• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2010
  • Volume : 5
  • Issue Issue : 2
  • Number of Articles Published : 14
  • Published Date : 1.04.2010

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Ecological Life Sciences

Serial No. : 5A
ISSN No : 1308-7258
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2008 3 1 1.01.2008 3 List
2 2008 3 2 1.04.2008 2 List
3 2008 3 3 1.07.2008 2 List
4 2009 4 1 1.01.2009 4 List
5 2009 4 2 1.04.2009 9 List
6 2009 4 3 1.07.2009 4 List
7 2009 4 4 1.10.2009 1 List
8 2010 5 1 1.01.2010 5 List
9 2010 5 2 1.04.2010 14 List
10 2010 5 3 1.07.2010 12 List
11 2010 5 4 1.10.2010 10 List
12 2011 6 1 1.01.2011 2 List
13 2011 6 2 1.04.2011 4 List
14 2011 6 3 1.07.2011 1 List
15 2011 6 4 1.10.2011 3 List
16 2012 7 1 1.01.2012 2 List
17 2012 7 2 1.04.2012 2 List
18 2012 7 3 1.07.2012 1 List
19 2013 8 2 1.04.2013 1 List
20 2014 9 1 1.01.2014 1 List
21 2014 9 4 1.10.2014 1 List
22 2015 10 2 1.04.2015 1 List
23 2016 11 2 1.03.2016 1 List
24 2016 11 3 1.07.2016 1 List
25 2016 11 4 1.10.2016 2 List
26 2017 12 1 1.01.2017 2 List
27 2017 12 2 1.04.2017 2 List
28 2017 12 3 1.07.2017 2 List
29 2017 12 4 1.10.2017 2 List
30 2018 13 1 1.01.2018 7 List
31 2018 13 2 1.04.2018 4 List
32 2018 13 3 1.07.2018 5 List
33 2018 13 4 1.10.2018 6 List
34 2019 14 1 1.01.2019 2 List
35 2019 14 2 1.04.2019 2 List
36 2019 14 3 1.07.2019 1 List
37 2019 14 4 1.10.2019 11 List
38 2020 15 1 1.01.2020 5 List
39 2020 15 2 1.04.2020 3 List
40 2020 15 3 1.07.2020 3 List
41 2020 15 4 1.10.2020 6 List
42 2021 16 1 1.01.2021 4 List
43 2021 16 2 1.04.2021 5 List
44 2021 16 3 1.07.2021 2 List
45 2021 16 4 1.10.2021 6 List
46 2022 17 1 1.01.2022 3 List
47 2022 17 2 1.04.2022 3 List
48 2022 17 3 1.07.2022 5 List
49 2022 17 4 1.10.2022 15 List
KAĞIT ENDÜSTRİSİNDE BENTONİT İLE BİRLİKTE KULLANILAN POLİMERLERİN TUTUNMA VE KAĞIT ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF POLYMERS USED WITH BENTONITE IN PAPER INDUSTRY ON RETENTION AND PAPER PROPERTIES
Ahmet TUTUS 1

Tutunma, Bentonit, Polimer, Kağıt, Fiziksel ve Optik Özellikler,
Retention, Bentonite, Polymer, Paper, Physical and Optical Properties,

GÜMÜŞ BALIĞI (Atherina boyeri, RISSO 1810)`NIN BİYOLOJİSİ
BIOLOGY OF SAND SMELT (Atherina boyeri, RISSO 1810)
Soner ÇETINKAYA 1 , Yıldız BOLAT 2 , Şengül BİLGİN 3

Gümüş balığı, Atherina boyeri, genel özellikler, biyoloji, ağırlık,
Sand smelt,, Atherina boyeri, general characteristics, biology, weight,

ORMANLIK ALANLARA İLİŞKİN UYDU GÖRÜNTÜ VERİLERİNDE ATMOSFERİK ETKİNİN GİDERİLMESİ YÖNTEMLERİ
METHODS FOR ELIMINATION OF ATMOSPHERIC EFFECTS ON SATELLITE IMAGE DATA FOR FOREST REGION
Ayhan ATEŞOĞLU 1

Atmosferik düzeltme, Ormanlık alan, Pasif uzaktan algılama, ATCOR-3, Optik uydu görüntü verileri,
Atmospheric correction, Forest region, Passive remote sensing, ATCOR-3, Optical satellite images data,

DETERMINATION OF NUTRITIONAL QUALITY OF SPEENY EEL (MASTACEMBELUS MASTACEMBELUS BANK&SOLENDER 1794) AND EUROPEAN EEL (Anguilla anguilla L. 1758)
DETERMINATION OF NUTRITIONAL QUALITY OF SPEENY EEL (MASTACEMBELUS MASTACEMBELUS BANK&SOLENDER 1794) AND EUROPEAN EEL (Anguilla anguilla L. 1758)
Ilkan Ali OLGUNOĞLU1

Anguilla anguilla, Amino Asit, Avrupa Yılan Balığı, Dikenli Yılan Balığı, Mastacembelus mastacembelus,
Anguilla anguilla, Amino Acid, European Eel, Mastacembelus Mastacembelus, Spiny Eel,

EFFECTS OF CHROMIUM ON THE HEMATOCRIT LEVELS AND ERYTHROCYTE NUMBERS OF CYPRINUS CARPIO
CYPRINUS CARPIO’DA KROMUN HEMATOKRİT DÜZEYİ İLE ERİTROSİT SAYISI ÜZERİNE ETKİLERİ
Bedii CİCİK 1 , Nuray ÇİFTÇİ 2 , Cahit ERDEM 3 , Özcan AY. 4 , Celal GÜNALP 5

Cyprinus carpio, Krom, Hematoloji, Hematokrit, Eritrosit sayısı,
Cyprinus carpio, Chromium, Hematology, Hematocrit, Erythrocyte number,

SAZANLARDAN TAM KONTROLLÜ DÖL ALIMI (Cyprinus Carpio, Linnaeus 1758)
FULL CONTROLLED REPRODUCTION IN CARPS (Cyprinus Carpio, Linnaeus 1758)
Ayşe Gül Harlıoğlu 1

Sazan, Üretim, Dölleme solusyonu, Yumurta, Kuluçkalama,
Carp, Reprduction, Fertilizing solution, Egg, Hatchery,

KEBAN BARAJ GÖLÜ (ELAZIĞ)’NDE YAŞAYAN BARBUS MYSTACEUS (PALLAS, 1814)’ÜN SİNDİRİM İÇERİĞİNDE BULUNAN HAYVANSAL ORGANİZMALAR
THE ANIMAL ORGANISMS FOUND IN BARBUS MYSTACEUS’ HECKEL, 1843 STOMACH CONTENT LIVING IN KEBAN DAM LAKE
Serap SALER 1 , Mehmet Zülfü ÇOBAN 2

Barbus mystaceus, Geometrik Önem İndeksi (GII), Keban Baraj Gölü, Sindirim İçeriği , Bulunuş Frekansı,
Barbus mystaceus, Geometrical Index of Importance (GII), Keban Dam Lake, Stomach contens , Frequency of Occurrence,

KARAYOLLARINDA PEYZAJ PLANLAMA VE BİTKİLENDİRME ÇALIŞMALARI
LANDSCAPE PLANNING AND PLANTATION STUDIES OF HIGHWAY
Murat Ertekin 1

Karayolu, Şev, Bitki Materyali, Ağaçlandırma, Peyzaj Planlama,
Highway, Slope, Plant Material, Afforestation, Landscape Planning ,

KARATAŞ KIYILARI (İSKENDERUN KÖRFEZİ) Spicara smaris (LINNAEUS, 1758) STOKUNUN BÜYÜME VE ÖLÜM PARAMETRELERİ
GROWTH AND MORTALITY OF Spicara smaris (LINNAEUS, 1758) OFF KARATAS COAST (ISKENDERUN BAY)
Erdoğan ÇİÇEK 1

Spicara smaris, İskenderun Körfezi, Ölüm oranı, Stoktan yararlanma düzeyi, Büyüme,
Spicara smaris, Iskenderun Bay, Mortality , Exploitation Rate, Age and Growth,

HİPOFİZ HORMONU UYGULANMIŞ VE UYGULANMAMIŞ SAZANLARDA (Cyprinus carpio) SPERM ÖZELLİKLERİ
SPERM CHARACTERISTICS OF PITUARITY EXTRACT INJECTED AND NON-INJECTED CARP (Cyprinus carpio)
Sefik Surhan Tabakoglu 1 , Mahmut Ali GÖKÇE 2

Sazan, Cyprinus carpio, Hipofiz Enjeksiyonu, Korelasyon, Sperm Özellikleri,
Carp, Cyprinus Carpio, Pituarity Extract Injection, Correlations, Sperm Characteristics,

POPULATION PARAMETERS, MORALITY AND EXPLOITATION RATES OF EUROPEAN HAKE, Merluccius merluccius (LINNAEUS, 1758) IN ISKENDERUN BAY (OFF KARATAS COASTS, ADANA)
İSKENDERUN KÖRFEZİ’NDE (KARATAŞ KIYILARI, ADANA) BERLAM, Merluccius merluccius (LINNAEUS, 1758)’UN BAZI POPULASYON PARAMETRELERİ, ÖLÜM ORANLARI VE STOKTAN YARARLANMA DÜZEYİ
Erdoğan ÇİÇEK 1

Merluccius merluccius, İskenderun Körfezi , Populasyon Parametreleri, Ölüm Oranı , Stoktan Yararlanma Düzeyi,
Merluccius merluccius, Iskenderun Bay, Population Parameters, Mortality Rate, Exploitation Rate,

SPERM CHARACTERISTICS OF WILD AND CULTIVATED COMMON CARP (Cyprinus carpio L., 1875)
DOĞAL VE KÜLTÜRE ALINMIŞ SAZANLARIN (Cyprinus carpio L., 1875)SPERM ÖZELLIKLERI
Mahmut Ali GÖKÇE 1

Adi Sazan, Cyprynus Carpio, Sperm Kalitesi, Sperm Karakteri, Yeti?tiricilik,
Common Carp, Cyprynus Carpio, Sperm Quality, Sperm Characteristics, Aqua Culture,

DETERMINATION MACROBENTIC FLORA OF NORTHEASTERN MEDITERRANEAN (GAZİPAŞA-ISKENDERUN)
KUZEYDOĞU AKDENİZ KIYILARI (GAZİPAŞA–İSKENDERUN)’NIN MAKROBENTİK DENİZ FLORASI
Yaşar ÖZVAROL 1 , Ömer Osman ERTAN 2 , İbrahim İsmail TURNA 3

Makrobentik Flora , Kuzeydoğu Akdeniz , Gazipaşa, İskenderun, Türkiye,
Northeastern Mediterranean, Macrobentic Flora, Gazipaşa, Iskenderun, Turkey,

SEYFE GÖLÜ SULAK ALANI VE SU KAYNAKLARI YÖNETİMİNE İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
WATER RESOURCES MANAGEMENT OF SEYFE LAKE WETLANDS AND RECOMENDATION FOR RESOLVE
Sultan Kiymaz 1

Seyfe Gölü, Su Kaynakları Yönetimi, Biyoçeşitlilik, Koruma, Sürdürülebilirlik,
Seyfe Lake, Water Resources Management, Biodiversity, Conservation, Sustainability,