• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2021
  • Volume : 16
  • Issue Issue : 4
  • Number of Articles Published : 6
  • Published Date : 1.10.2021

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Ecological Life Sciences

Serial No. : 5A
ISSN No : 1308-7258
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2008 3 1 1.01.2008 3 List
2 2008 3 2 1.04.2008 2 List
3 2008 3 3 1.07.2008 2 List
4 2009 4 1 1.01.2009 4 List
5 2009 4 2 1.04.2009 9 List
6 2009 4 3 1.07.2009 4 List
7 2009 4 4 1.10.2009 1 List
8 2010 5 1 1.01.2010 5 List
9 2010 5 2 1.04.2010 14 List
10 2010 5 3 1.07.2010 12 List
11 2010 5 4 1.10.2010 10 List
12 2011 6 1 1.01.2011 2 List
13 2011 6 2 1.04.2011 4 List
14 2011 6 3 1.07.2011 1 List
15 2011 6 4 1.10.2011 3 List
16 2012 7 1 1.01.2012 2 List
17 2012 7 2 1.04.2012 2 List
18 2012 7 3 1.07.2012 1 List
19 2013 8 2 1.04.2013 1 List
20 2014 9 1 1.01.2014 1 List
21 2014 9 4 1.10.2014 1 List
22 2015 10 2 1.04.2015 1 List
23 2016 11 2 1.03.2016 1 List
24 2016 11 3 1.07.2016 1 List
25 2016 11 4 1.10.2016 2 List
26 2017 12 1 1.01.2017 2 List
27 2017 12 2 1.04.2017 2 List
28 2017 12 3 1.07.2017 2 List
29 2017 12 4 1.10.2017 2 List
30 2018 13 1 1.01.2018 7 List
31 2018 13 2 1.04.2018 4 List
32 2018 13 3 1.07.2018 5 List
33 2018 13 4 1.10.2018 6 List
34 2019 14 1 1.01.2019 2 List
35 2019 14 2 1.04.2019 2 List
36 2019 14 3 1.07.2019 1 List
37 2019 14 4 1.10.2019 11 List
38 2020 15 1 1.01.2020 5 List
39 2020 15 2 1.04.2020 3 List
40 2020 15 3 1.07.2020 3 List
41 2020 15 4 1.10.2020 6 List
42 2021 16 1 1.01.2021 4 List
43 2021 16 2 1.04.2021 5 List
44 2021 16 3 1.07.2021 2 List
45 2021 16 4 1.10.2021 6 List
46 2022 17 1 1.01.2022 3 List
47 2022 17 2 1.04.2022 3 List
48 2022 17 3 1.07.2022 5 List
49 2022 17 4 1.10.2022 15 List
MALATYA İLİ AKVARYUM BALIĞI SATIŞ İŞLETMELERİNİN GENEL DURUMU VE PANDEMİ DÖNEMİNİN ETKİLERİ
THE GENERAL SITUATION OF THE AQUARIUM FISH SALES ENTERPRISES IN MALATYA AND THE EFFECTS OF THE PANDEMIC PERIOD
Ebru İfakat ÖZCAN1 , Hilal BULUT2

Akvaryum Balığı, Anket, Malatya, Pandemi, Türkiye,
Goldfish, Survey, Malatya, Pandemic, Turkey,

TÜKETİCİLERİN BALIKETİ TÜKETİM ALIŞKANLIKLARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ
BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF STUDIES TO DETERMINATE CONSUMERS` FISH MEAT CONSUMPTION HABITS
İsmail UKAV 1 , Ilkan Ali OLGUNOĞLU2

Bibliyometri, Bibliyometrik Analiz, Balıketi, Tüketim Alışkanlıkları, Makaleler,
Bibliometrics, Bibliometric Analysis, Fish Meat, Consumption Habits, Articles,

MALATYA İLİ`NDE GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPAN İŞLETMELERİN SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ
SOCIO-DEMOGRAPHIC PROPERTIES OF EMPLOYEES WORKING IN RAINBOW TROUT FACILITIES IN MALATYA
Ferhat Kara 1 , Serap SALER 2

Sosyo-demografik Analiz, Gökkuşağı Alabalığı, Su Ürünleri, İşletme, Malatya,
Socio-demographic Analysis, Rainbow Trout, Aquaculture, Facilities, Malatya,

KUZEYDOĞU AKDENİZDE YAKALANAN BIYIKLI MEZGİTİN (Phycis blennoides (Brünnich, 1768)) BOY-AĞIRLIK İLİŞKİLERİ
LENGTH-WEIGHT RELATIONSHIPS OF GREATER FORKBEARD (Phycis blennoides (Brünnich, 1768))CAPTURED FROM NORTH-EASTERN MEDITERRANEAN SEA
Hülya Girgin 1 , Nuri BAŞUSTA 2

Phycis blennoides, Bıyıklı Mezgit, Boy-ağırlık İlişkileri, Kuzeydoğu Akdeniz,
Phycis blennoides, Greater Forkbeard, Length-weight Relationships, Northeastern Mediterranean,

ALOE VERA TOZU İÇEREN BALIK BURGERLERİN TÜKETİCİ TARAFINDAN KABUL EDİLEBİLİRLİĞİ VE BESİN KOMPOZİSYONU
CONSUMER ACCEPTABILITY AND NUTRITIONAL COMPOSITION OF FISH BURGERS CONTAINING ALOE VERA POWDER
Özlem EMİR ÇOBAN1

Aloe vera, Balık Burger, Kalite, Tüketici Kabulü, Doğal Katkı Maddesi,
Aloe vera, Fish Burger, Quality, Consumer Acceptance, Natural Additive,

COVİD-19 PANDEMİ DÖNEMİNİN DİYARBAKIR VE TUNCELİ İLLERİ AKVARYUM BALIĞI SATIŞ İŞLETMELERİNE ETKİLERİ
THE EFFECTS OF AQUARIUM FISH SALES BUSINESSES IN DIYARBAKIR AND TUNCELI PROVINCES OF THE PANDEMIC PERIOD
Ebru İfakat ÖZCAN1 , Hilal BULUT2

Akvaryum Balığı, Anket, Diyarbakır, Pandemi, Tunceli,
Ornamental Fish, Survey, Diyarbakir, Pandemic, Tunceli,