• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Elazığ-Türkiye

Life Sciences

Dergi Kapağı
Life Sciences

Seri No : 4B
ISSN No : 1308-7347
Yayın Aralığı : Yılda 4 SayıBu dergi açık erişimli bir dergidir. Makaleler NWSA İndeks sisteminde tam metin olarak yayınlanmaktadır. Makalenin tam metni için NWSA İndeksini ziyaret edilmelidir. Bu dergi BOAI ölçütlerine uymaktadır. Bu dergi uluslararası hakemli dergi olup, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Sağlık alanlarında hazırlanmış makaleleri kabul etmektedir

 

Amaç ve Kapsam

Yaşam Bilimleri dergisi uluslararası hakemli bir dergidir. NWSA Akademik Dergilerin alt serilerinden birisidir ve ISSN 1308-7347'e sahiptir. NWSA, PILA (The Publishers International Linking Association) üyesidir. Derginin DOI numarası 10.12739'dur. Ayrıca, NWSA dergilerinin 2013 yılından beri marka tescil belgesi bulunmaktadır. Yaşam Bilimleri dergisi aşağıda verilen konu alanlarında makale kabul eder. Bunlar;  Moleküler Biyoloji ve Genetik, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Sağlık alanlarında derleme, olgu sunumu ve özgün bilimsel araştırmalarla birlikte, mühendislikte ilginç uygulama ve çalışmalara yer vermektedir. Yaşam Bilimleri dergisi, evrensel bilime ve teknolojiye katkıda bulunmak şartıyla, her türlü yapıcı, yaratıcı ve yenilikçi görüşlere açıktır. Dergi yılda dört sayı vermekte (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim) olup, Türkçe, Almanca, İngilizce ve Fransızca dillerinden birinde yazılmış makaleleri kabul etmektedir.

 

İndeksler

Academic Resource Index (ResearchBib): https://www.researchbib.com/view/issn/1308-7312

Cosmos IF: http://www.cosmosimpactfactor.com/page/journals_details/1459.html

CrossRef/DOI: https://www.crossref.org/titleList/

Google Scholar: https://scholar.google.com.tr/

NWSA: https://www.firatakademi.com

Scientific Indexing Services: https://www.sindexs.org/JournalList.aspx?ID=2696

 

Makale Değerlendirme Aşamaları

İlk İnceleme: Ön inceleme

Gönderilen makalenin dergi yayın ve yazım kurallarına göre kontrol edilmesi.

Makalenin benzerlik analizinin (iThenticate) yapılması

% 25'ten fazla benzerliği olan makaleler reddedilmesi.

İkinci İnceleme: Düzenleme ve Hakemlik Süreci

Makalenin bilimsel içeriğinin değerlendirilmesi.

Makalenin en az iki kör hakem tarafından incelenmesi.

Makalenin hakemlerin görüşlerine göre yeniden yapılandırılması.

Alan editörleri ve danışmanları tarafından gözden geçirilmesi.

Üçüncü İnceleme: Yayın Süreci

Çalışmanın editör tarafından son okumasının yapılarak incelenmesi.

Çalışmanın basımı ve yayına alınması için dizgi çalışmasının yapılması.

 

Yayın Periyodu

Ocak, Nisan, Temmuz,  Ekim

 

Telif Hakkı Formu

Telif Hakkı Formu, makale yükleme aşamasında dergi sisteminden indirildikten sonra sorumlu yazar tarafından imzalanarak sisteme yüklenecektir.

 

Kabul Edilen Makale Türleri

Araştırma Makalesi, Olgu Sunumu, Derleme

 

İletişim Bilgileri

Ad: NWSA Akademik Dergiler: Life Sciences

WEB: www.firatakademi.com

E-posta: nwsa.akademi@hotmail.com

Telefon:0(531) 867 66 86

Adres-1: (Önerilen) P.K. 23 Elazığ-Türkiye

Adres-2: Lise Caddesi No:88/7 İlkadım/Samsun-TürkiyeEditör
# Unvan Adı Soyadı Kurumu Erişim
1 Doç.Dr. Hafize ÖZTÜRK CAN Ege Üniversitesi OrcID | ResearchGate |
 
Alan Editörü
# Unvan Adı Soyadı Kurumu Erişim
1 Prof.Dr. Bayram  YILMAZ Yeditepe Üniversitesi OrcID | ResearchGate |
2 Prof.Dr. F. Semra SEVİMAY Ankara Üniversitesi OrcID | ResearchGate |
3 Dr. Öğr. Üyesi Feyza NAZIK Bingöl Üniversitesi OrcID | ResearchGate |
 
Yayın Kurulu Üyesi
# Unvan Adı Soyadı Kurumu Erişim
1 Prof.Dr. Engin ŞAHNA Fırat Üniversitesi OrcID | ResearchGate |
2 Doç.Dr. Nurşen BOLSOY Manisa Celal Bayar Üniversitesi ResearchGate |
3 Dr. Öğr. Üyesi Dilek ÇEÇEN ÇAMLI Manisa Celal Bayar Üniversitesi ResearchGate |
4 Dr. Öğr. Üyesi Evrim  ÇELEBİ Fırat Üniversitesi OrcID | ResearchGate |
5 Dr. Öğr. Üyesi Nurşen ALP DAL Munzur Üniversitesi ResearchGate |
 
Danışma Kurulu Üyesi
Üye bulunamadı!
Yayın Sekreterliği
# Unvan Adı Soyadı Kurumu Erişim
1 Uzman Belkıs ELYIĞIT NWSA OrcID | ResearchGate |
 
Yazı İşleri
# Unvan Adı Soyadı Kurumu Erişim
1 Uzman Sadik Sezgin OZAN NWSA
 
# Yıl Cilt Sayı Yayım Tarihi Adet  
1 2007 2 4 1.10.2007 1 Listele
2 2009 4 4 1.10.2009 1 Listele
3 2010 5 2 1.04.2010 1 Listele
4 2010 5 4 1.10.2010 2 Listele
5 2011 6 1 1.01.2011 1 Listele
6 2011 6 2 1.04.2011 1 Listele
7 2015 10 1 1.01.2015 1 Listele
8 2015 10 4 1.10.2015 1 Listele
9 2016 11 4 1.10.2016 1 Listele
10 2017 12 1 1.01.2017 3 Listele
11 2017 12 4 1.10.2017 4 Listele
12 2018 13 1 1.01.2018 1 Listele
13 2018 13 2 1.04.2018 2 Listele
14 2018 13 3 1.07.2018 1 Listele
15 2018 13 4 1.10.2018 1 Listele
16 2019 14 1 1.01.2019 3 Listele
17 2019 14 2 1.04.2019 3 Listele
18 2019 14 3 1.07.2019 2 Listele
19 2019 14 4 1.10.2019 3 Listele
20 2020 15 2 1.04.2020 1 Listele
21 2020 15 3 1.07.2020 3 Listele
22 2020 15 4 1.10.2020 2 Listele
23 2021 16 1 1.01.2021 4 Listele
24 2021 16 2 1.04.2021 1 Listele
25 2021 16 4 1.10.2021 2 Listele
Yayın sırasına alınmış bir makale bulunamadı!