• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2009
  • Volume : 4
  • Issue Issue : 2
  • Number of Articles Published : 9
  • Published Date : 1.04.2009

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Ecological Life Sciences

Serial No. : 5A
ISSN No : 1308-7258
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2008 3 1 1.01.2008 3 List
2 2008 3 2 1.04.2008 2 List
3 2008 3 3 1.07.2008 2 List
4 2009 4 1 1.01.2009 4 List
5 2009 4 2 1.04.2009 9 List
6 2009 4 3 1.07.2009 4 List
7 2009 4 4 1.10.2009 1 List
8 2010 5 1 1.01.2010 5 List
9 2010 5 2 1.04.2010 14 List
10 2010 5 3 1.07.2010 12 List
11 2010 5 4 1.10.2010 10 List
12 2011 6 1 1.01.2011 2 List
13 2011 6 2 1.04.2011 4 List
14 2011 6 3 1.07.2011 1 List
15 2011 6 4 1.10.2011 3 List
16 2012 7 1 1.01.2012 2 List
17 2012 7 2 1.04.2012 2 List
18 2012 7 3 1.07.2012 1 List
19 2013 8 2 1.04.2013 1 List
20 2014 9 1 1.01.2014 1 List
21 2014 9 4 1.10.2014 1 List
22 2015 10 2 1.04.2015 1 List
23 2016 11 2 1.03.2016 1 List
24 2016 11 3 1.07.2016 1 List
25 2016 11 4 1.10.2016 2 List
26 2017 12 1 1.01.2017 2 List
27 2017 12 2 1.04.2017 2 List
28 2017 12 3 1.07.2017 2 List
29 2017 12 4 1.10.2017 2 List
30 2018 13 1 1.01.2018 7 List
31 2018 13 2 1.04.2018 4 List
32 2018 13 3 1.07.2018 5 List
33 2018 13 4 1.10.2018 6 List
34 2019 14 1 1.01.2019 2 List
35 2019 14 2 1.04.2019 2 List
36 2019 14 3 1.07.2019 1 List
37 2019 14 4 1.10.2019 11 List
38 2020 15 1 1.01.2020 5 List
39 2020 15 2 1.04.2020 3 List
40 2020 15 3 1.07.2020 3 List
41 2020 15 4 1.10.2020 6 List
42 2021 16 1 1.01.2021 4 List
43 2021 16 2 1.04.2021 5 List
44 2021 16 3 1.07.2021 2 List
45 2021 16 4 1.10.2021 6 List
46 2022 17 1 1.01.2022 3 List
47 2022 17 2 1.04.2022 3 List
48 2022 17 3 1.07.2022 5 List
49 2022 17 4 1.10.2022 15 List
ATATÜRK BARAJ GÖLܒNDE YAŞAYAN CAPOETA TRUTTA (HECKEL, 1843)’NIN BAZI BÜYÜME ÖZELLİKLERİ İLE ET VERİMİ VE KİMYASAL BİLEŞİMİ
THE DETERMINATION OF SOME GROWTH CHARACTERISTICS, MEAT YIELD AND CHEMICAL COMPOSITION OF CAPOETA TRUTTA (HECKEL, 1843) IN ATATÜRK DAM LAKE
Özlem EMİR ÇOBAN1

Capoeta trutta, Büyüme özellikleri, Et verimi, Kimyasal kompozisyon, Atatürk Baraj Gölü,
Capoeta trutta, Growth characteristics, Meat yield, Chemical composition, Atatürk Dam Lake,

BİTKİ SEKONDER METABOLİTLERİNİN BİYOTEKNOLOJİK ÖNEMİ
BIOTECHNOLOGICAL IMPORTANCE OF PLANT SECONDARY METABOLITES
Dilek Oskay 1 , Mustafa OSKAY 2

Sekonder metabolitler, Bitki, Biyoteknoloji, Alkaloid, Fenolik Bileşikler,
Secondary Metabolites, Plant, Biotechnology, Alkaloid, Phenolic Compounds,

TÜRKİYE’DE BAZI TIBBİ BİTKİLERİN ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİ
ANTIMICROBIAL ACTIVITIES OF SOME MEDICINAL PLANTS FROM TURKEY
murat kursat 1 , Pinar Erecevit 2 , Sevda KIRBAG 3

Antimikrobiyal Aktivite, Agar Disk Diffüzyon Metodu, Tıbbi Bitkiler, Bitki Materyalleri, Test Mikroorganizmaları,
Antimicrobial Activity, Agar Disc Diffusion Method, Medicinal Plants, Plant Materials, Test Microorganisms,

STREPTOMYCES KÖKENLİ ANTİBİYOTİKLERİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI
ANTIBIOTICS DERIVED FROM THE GENUS STREPTOMYCES: PAST, PRESENT AND FUTURE
Mustafa OSKAY 1

Streptomyces, Antibiyotik Araştırma, Sekonder Metabolitler, Biyoteknoloji, Metagenomik,
Streptomyces, Antibiotic Researching, Secondary Metabolities, Biotechnology, Metagenomic,

ÇEŞİTLİ TARIMSAL ATIKLAR ÜZERİNDE KÜLTÜRÜ YAPILAN Pleurotus eryngii (DC. ex Fr.) Quel. var. eryngii’NİN ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİ
ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF Pleurotus eryngii (DC. ex Fr.) Quel. var. eryngii Grown on Various Agro-Residues
Mehmet AKYÜZ 1 , Sevda KIRBAG 2

Antimikrobiyal Aktivite, Kültür Mantarı, Patojen Mikroorganizmalar, Pleurotus eryngii var. eryngii, Yenen Mantar,
Antimicrobial Activity, Cultured Mushroom, Edible Mushroom, Pleurotus eryngii var. eryngii, Pathogen Microorganism,

TOPRAK VE RUMENDEN İZOLE EDİLEN BAZI CLOSTRIDIUM SP. İZOLATLARINDA SELÜLAZ ETKİNLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF CELLULASE ACTIVITIES IN SOME CLOSTRIDIUM SP. ISOLATES WHICH ISOLATED FROM SOIL AND RUMEN
Fatih MATYAR 1

Clostridium sp., Selülaz, SDS-PAGE, Rumen, Toprak ,
Clostridium sp.,, Cellulase, SDS-PAGE, Rumen, Soil,

ÇİTLİ OVASI (ELAZIĞ) VE ÇEVRESİNİN ETNOBOTANİK ÖZELLİKLERİ
ETHNOBOTANICAL FEATURES OF CITLI LOWLAND (ELAZIG) AND ITS VICINITY
Uğur ÇAKILCIOĞLU 1

Etnobotanik, Çitli Ovası, Yöresel Bitki Adları, Elazığ, Türkiye,
Ethnobotany, Citli Lowland, Vernacular Name, Elazıg, Turkey,

7,12-DMBA UYGULANAN YAŞLI RATLARIN KARACİĞER VE BÖBREK DOKULARINDAKİ YAĞ ASİDİ BİLEŞİMİNE RESVERATROL VE ?-LİPOİK ASİDİN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
THE EXAMINATON OF THE EFFECTS OF RESVERATROL AND ?-LIPOIC ACID ON FATTY ACID COMPOUNDS IN LIVER AND KIDNEY TISSUES OF OLD RATS INDUCED BY 7,12-DMBA
Muammer BAHŞİ 1

7,12-DMBA, Resveratrol, ALFA Lipoik Asit, GC , Yaşlı Sıçanlar,
7,12-DMBA, Resveratrol, ALFA Lipoic Acid, GC , Aged Rats,

BARTIN YÖRESİNDE BAZI KELEBEK TÜRLERİNİN BİYOLOJİLERİNE AİT KAYITLAR
RECORDS ABOUT BIOLOGIES OF SOME BUTTERFLY SPECIES IN BARTIN PROVINCE
Azize TOPER KAYGIN 1

Bartın, Kelebek, Tür, Biyoloji, Yeni Kayıtlar,
Bartin, Butterfly, Species, Biology, New Records,