIÇAĞA (BOLU)
Savaş KILIÇ 1 , Zehra Arzu BECER ÖZVAROL 2 , Yaşar ÖZVAROL 3

Yeniçağa Gölü, Balıkçılık, Populasyon Yapısı, Sürdürülebilir Balıkçılık Yönetimi, Bolu,
Yenicaga Lake, Fishing, Population Structure, Sustainable Fishing Management, Bolu,

DÖŞEMECİLİK İÇİN PNOMATİK YAY YORMA MAKİNA TASARIMI VE İMALATI
DESIGN AND MANUFACTURING OF PNEUMATIC SPRING FATIGUE TEST DEVICE TO FURNISHING
Fatih YAPICI 1 , Memnun Demir 2

Helical yay, Yay karkası, Yorma, Mobilyada döşemecilik, Kontrol,
Helical spring, Carcass of helical spring, Wearing, Furnishing, Control,

HAZAR GÖLܒNDE YAŞAYAN ALBURNUS HECKELİ (BATTALGİL, 1944)’DE KEMİKSİ YAPILARDAN KARŞILAŞTIRILMALI YAŞ TAYİNİ
COMPARATYVE AGE DETERMINATION BY BONY STRUCTURES OF ALBURNUS HECKELY (BATTALGYL, 1944) LIVING IN LAKE HAZAR
Asiye BAŞUSTA 1

Hazar Gölü, Alburnus heckeli, Karşılaştırılmalı Yaş Tayini, Otolit, Pul,
Hazar Lake, Alburnus heckeli, Comparative Age Determination, Otolith, Scale,

DEVREK-AKÇASU YÖRESİNDEKİ KARAÇAM (PİNUS NİGRA ARNOLD. SSP. PALLASİANA (LAMB.) HOLMBOE) VE SARIÇAM (PİNUS SYLVESTRİS L.) AĞAÇLANDIRMALARINDA BOY ARTIMI İLE BAZI İKLİM FAKTÖRLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF RELATIONSHIP BETWEEN SOME CLIMATE FACTORS AND HEIGHT INCREMENT IN BLACK PINE (PİNUS NİGRA ARNOLD. SSP. PALLASİANA (LAMB.) HOLMBOE) AND SCOTCH PINE (PİNUS SYLVESTRİS L.) AFFORESTATIONS IN THE DEVREK-AKÇASU DISTRICT
Halil Barış ÖZEL 1 , Murat Ertekin 2

İklim, Karaçam, Sarıçam, Boy Artımı, Vejetasyon Dönemi,
Climate , Black pine, Scotch pine, Height increment, Vegetation period,